PROSITE logo

PROSITE entry PS00162


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] ALPHA_CA_1
Accession [info] PS00162
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-APR-1990 CREATED;
01-JUL-1999 DATA UPDATE;
27-MAR-2024 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00146

Name and characterization of the entry

Description [info] Alpha-carbonic anhydrases signature.
Pattern [info]
S-E-[HN]-x-[LIVM]-x(4)-[FYH]-x(2)-E-[LIVMGA]-H-[LIVMFA](2).

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2024_02 which contains 571'282 sequence entries.


Total number of hits 70 in 69 different sequences
Number of true positive hits 70 in 69 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 38
Number of 'partial' sequences 2
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 64.81 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 2
Site [info] zinc at position 11
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
69 sequences

ATCA1_ARATH (O04846), ATCA2_ARATH (F4IHR4), ATCA4_ARATH (F4JIK2), 
ATCA6_ARATH (Q9SUB4), ATCA7_ARATH (Q8L817), CAH12_HUMAN (O43570), 
CAH12_MOUSE (Q8CI85), CAH12_RABIT (Q9MZ30), CAH13_HUMAN (Q8N1Q1), 
CAH13_MOUSE (Q9D6N1), CAH1_BOVIN (Q1LZA1), CAH1_CHIHA (P83299), 
CAH1_CHLRE (P20507), CAH1_HORSE (P00917), CAH1_HUMAN (P00915), 
CAH1_MACMU (P00916), CAH1_MACNE (P35217), CAH1_MONDO (Q8HY33), 
CAH1_MOUSE (P13634), CAH1_PANTR (Q7M317), CAH1_RABIT (P07452), 
CAH1_RAT(B0BNN3), CAH1_SHEEP (P48282), CAH2_BOVIN (P00921), 
CAH2_CHICK (P07630), CAH2_CHLRE (P24258), CAH2_HUMAN (P00918), 
CAH2_MOUSE (P00920), CAH2_PSEHK (Q8UWA5), CAH2_RABIT (P00919), 
CAH2_RAT(P27139), CAH2_SHEEP (P00922), CAH3_BOVIN (Q3SZX4), 
CAH3_CAEEL (Q27504), CAH3_HORSE (P07450), CAH3_HUMAN (P07451), 
CAH3_MOUSE (P16015), CAH3_PIG(Q5S1S4), CAH3_RAT(P14141), 
CAH4_HUMAN (P22748), CAH4_MOUSE (Q64444), CAH4_RAT(P48284), 
CAH5A_HUMAN (P35218), CAH5A_MOUSE (P23589), CAH5A_RAT  (P43165), 
CAH5B_HUMAN (Q9Y2D0), CAH5B_MOUSE (Q9QZA0), CAH5B_RAT  (Q66HG6), 
CAH5_CAEEL (Q10462), CAH6_BOVIN (P18915), CAH6_CANLF (Q865C0), 
CAH6_HUMAN (P23280), CAH6_SHEEP (P08060), CAH7_HUMAN (P43166), 
CAH7_MOUSE (Q9ERQ8), CAH8_HUMAN (P35219), CAH8_MOUSE (P28651), 
CAH8_RAT(Q5PPN4), CAH9_HUMAN (Q16790), CAH9_MOUSE (Q8VHB5), 
CAHZ_DANRE (Q92051), CAH_DUNSA  (P54212), CAH_KLEPN  (O52535), 
CAH_NEIGO  (Q50940), CAH_NOSS1  (P94170), CAH_PECAS  (Q6DAJ6), 
CAH_PECCA  (O52538), NEC1_NESMA (P0DO50), NEC3_NICLS (Q84UV8)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
38 sequences

ATCA3_ARATH (Q9FYE3), ATCA5_ARATH (F4HUC4), ATCA8_ARATH (Q9FM99), 
BIOR_THESB (P86277), CAH10_BOVIN (A0JN41), CAH10_HUMAN (Q9NS85), 
CAH10_MACFA (Q9N085), CAH10_MOUSE (P61215), CAH10_PONAB (Q5R4U0), 
CAH11_BOVIN (Q866X7), CAH11_HUMAN (O75493), CAH11_MOUSE (O70354), 
CAH11_PIG  (Q866X6), CAH11_PONAB (Q5R665), CAH11_SHEEP (Q95203), 
CAH14_HUMAN (Q9ULX7), CAH14_MOUSE (Q9WVT6), CAH15_MOUSE (Q99N23), 
CAH1_CAEEL (Q20781), CAH1_GORGO (Q7M316), CAH1_LOTGI (B3A0P2), 
CAH2_CAEEL (Q18932), CAH2_LOTGI (B3A0Q6), CAH4_BOVIN (Q95323), 
CAH4_RABIT (P48283), CAH6_MOUSE (P18761), DB3L_DIOPO (Q75N35), 
DB3S_DIOPO (Q75N34), DIOA3_DIOJA (A7MAQ2), MA66_PINMA (Q9NL38), 
MAC1_CRANI (A0ZSF6), MAC2_CRANI (A0ZSF7), MAF_PINFU  (A0ZSF2), 
MAM_PINMA  (A0ZSF3), MANA_PINFU (Q27908), MANL_MYTCA (P86856), 
MAP1_MIZYE (A0ZSF4), MAP2_MIZYE (A0ZSF5)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
2 sequences

CAH_ACRMI  (B8V7P3), CAH_LOBCS  (P84537)

		
PDB
[Detailed view]
1196 PDB

12CA; 1A42; 1AM6; 1AVN; 1AZM; 1BCD; 1BIC; 1BN1; 1BN3; 1BN4; 1BNM; 1BNN; 1BNQ; 1BNT; 1BNU; 1BNV; 1BNW; 1BV3; 1BZM; 1CA2; 1CA3; 1CAH; 1CAL; 1CAM; 1CAN; 1CAO; 1CAY; 1CCS; 1CCT; 1CCU; 1CIL; 1CIM; 1CIN; 1CNB; 1CNC; 1CNH; 1CNI; 1CNJ; 1CNK; 1CNW; 1CNX; 1CNY; 1CRA; 1CRM; 1CVA; 1CVB; 1CVC; 1CVF; 1CVH; 1CZM; 1DCA; 1DCB; 1DMX; 1DMY; 1EOU; 1F2W; 1FLJ; 1FQL; 1FQM; 1FQN; 1FQR; 1FR4; 1FR7; 1FSN; 1FSQ; 1FSR; 1G0E; 1G0F; 1G1D; 1G3Z; 1G45; 1G46; 1G48; 1G4J; 1G4O; 1G52; 1G53; 1G54; 1G6V; 1H4N; 1HCA; 1HCB; 1HEA; 1HEB; 1HEC; 1HED; 1HUG; 1HUH; 1HVA; 1I8Z; 1I90; 1I91; 1I9L; 1I9M; 1I9N; 1I9O; 1I9P; 1I9Q; 1IF4; 1IF5; 1IF6; 1IF7; 1IF8; 1IF9; 1J9W; 1JCZ; 1JD0; 1JV0; 1KEQ; 1KOP; 1KOQ; 1KWQ; 1KWR; 1LG5; 1LG6; 1LGD; 1LUG; 1LZV; 1MOO; 1MUA; 1OKL; 1OKM; 1OKN; 1OQ5; 1RAY; 1RAZ; 1RZA; 1RZB; 1RZC; 1RZD; 1RZE; 1T9N; 1TB0; 1TBT; 1TE3; 1TEQ; 1TEU; 1TG3; 1TG9; 1TH9; 1THK; 1TTM; 1UGA; 1UGB; 1UGC; 1UGD; 1UGE; 1UGF; 1UGG; 1URT; 1V9E; 1V9I; 1XEG; 1XEV; 1XPZ; 1XQ0; 1YDA; 1YDB; 1YDC; 1YDD; 1YO0; 1YO1; 1YO2; 1Z93; 1Z97; 1Z9Y; 1ZE8; 1ZFK; 1ZFQ; 1ZGE; 1ZGF; 1ZH9; 1ZNC; 2ABE; 2AW1; 2AX2; 2CA2; 2CAB; 2CBA; 2CBB; 2CBC; 2CBD; 2CBE; 2EU2; 2EU3; 2EZ7; 2F14; 2FMG; 2FMZ; 2FNK; 2FNM; 2FNN; 2FOQ; 2FOS; 2FOU; 2FOV; 2FOY; 2FW4; 2GD8; 2GEH; 2H15; 2H4N; 2HD6; 2HFW; 2HKK; 2HL4; 2HNC; 2HOC; 2ILI; 2IT4; 2NMX; 2NN1; 2NN7; 2NNG; 2NNO; 2NNS; 2NNV; 2NWO; 2NWP; 2NWY; 2NWZ; 2NXR; 2NXS; 2NXT; 2O4Z; 2OSF; 2OSM; 2POU; 2POV; 2POW; 2Q1B; 2Q1Q; 2Q38; 2QO8; 2QOA; 2QP6; 2VVA; 2VVB; 2W2J; 2WD2; 2WD3; 2WEG; 2WEH; 2WEJ; 2WEO; 2X7S; 2X7T; 2X7U; 2ZNC; 3B1B; 3B4F; 3BET; 3BL0; 3BL1; 3C7P; 3CA2; 3CAJ; 3CYU; 3CZV; 3D0N; 3D8W; 3D92; 3D93; 3D9Z; 3DA2; 3DAZ; 3DBU; 3DC3; 3DC9; 3DCC; 3DCS; 3DCW; 3DD0; 3DD8; 3DV7; 3DVB; 3DVC; 3DVD; 3EFI; 3EFT; 3F4X; 3F7B; 3F7U; 3F8E; 3FE4; 3FFP; 3FW3; 3GZ0; 3HFP; 3HKN; 3HKQ; 3HKT; 3HKU; 3HLJ; 3HS4; 3IAI; 3IBI; 3IBL; 3IBN; 3IBU; 3IEO; 3IGP; 3K2F; 3K34; 3K7K; 3KIG; 3KKX; 3KNE; 3KOI; 3KOK; 3KON; 3KS3; 3KWA; 3L14; 3LXE; 3M04; 3M14; 3M1J; 3M1K; 3M1Q; 3M1W; 3M2N; 3M2X; 3M2Y; 3M2Z; 3M3X; 3M40; 3M5E; 3M5S; 3M5T; 3M67; 3M96; 3M98; 3MDZ; 3MHC; 3MHI; 3MHL; 3MHM; 3MHO; 3ML2; 3ML5; 3MMF; 3MNA; 3MNH; 3MNI; 3MNJ; 3MNK; 3MNU; 3MWO; 3MYQ; 3MZC; 3N0N; 3N2P; 3N3J; 3N4B; 3NB5; 3NI5; 3NJ9; 3OIK; 3OIL; 3OIM; 3OKU; 3OKV; 3OY0; 3OYQ; 3OYS; 3P3H; 3P3J; 3P44; 3P4V; 3P55; 3P58; 3P5A; 3P5L; 3PJJ; 3PO6; 3PYK; 3QYK; 3R16; 3R17; 3RG3; 3RG4; 3RGE; 3RJ7; 3RLD; 3RYJ; 3RYV; 3RYX; 3RYY; 3RYZ; 3RZ0; 3RZ1; 3RZ5; 3RZ7; 3RZ8; 3S71; 3S72; 3S73; 3S74; 3S75; 3S76; 3S77; 3S78; 3S8X; 3S9T; 3SAP; 3SAX; 3SBH; 3SBI; 3T5U; 3T5Z; 3T82; 3T83; 3T84; 3T85; 3TMJ; 3TVN; 3TVO; 3U3A; 3U45; 3U47; 3U7C; 3UYN; 3UYQ; 3V2J; 3V2M; 3V3F; 3V3G; 3V3H; 3V3I; 3V3J; 3V5G; 3V7X; 3VBD; 3W6H; 3W6I; 3ZNC; 3ZP9; 4BCW; 4BF1; 4BF6; 4CA2; 4CAC; 4CNR; 4CNV; 4CNW; 4CNX; 4CQ0; 4DZ7; 4DZ9; 4E3D; 4E3F; 4E3G; 4E3H; 4E49; 4E4A; 4E5Q; 4FIK; 4FL7; 4FPT; 4FRC; 4FU5; 4FVN; 4FVO; 4G0C; 4GL1; 4HBA; 4HEW; 4HEY; 4HEZ; 4HF3; 4HT0; 4HT2; 4HU1; 4IDR; 4ILX; 4ITO; 4ITP; 4IWZ; 4JS6; 4JSA; 4JSS; 4JSW; 4JSZ; 4K0S; 4K0T; 4K0Z; 4K13; 4K1Q; 4KAP; 4KNI; 4KNJ; 4KNM; 4KNN; 4KP5; 4KP8; 4KUV; 4KUW; 4KUY; 4KV0; 4L5U; 4L5V; 4L5W; 4LHI; 4LP6; 4M2R; 4M2U; 4M2V; 4M2W; 4MDG; 4MDL; 4MDM; 4MLT; 4MLX; 4MO8; 4MTY; 4N0X; 4N16; 4PQ7; 4PXX; 4PYX; 4PYY; 4PZH; 4Q06; 4Q07; 4Q08; 4Q09; 4Q0L; 4Q49; 4Q6D; 4Q6E; 4Q78; 4Q7P; 4Q7S; 4Q7V; 4Q7W; 4Q81; 4Q83; 4Q87; 4Q8X; 4Q8Y; 4Q8Z; 4Q90; 4Q99; 4Q9Y; 4QEF; 4QIY; 4QIZ; 4QJ0; 4QJM; 4QJO; 4QJP; 4QJW; 4QJX; 4QK1; 4QK2; 4QK3; 4QSA; 4QSB; 4QSI; 4QSJ; 4QTL; 4QY3; 4R59; 4R5A; 4R5B; 4RFC; 4RFD; 4RH2; 4RIU; 4RIV; 4RN4; 4RUX; 4RUY; 4RUZ; 4WL4; 4WR7; 4WUP; 4WUQ; 4WW6; 4WW8; 4XE1; 4Y0J; 4YGJ; 4YGK; 4YGL; 4YGN; 4YVY; 4YWP; 4YX4; 4YXI; 4YXO; 4YXU; 4YYT; 4Z0Q; 4Z1E; 4Z1J; 4Z1K; 4Z1N; 4ZAO; 4ZWI; 4ZWX; 4ZWY; 4ZWZ; 4ZX0; 4ZX1; 5A25; 5A6H; 5AMD; 5AMG; 5AML; 5BNL; 5BRU; 5BRV; 5BRW; 5BYI; 5C8I; 5CA2; 5CAC; 5CLU; 5DOG; 5DOH; 5DRS; 5DSK; 5DSL; 5DSM; 5DSO; 5DSP; 5DSQ; 5DSR; 5DVX; 5E28; 5E2K; 5E2M; 5E2N; 5E2R; 5E2S; 5EH5; 5EH7; 5EH8; 5EHE; 5EHV; 5EHW; 5EIJ; 5EKH; 5EKJ; 5EKM; 5EOI; 5EZT; 5FDC; 5FDI; 5FL4; 5FL5; 5FL6; 5FLO; 5FLP; 5FLQ; 5FLR; 5FLS; 5FLT; 5FNG; 5FNH; 5FNI; 5FNJ; 5FNK; 5FNL; 5FNM; 5G01; 5G03; 5G0B; 5G0C; 5GMM; 5GMN; 5IPZ; 5J8Z; 5JDV; 5JE7; 5JEG; 5JEH; 5JEP; 5JGS; 5JGT; 5JMZ; 5JN3; 5JN7; 5JN8; 5JN9; 5JNA; 5JNC; 5JQ0; 5JQT; 5KU6; 5L3O; 5L6K; 5L6T; 5L70; 5L9E; 5LJQ; 5LJT; 5LL4; 5LL5; 5LL8; 5LL9; 5LLA; 5LLC; 5LLE; 5LLG; 5LLH; 5LLN; 5LLO; 5LLP; 5LMD; 5LVS; 5M78; 5MJN; 5MSA; 5MSB; 5N0D; 5N0E; 5N1R; 5N1S; 5N24; 5N25; 5NEA; 5NEE; 5NXG; 5NXI; 5NXM; 5NXO; 5NXP; 5NXV; 5NXW; 5NY1; 5NY3; 5NY6; 5NYA; 5O07; 5OGJ; 5OGN; 5OGO; 5OGP; 5OHH; 5SZ0; 5SZ1; 5SZ2; 5SZ3; 5SZ4; 5SZ5; 5SZ6; 5SZ7; 5T71; 5T72; 5T74; 5T75; 5TFX; 5TH4; 5THI; 5THJ; 5THN; 5TI0; 5TXY; 5TY1; 5TY8; 5TY9; 5TYA; 5U0D; 5U0E; 5U0F; 5U0G; 5ULN; 5UMC; 5VGY; 5W8B; 5WEX; 5WG7; 5WGP; 5WLR; 5WLT; 5WLU; 5WLV; 5Y2R; 5Y2S; 5YUI; 5YUJ; 5YUK; 5ZXW; 6B4D; 6B59; 6B5A; 6BBS; 6BC9; 6BCC; 6C7W; 6C7X; 6CA2; 6CEH; 6CJV; 6D1L; 6D1M; 6E8P; 6E8X; 6E91; 6E92; 6EBE; 6ECZ; 6EDA; 6EEA; 6EEH; 6EEO; 6EQU; 6EVR; 6EX1; 6F3B; 6FAF; 6FAG; 6FE0; 6FE1; 6FE2; 6FJI; 6FJJ; 6G3Q; 6G3V; 6G4T; 6G5L; 6G5U; 6G6T; 6G7A; 6G98; 6G9U; 6GCY; 6GDC; 6GM9; 6GOT; 6GXB; 6GXE; 6H29; 6H2Z; 6H33; 6H34; 6H36; 6H37; 6H38; 6H3Q; 6H6S; 6HD2; 6HQX; 6HR3; 6HWZ; 6HX5; 6HXD; 6HZX; 6I0J; 6I0L; 6I0W; 6I1U; 6I2F; 6I3E; 6IC2; 6KLZ; 6KM0; 6KM1; 6KM2; 6KM3; 6KM4; 6KM5; 6KM6; 6LUU; 6LUV; 6LUW; 6LUX; 6LUY; 6LUZ; 6LV1; 6LV2; 6LV3; 6LV4; 6LV5; 6LV6; 6LV7; 6LV8; 6LV9; 6LVA; 6MBV; 6MBY; 6NLV; 6NM0; 6ODZ; 6OE0; 6OE1; 6OTI; 6OTK; 6OTM; 6OTO; 6OTP; 6OTQ; 6OUB; 6OUD; 6OUE; 6OUF; 6OUH; 6OUI; 6OUJ; 6OUK; 6OUM; 6PDV; 6PEA; 6PGX; 6Q3O; 6Q9T; 6QEB; 6QL1; 6QL2; 6QL3; 6QN0; 6QN2; 6QN5; 6QN6; 6QNG; 6QNL; 6QUT; 6R6F; 6R6J; 6R6Y; 6R71; 6RFH; 6RG3; 6RG4; 6RG5; 6RH4; 6RHJ; 6RHK; 6RIG; 6RIT; 6RJJ; 6RKN; 6RL9; 6RM1; 6RMP; 6RMX; 6RMY; 6RNP; 6ROB; 6ROE; 6ROF; 6RPS; 6RQI; 6RQN; 6RQQ; 6RQU; 6RQW; 6RRG; 6RRI; 6RS5; 6RSZ; 6RVF; 6RVK; 6RVL; 6RW1; 6RZX; 6S03; 6S9G; 6S9Z; 6SAC; 6SAS; 6SAY; 6SB7; 6SBH; 6SBL; 6SBM; 6SD7; 6SDH; 6SDI; 6SDJ; 6SDL; 6SDS; 6SDT; 6SEY; 6SFQ; 6SFU; 6SG0; 6SG6; 6SKS; 6SKT; 6SKV; 6SWM; 6SX9; 6SYB; 6SYS; 6T4N; 6T4O; 6T4P; 6T5C; 6T5P; 6T5Q; 6T7U; 6T81; 6T9Z; 6TL5; 6TL6; 6U4Q; 6U4T; 6UFB; 6UFC; 6UFD; 6UGN; 6UGO; 6UGP; 6UGQ; 6UGR; 6UGZ; 6UH0; 6UX1; 6UZU; 6VJ3; 6VKG; 6WKA; 6WQ4; 6WQ5; 6WQ7; 6WQ8; 6WQ9; 6XVH; 6XWZ; 6XXT; 6XZE; 6XZO; 6XZS; 6XZX; 6XZY; 6Y00; 6Y74; 6YH4; 6YH5; 6YH6; 6YH7; 6YH8; 6YH9; 6YHA; 6YHB; 6YHC; 6YJ3; 6YKC; 6YKH; 6YMA; 6YMB; 6YO2; 6YO4; 6YO7; 6YOI; 6YOK; 6YOL; 6YPW; 6YQT; 6YQU; 6YRI; 6YZJ; 6YZK; 6YZL; 6YZM; 6YZN; 6YZO; 6YZP; 6YZQ; 6YZR; 6YZS; 6YZT; 6YZU; 6YZV; 6YZW; 6YZX; 6Z04; 6ZR8; 6ZR9; 7A6V; 7AEQ; 7AES; 7AGN; 7ASJ; 7BFA; 7BG5; 7BHH; 7BI5; 7CA2; 7JNR; 7JNV; 7JNW; 7JNX; 7JNZ; 7JO0; 7JO1; 7JO2; 7JO3; 7JOB; 7JOC; 7K6I; 7K6J; 7K6K; 7K6L; 7K6T; 7K6U; 7K6X; 7K6Z; 7M23; 7M24; 7M26; 7MU3; 7NC4; 7NH6; 7NH8; 7NTB; 7NZR; 7NZS; 7NZT; 7NZU; 7NZW; 7NZX; 7OK8; 7ONV; 7ORP; 7ORQ; 7OYM; 7OYN; 7OYO; 7OYP; 7OYQ; 7OYR; 7P1A; 7PLF; 7POM; 7PP9; 7PUU; 7PUV; 7PUW; 7Q0C; 7Q0D; 7Q0E; 7QBH; 7QGX; 7QGY; 7QGZ; 7QNV; 7QOB; 7QRK; 7QSE; 7QSI; 7QZX; 7R1X; 7RNY; 7RNZ; 7RRE; 7RRF; 7SUW; 7SUY; 7SV1; 7SV8; 7U5W; 7U5X; 7YWT; 7ZL5; 7ZL6; 7ZWB; 8AA6; 8AAE; 8B29; 8BJX; 8BOE; 8C0Q; 8C0R; 8CA2; 8CR0; 8DJ9; 8DPC; 8DPO; 8DQF; 8DR2; 8DRB; 8DYQ; 8EM3; 8EMU; 8EXC; 8EXG; 8EYL; 8FAL; 8FAU; 8FQX; 8FQY; 8FQZ; 8FR1; 8FR2; 8FR4; 8Q18; 8Q19; 8Q1A; 8Q3U; 8R1I; 9CA2
» more