PROSITE logo

PROSITE entry PS00522


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] DNA_POLYMERASE_X
Accession [info] PS00522
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1991 CREATED;
01-NOV-1995 DATA UPDATE;
08-NOV-2023 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00452

Name and characterization of the entry

Description [info] DNA polymerase family X signature.
Pattern [info]
G-[SG]-[LFY]-x-R-[GE]-x(3)-[SGCL]-x-D-[LIVM]-D-[LIVMFY](3)-x(2)-[SAP].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2023_05 which contains 570'420 sequence entries.


Total number of hits 31 in 31 different sequences
Number of true positive hits 31 in 31 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 1
Number of 'partial' sequences 0
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 96.88 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria), Eukaryotic viruses
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] primer_binding at position 5
Site [info] primer_binding at position 10
Site [info] primer_binding at position 12
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
31 sequences

DPO4_SCHPO (Q09693), DPO4_YEAST (P25615), DPOLB_BOVIN (Q27958), 
DPOLB_DANRE (Q6DRD3), DPOLB_HUMAN (P06746), DPOLB_MOUSE (Q8K409), 
DPOLB_RAT  (P06766), DPOLB_XENLA (O57383), DPOLL_ARATH (Q9FNY4), 
DPOLL_HUMAN (Q9UGP5), DPOLL_MACFA (Q4R380), DPOLL_MOUSE (Q9QXE2), 
DPOLL_ORYSJ (Q67VC8), DPOLL_RAT  (Q5RKI3), DPOLM_HUMAN (Q9NP87), 
DPOLM_MOUSE (Q9JIW4), DPOLX_ASFB7 (P42494), DPOLX_ASFK5 (P0C986), 
DPOLX_ASFM2 (P0C984), DPOLX_ASFP4 (P0C983), DPOLX_ASFWA (P0C985), 
DPOLX_MIMIV (Q7T6Y4), TDT_AMBME  (O57486), TDT_BOVIN  (P06526), 
TDT_CHICK  (P36195), TDT_EULMA  (A4PCD4), TDT_HUMAN  (P04053), 
TDT_MONDO  (O02789), TDT_MOUSE  (P09838), TDT_ONCMY  (Q92089), 
TDT_XENLA  (P42118)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
1 sequence

POLX_BACSU (P94544)

		
PDB
[Detailed view]
690 PDB

1BPB; 1BPD; 1BPE; 1BPX; 1BPY; 1BPZ; 1HUO; 1HUZ; 1JAJ; 1JMS; 1JN3; 1JQR; 1KDH; 1KEJ; 1MQ2; 1MQ3; 1NOM; 1RPL; 1RZT; 1TV9; 1TVA; 1XSL; 1XSN; 1XSP; 1ZJM; 1ZJN; 1ZQA; 1ZQB; 1ZQC; 1ZQD; 1ZQE; 1ZQF; 1ZQG; 1ZQH; 1ZQI; 1ZQJ; 1ZQK; 1ZQL; 1ZQM; 1ZQN; 1ZQO; 1ZQP; 1ZQQ; 1ZQR; 1ZQS; 1ZQT; 1ZQU; 1ZQV; 1ZQW; 1ZQX; 1ZQY; 1ZQZ; 2BCQ; 2BCR; 2BCS; 2BCU; 2BCV; 2BPC; 2BPF; 2BPG; 2FMP; 2FMQ; 2FMS; 2GWS; 2I9G; 2IHM; 2ISO; 2ISP; 2M2T; 2M2U; 2M2V; 2M2W; 2P66; 2PFN; 2PFO; 2PFP; 2PFQ; 2PXI; 2VAN; 3C2K; 3C2L; 3C2M; 3C5F; 3C5G; 3GDX; 3HW8; 3HWT; 3HX0; 3ISB; 3ISC; 3ISD; 3JPN; 3JPO; 3JPP; 3JPQ; 3JPR; 3JPS; 3JPT; 3K75; 3LK9; 3LQC; 3MBY; 3MDA; 3MDC; 3MGH; 3MGI; 3OGU; 3PML; 3PMN; 3PNC; 3RH4; 3RH5; 3RH6; 3RJE; 3RJF; 3RJG; 3RJH; 3RJI; 3RJJ; 3RJK; 3TFR; 3TFS; 3UPQ; 3UQ0; 3UQ2; 3UXN; 3UXO; 3UXP; 3V72; 3V7J; 3V7K; 3V7L; 4DO9; 4DOA; 4DOB; 4DOC; 4F5N; 4F5O; 4F5P; 4F5Q; 4F5R; 4FO6; 4GXI; 4GXJ; 4GXK; 4I27; 4I28; 4I29; 4I2A; 4I2B; 4I2C; 4I2D; 4I2E; 4I2F; 4I2G; 4I2H; 4I2I; 4I2J; 4IQT; 4IQU; 4IQV; 4IQW; 4JWM; 4JWN; 4K4G; 4K4H; 4K4I; 4KLD; 4KLE; 4KLF; 4KLG; 4KLH; 4KLI; 4KLJ; 4KLL; 4KLM; 4KLO; 4KLQ; 4KLS; 4KLT; 4KLU; 4LVS; 4LZD; 4LZG; 4M04; 4M0A; 4M2Y; 4M47; 4M9G; 4M9H; 4M9J; 4M9L; 4M9N; 4MF2; 4MF8; 4MFA; 4MFC; 4MFF; 4NLK; 4NLN; 4NLZ; 4NM1; 4NM2; 4NXZ; 4NY8; 4O5C; 4O5E; 4O5K; 4O9M; 4P2H; 4PGQ; 4PGX; 4PGY; 4PH5; 4PHA; 4PHD; 4PHE; 4PHP; 4PPX; 4QZ8; 4QZ9; 4QZA; 4QZB; 4QZC; 4QZD; 4QZE; 4QZF; 4QZG; 4QZH; 4QZI; 4R63; 4R64; 4R65; 4R66; 4RPX; 4RPY; 4RPZ; 4RQ0; 4RQ1; 4RQ2; 4RQ3; 4RQ4; 4RQ5; 4RQ6; 4RQ7; 4RQ8; 4RT2; 4RT3; 4TUP; 4TUQ; 4TUR; 4TUS; 4UAW; 4UAY; 4UAZ; 4UB1; 4UB2; 4UB3; 4UB4; 4UB5; 4UBB; 4UBC; 4X5V; 4XA5; 4XQ8; 4XRH; 4XUS; 4YCX; 4YD1; 4YD2; 4YMM; 4YMN; 4YMO; 4YN4; 4Z6C; 4Z6D; 4Z6E; 4Z6F; 5BOL; 5BOM; 5BPC; 5CA7; 5CB1; 5D46; 5D49; 5D4B; 5DB6; 5DB7; 5DB8; 5DB9; 5DBA; 5DBB; 5DBC; 5DDM; 5DDY; 5DKW; 5EOZ; 5HHH; 5HHI; 5HR9; 5HRB; 5HRD; 5HRE; 5HRF; 5HRH; 5HRI; 5HRK; 5HRL; 5III; 5IIJ; 5IIK; 5IIL; 5IIM; 5IIN; 5IIO; 5J0O; 5J0P; 5J0Q; 5J0R; 5J0S; 5J0T; 5J0U; 5J0W; 5J0X; 5J0Y; 5J29; 5J2A; 5J2B; 5J2C; 5J2D; 5J2E; 5J2F; 5J2G; 5J2H; 5J2I; 5J2J; 5J2K; 5TB8; 5TB9; 5TBA; 5TBB; 5TBC; 5TWP; 5TWQ; 5TWR; 5TWS; 5TXX; 5TXZ; 5TYB; 5TYC; 5TYD; 5TYE; 5TYF; 5TYG; 5TYU; 5TYV; 5TYW; 5TYX; 5TYY; 5TYZ; 5TZV; 5U2R; 5U2S; 5U2T; 5U8G; 5U8H; 5U8I; 5U9H; 5UGN; 5UGO; 5UGP; 5V1F; 5V1G; 5V1H; 5V1I; 5V1J; 5V1N; 5V1O; 5V1P; 5V1R; 5VEZ; 5VRW; 5VRX; 5VRY; 5VRZ; 5VS0; 5VS1; 5VS2; 5VS3; 5VS4; 5VZ7; 5VZ8; 5VZ9; 5VZA; 5VZB; 5VZC; 5VZD; 5VZE; 5VZF; 5VZG; 5VZH; 5VZI; 5WNX; 5WNY; 5WNZ; 5WO0; 5XM8; 5XMA; 5ZLC; 6AEC; 6AEH; 6AK5; 6AK6; 6AK8; 6AK9; 6AKH; 6BEL; 6BEM; 6BTE; 6BTF; 6CLY; 6CPQ; 6CR3; 6CR4; 6CR5; 6CR6; 6CR7; 6CR8; 6CR9; 6CRB; 6CRC; 6CRH; 6CTI; 6CTJ; 6CTK; 6CTL; 6CTM; 6CTN; 6CTO; 6CTP; 6CTQ; 6CTR; 6CTT; 6CTU; 6CTV; 6CTW; 6CTX; 6CU9; 6CUA; 6CUB; 6DIA; 6DIC; 6E3R; 6E3V; 6E3W; 6E3X; 6G2Q; 6GO3; 6GO4; 6GO5; 6GO6; 6GO7; 6IPD; 6IPE; 6IPF; 6IPG; 6IPH; 6IPI; 6IPJ; 6IPK; 6IPL; 6IPM; 6IPN; 6MR7; 6MR8; 6N2R; 6N2S; 6N2T; 6NKR; 6NKS; 6NKT; 6NKU; 6NKV; 6NKW; 6NKX; 6NKY; 6NKZ; 6NL0; 6P1M; 6P1N; 6P1O; 6P1P; 6P1Q; 6P1R; 6P1S; 6P1T; 6P1U; 6P1V; 6P1W; 6PH5; 6PH6; 6PKZ; 6U2O; 6U6B; 6UOK; 6UOL; 6UOM; 6VEZ; 6VF0; 6VF1; 6VF2; 6VF3; 6VF4; 6VF5; 6VF6; 6VF7; 6VF8; 6VF9; 6VFA; 6VFB; 6VFC; 6W2M; 6WIC; 6WID; 6WIE; 7CO6; 7CO8; 7CO9; 7COA; 7COB; 7COC; 7COD; 7CPW; 7ICE; 7ICF; 7ICG; 7ICH; 7ICI; 7ICJ; 7ICK; 7ICL; 7ICM; 7ICN; 7ICO; 7ICP; 7ICQ; 7ICR; 7ICS; 7ICT; 7ICU; 7ICV; 7K96; 7K97; 7KSS; 7KST; 7KSU; 7KSV; 7KSW; 7KSX; 7KSY; 7KSZ; 7KT0; 7KT1; 7KT2; 7KT3; 7KT4; 7KT5; 7KT6; 7KT7; 7KT8; 7KT9; 7KTA; 7KTB; 7KTC; 7KTD; 7KTE; 7KTF; 7KTG; 7KTH; 7KTI; 7KTJ; 7KTK; 7KTL; 7KTM; 7KTN; 7M07; 7M08; 7M09; 7M0A; 7M0B; 7M0C; 7M0D; 7M0E; 7M43; 7M44; 7M45; 7M46; 7M47; 7M48; 7M49; 7M4A; 7M4B; 7M4C; 7M4D; 7M4E; 7M4F; 7M4G; 7M4H; 7M4I; 7M4J; 7M4K; 7M4L; 7MZ0; 7MZ1; 7MZ2; 7MZ3; 7MZ4; 7MZ8; 7RBE; 7RBF; 7RBG; 7RBH; 7RBI; 7RBJ; 7RBK; 7RBL; 7RBM; 7RBN; 7RBO; 7S9J; 7S9K; 7S9L; 7S9M; 7S9N; 7S9O; 7S9P; 7S9Q; 7UN7; 8E10; 8E11; 8E9A; 8ICA; 8ICB; 8ICC; 8ICE; 8ICF; 8ICG; 8ICH; 8ICI; 8ICJ; 8ICK; 8ICL; 8ICM; 8ICN; 8ICO; 8ICP; 8ICQ; 8ICR; 8ICS; 8ICT; 8ICU; 8ICV; 8ICW; 8ICX; 8ICY; 8ICZ; 9ICA; 9ICB; 9ICC; 9ICE; 9ICF; 9ICG; 9ICH; 9ICI; 9ICJ; 9ICK; 9ICL; 9ICM; 9ICN; 9ICO; 9ICP; 9ICQ; 9ICR; 9ICS; 9ICT; 9ICU; 9ICV; 9ICW; 9ICX; 9ICY
» more