PROSITE logo

PROSITE entry PS00522


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
View entry auxiliary file in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] DNA_POLYMERASE_X
Accession [info] PS00522
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1991 CREATED;
01-NOV-1995 DATA UPDATE;
29-MAY-2024 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00452

Name and characterization of the entry

Description [info] DNA polymerase family X signature.
Pattern [info]
G-[SG]-[LFY]-x-R-[GE]-x(3)-[SGCL]-x-D-[LIVM]-D-[LIVMFY](3)-x(2)-[SAP].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2024_03 which contains 571'609 sequence entries.


Total number of hits 31 in 31 different sequences
Number of true positive hits 31 in 31 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 1
Number of 'partial' sequences 0
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 96.88 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria), Eukaryotic viruses
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] primer_binding at position 5
Site [info] primer_binding at position 10
Site [info] primer_binding at position 12
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
31 sequences

DPO4_SCHPO (Q09693), DPO4_YEAST (P25615), DPOLB_BOVIN (Q27958), 
DPOLB_DANRE (Q6DRD3), DPOLB_HUMAN (P06746), DPOLB_MOUSE (Q8K409), 
DPOLB_RAT  (P06766), DPOLB_XENLA (O57383), DPOLL_ARATH (Q9FNY4), 
DPOLL_HUMAN (Q9UGP5), DPOLL_MACFA (Q4R380), DPOLL_MOUSE (Q9QXE2), 
DPOLL_ORYSJ (Q67VC8), DPOLL_RAT  (Q5RKI3), DPOLM_HUMAN (Q9NP87), 
DPOLM_MOUSE (Q9JIW4), DPOLX_ASFB7 (P42494), DPOLX_ASFK5 (P0C986), 
DPOLX_ASFM2 (P0C984), DPOLX_ASFP4 (P0C983), DPOLX_ASFWA (P0C985), 
DPOLX_MIMIV (Q7T6Y4), TDT_AMBME  (O57486), TDT_BOVIN  (P06526), 
TDT_CHICK  (P36195), TDT_EULMA  (A4PCD4), TDT_HUMAN  (P04053), 
TDT_MONDO  (O02789), TDT_MOUSE  (P09838), TDT_ONCMY  (Q92089), 
TDT_XENLA  (P42118)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
1 sequence

POLX_BACSU (P94544)

		
PDB
[Detailed view]
696 PDB

1BPB; 1BPD; 1BPE; 1BPX; 1BPY; 1BPZ; 1HUO; 1HUZ; 1JAJ; 1JMS; 1JN3; 1JQR; 1KDH; 1KEJ; 1MQ2; 1MQ3; 1NOM; 1RPL; 1RZT; 1TV9; 1TVA; 1XSL; 1XSN; 1XSP; 1ZJM; 1ZJN; 1ZQA; 1ZQB; 1ZQC; 1ZQD; 1ZQE; 1ZQF; 1ZQG; 1ZQH; 1ZQI; 1ZQJ; 1ZQK; 1ZQL; 1ZQM; 1ZQN; 1ZQO; 1ZQP; 1ZQQ; 1ZQR; 1ZQS; 1ZQT; 1ZQU; 1ZQV; 1ZQW; 1ZQX; 1ZQY; 1ZQZ; 2BCQ; 2BCR; 2BCS; 2BCU; 2BCV; 2BPC; 2BPF; 2BPG; 2FMP; 2FMQ; 2FMS; 2GWS; 2I9G; 2IHM; 2ISO; 2ISP; 2M2T; 2M2U; 2M2V; 2M2W; 2P66; 2PFN; 2PFO; 2PFP; 2PFQ; 2PXI; 2VAN; 3C2K; 3C2L; 3C2M; 3C5F; 3C5G; 3GDX; 3HW8; 3HWT; 3HX0; 3ISB; 3ISC; 3ISD; 3JPN; 3JPO; 3JPP; 3JPQ; 3JPR; 3JPS; 3JPT; 3K75; 3LK9; 3LQC; 3MBY; 3MDA; 3MDC; 3MGH; 3MGI; 3OGU; 3PML; 3PMN; 3PNC; 3RH4; 3RH5; 3RH6; 3RJE; 3RJF; 3RJG; 3RJH; 3RJI; 3RJJ; 3RJK; 3TFR; 3TFS; 3UPQ; 3UQ0; 3UQ2; 3UXN; 3UXO; 3UXP; 3V72; 3V7J; 3V7K; 3V7L; 4DO9; 4DOA; 4DOB; 4DOC; 4F5N; 4F5O; 4F5P; 4F5Q; 4F5R; 4FO6; 4GXI; 4GXJ; 4GXK; 4I27; 4I28; 4I29; 4I2A; 4I2B; 4I2C; 4I2D; 4I2E; 4I2F; 4I2G; 4I2H; 4I2I; 4I2J; 4IQT; 4IQU; 4IQV; 4IQW; 4JWM; 4JWN; 4K4G; 4K4H; 4K4I; 4KLD; 4KLE; 4KLF; 4KLG; 4KLH; 4KLI; 4KLJ; 4KLL; 4KLM; 4KLO; 4KLQ; 4KLS; 4KLT; 4KLU; 4LVS; 4LZD; 4LZG; 4M04; 4M0A; 4M2Y; 4M47; 4M9G; 4M9H; 4M9J; 4M9L; 4M9N; 4MF2; 4MF8; 4MFA; 4MFC; 4MFF; 4NLK; 4NLN; 4NLZ; 4NM1; 4NM2; 4NXZ; 4NY8; 4O5C; 4O5E; 4O5K; 4O9M; 4P2H; 4PGQ; 4PGX; 4PGY; 4PH5; 4PHA; 4PHD; 4PHE; 4PHP; 4PPX; 4QZ8; 4QZ9; 4QZA; 4QZB; 4QZC; 4QZD; 4QZE; 4QZF; 4QZG; 4QZH; 4QZI; 4R63; 4R64; 4R65; 4R66; 4RPX; 4RPY; 4RPZ; 4RQ0; 4RQ1; 4RQ2; 4RQ3; 4RQ4; 4RQ5; 4RQ6; 4RQ7; 4RQ8; 4RT2; 4RT3; 4TUP; 4TUQ; 4TUR; 4TUS; 4UAW; 4UAY; 4UAZ; 4UB1; 4UB2; 4UB3; 4UB4; 4UB5; 4UBB; 4UBC; 4X5V; 4XA5; 4XQ8; 4XRH; 4XUS; 4YCX; 4YD1; 4YD2; 4YMM; 4YMN; 4YMO; 4YN4; 4Z6C; 4Z6D; 4Z6E; 4Z6F; 5BOL; 5BOM; 5BPC; 5CA7; 5CB1; 5D46; 5D49; 5D4B; 5DB6; 5DB7; 5DB8; 5DB9; 5DBA; 5DBB; 5DBC; 5DDM; 5DDY; 5DKW; 5EOZ; 5HHH; 5HHI; 5HR9; 5HRB; 5HRD; 5HRE; 5HRF; 5HRH; 5HRI; 5HRK; 5HRL; 5III; 5IIJ; 5IIK; 5IIL; 5IIM; 5IIN; 5IIO; 5J0O; 5J0P; 5J0Q; 5J0R; 5J0S; 5J0T; 5J0U; 5J0W; 5J0X; 5J0Y; 5J29; 5J2A; 5J2B; 5J2C; 5J2D; 5J2E; 5J2F; 5J2G; 5J2H; 5J2I; 5J2J; 5J2K; 5TB8; 5TB9; 5TBA; 5TBB; 5TBC; 5TWP; 5TWQ; 5TWR; 5TWS; 5TXX; 5TXZ; 5TYB; 5TYC; 5TYD; 5TYE; 5TYF; 5TYG; 5TYU; 5TYV; 5TYW; 5TYX; 5TYY; 5TYZ; 5TZV; 5U2R; 5U2S; 5U2T; 5U8G; 5U8H; 5U8I; 5U9H; 5UGN; 5UGO; 5UGP; 5V1F; 5V1G; 5V1H; 5V1I; 5V1J; 5V1N; 5V1O; 5V1P; 5V1R; 5VEZ; 5VRW; 5VRX; 5VRY; 5VRZ; 5VS0; 5VS1; 5VS2; 5VS3; 5VS4; 5VZ7; 5VZ8; 5VZ9; 5VZA; 5VZB; 5VZC; 5VZD; 5VZE; 5VZF; 5VZG; 5VZH; 5VZI; 5WNX; 5WNY; 5WNZ; 5WO0; 5XM8; 5XMA; 5ZLC; 6AEC; 6AEH; 6AK5; 6AK6; 6AK8; 6AK9; 6AKH; 6BEL; 6BEM; 6BTE; 6BTF; 6CLY; 6CPQ; 6CR3; 6CR4; 6CR5; 6CR6; 6CR7; 6CR8; 6CR9; 6CRB; 6CRC; 6CRH; 6CTI; 6CTJ; 6CTK; 6CTL; 6CTM; 6CTN; 6CTO; 6CTP; 6CTQ; 6CTR; 6CTT; 6CTU; 6CTV; 6CTW; 6CTX; 6CU9; 6CUA; 6CUB; 6DIA; 6DIC; 6E3R; 6E3V; 6E3W; 6E3X; 6G2Q; 6GO3; 6GO4; 6GO5; 6GO6; 6GO7; 6IPD; 6IPE; 6IPF; 6IPG; 6IPH; 6IPI; 6IPJ; 6IPK; 6IPL; 6IPM; 6IPN; 6MR7; 6MR8; 6N2R; 6N2S; 6N2T; 6NKR; 6NKS; 6NKT; 6NKU; 6NKV; 6NKW; 6NKX; 6NKY; 6NKZ; 6NL0; 6P1M; 6P1N; 6P1O; 6P1P; 6P1Q; 6P1R; 6P1S; 6P1T; 6P1U; 6P1V; 6P1W; 6PH5; 6PH6; 6PKZ; 6U2O; 6U6B; 6UOK; 6UOL; 6UOM; 6VEZ; 6VF0; 6VF1; 6VF2; 6VF3; 6VF4; 6VF5; 6VF6; 6VF7; 6VF8; 6VF9; 6VFA; 6VFB; 6VFC; 6W2M; 6WIC; 6WID; 6WIE; 7CO6; 7CO8; 7CO9; 7COA; 7COB; 7COC; 7COD; 7CPW; 7ICE; 7ICF; 7ICG; 7ICH; 7ICI; 7ICJ; 7ICK; 7ICL; 7ICM; 7ICN; 7ICO; 7ICP; 7ICQ; 7ICR; 7ICS; 7ICT; 7ICU; 7ICV; 7K96; 7K97; 7KSS; 7KST; 7KSU; 7KSV; 7KSW; 7KSX; 7KSY; 7KSZ; 7KT0; 7KT1; 7KT2; 7KT3; 7KT4; 7KT5; 7KT6; 7KT7; 7KT8; 7KT9; 7KTA; 7KTB; 7KTC; 7KTD; 7KTE; 7KTF; 7KTG; 7KTH; 7KTI; 7KTJ; 7KTK; 7KTL; 7KTM; 7KTN; 7M07; 7M08; 7M09; 7M0A; 7M0B; 7M0C; 7M0D; 7M0E; 7M43; 7M44; 7M45; 7M46; 7M47; 7M48; 7M49; 7M4A; 7M4B; 7M4C; 7M4D; 7M4E; 7M4F; 7M4G; 7M4H; 7M4I; 7M4J; 7M4K; 7M4L; 7MZ0; 7MZ1; 7MZ2; 7MZ3; 7MZ4; 7MZ8; 7RBE; 7RBF; 7RBG; 7RBH; 7RBI; 7RBJ; 7RBK; 7RBL; 7RBM; 7RBN; 7RBO; 7S9J; 7S9K; 7S9L; 7S9M; 7S9N; 7S9O; 7S9P; 7S9Q; 7UN7; 8E10; 8E11; 8E9A; 8ICA; 8ICB; 8ICC; 8ICE; 8ICF; 8ICG; 8ICH; 8ICI; 8ICJ; 8ICK; 8ICL; 8ICM; 8ICN; 8ICO; 8ICP; 8ICQ; 8ICR; 8ICS; 8ICT; 8ICU; 8ICV; 8ICW; 8ICX; 8ICY; 8ICZ; 8ILD; 8ILE; 8ILF; 8ILG; 8ILH; 8ILI; 9ICA; 9ICB; 9ICC; 9ICE; 9ICF; 9ICG; 9ICH; 9ICI; 9ICJ; 9ICK; 9ICL; 9ICM; 9ICN; 9ICO; 9ICP; 9ICQ; 9ICR; 9ICS; 9ICT; 9ICU; 9ICV; 9ICW; 9ICX; 9ICY
» more