Home  |  Contact
Entry: PS00537

General information about the entry

Entry name [info] CYTOCHROME_B559
Accession [info] PS00537
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1991 CREATED;
01-DEC-2004 DATA UPDATE;
02-JUN-2021 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00464

Name and characterization of the entry

Description [info] Cytochrome b559 subunits heme-binding site signature.
Pattern [info]
[LIV]-x-[ST]-[LIVF]-R-[FYW]-x(2)-[IVL]-H-[STGAV]-[LIV]-[STGA]-[IV]-P.

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2021_03 which contains 565'254 sequence entries.


Total number of hits 300 in 300 different sequences
Number of true positive hits 300 in 300 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 19
Number of 'partial' sequences 1
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 94.04 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] heme at position 9
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
300 sequences

PSBE_ACAM1 (B0C6T2  ), PSBE_ACOCL (Q3V518  ), PSBE_ADICA (Q85FK5  ), 
PSBE_AGRST (A1EA25  ), PSBE_AMBTC (Q70XY9  ), PSBE_ANTAG (Q85C42  ), 
PSBE_ARATH (P56779  ), PSBE_ATRBE (P59702  ), PSBE_BETVU (P69382  ), 
PSBE_BIGNA (Q06J11  ), PSBE_CALFG (Q7YJV8  ), PSBE_CHAGL (Q8M9W8  ), 
PSBE_CHAVU (Q1ACI7  ), PSBE_CHLRE (P48268  ), PSBE_CHLVU (P56309  ), 
PSBE_CITSI (Q09MG1  ), PSBE_COFAR (A0A352  ), PSBE_CROS5 (B1WVS0  ), 
PSBE_CUCSA (Q4VZH5  ), PSBE_CUSGR (Q8MAV7  ), PSBE_CUSRE (A7M969  ), 
PSBE_CYACA (Q9TM20  ), PSBE_CYAM1 (Q85FQ2  ), PSBE_CYAP4 (B8HVD7  ), 
PSBE_CYAPA (P19152  ), PSBE_DAUCA (Q0G9U5  ), PSBE_DRIGR (Q06GY0  ), 
PSBE_EMIHU (Q4G380  ), PSBE_EUCGG (Q49KY2  ), PSBE_EUGGR (P05333  ), 
PSBE_GINBI (Q9THZ3  ), PSBE_GLOC7 (B7KH62  ), PSBE_GOSBA (A0ZZ52  ), 
PSBE_GOSHI (Q2L925  ), PSBE_GRATL (Q6B8K4  ), PSBE_GUITH (O78466  ), 
PSBE_HELAN (Q1KXU2  ), PSBE_HORVU (P69390  ), PSBE_HUPLU (Q5SD43  ), 
PSBE_JASNU (Q06RB5  ), PSBE_LACSA (Q332W1  ), PSBE_LIRTU (Q0G9K2  ), 
PSBE_LOTJA (Q9BBR5  ), PSBE_MAIZE (P69388  ), PSBE_MARPO (P06851  ), 
PSBE_MESCR (P36442  ), PSBE_MESVI (Q9MUQ0  ), PSBE_MICAN (B0JLV1  ), 
PSBE_MORIN (Q09X00  ), PSBE_NEPOL (Q9TKY1  ), PSBE_NICSY (Q3C1L3  ), 
PSBE_NICTO (Q76IC3  ), PSBE_NOSP7 (B2J6T0  ), PSBE_NOSS1 (Q8YQI2  ), 
PSBE_NYMAL (Q6EW36  ), PSBE_OENBE (P05170  ), PSBE_OENEH (Q9MTK5  ), 
PSBE_OLTVI (Q20EW2  ), PSBE_ORYNI (Q6ENF6  ), PSBE_ORYSA (P0C368  ), 
PSBE_ORYSI (P0C369  ), PSBE_ORYSJ (P0C370  ), PSBE_OSTTA (Q0P3N6  ), 
PSBE_PANGI (Q68RY9  ), PSBE_PEA  (P13554  ), PSBE_PELHO (Q06FK9  ), 
PSBE_PHAAO (Q3BAM3  ), PSBE_PHATC (A0T0A3  ), PSBE_PHYPA (Q6YXL9  ), 
PSBE_PINKO (P59703  ), PSBE_PINTH (P41615  ), PSBE_PIPCE (Q06GP3  ), 
PSBE_POPAL (Q14FE0  ), PSBE_POPDE (P69385  ), PSBE_PORPU (P51391  ), 
PSBE_PSINU (Q8WI04  ), PSBE_PYRYE (Q1XD96  ), PSBE_RIPO1 (B7K626  ), 
PSBE_SACHY (Q6L383  ), PSBE_SACOF (Q6ENU7  ), PSBE_SECCE (P69387  ), 
PSBE_SOLBU (Q2MIH0  ), PSBE_SOLLC (Q2MI83  ), PSBE_SOLTU (Q2VEG1  ), 
PSBE_SORBI (A1E9U1  ), PSBE_SOYBN (Q2PMR7  ), PSBE_SPIOL (P69383  ), 
PSBE_STAPU (Q32RX7  ), PSBE_STIHE (Q06SG1  ), PSBE_SYNE7 (Q8KPP3  ), 
PSBE_SYNJA (Q2JS34  ), PSBE_SYNJB (Q2JLF0  ), PSBE_SYNP2 (Q8RSW3  ), 
PSBE_SYNP6 (Q5N556  ), PSBE_SYNY3 (P09190  ), PSBE_TETOB (Q1KVR5  ), 
PSBE_THAPS (A0T0U2  ), PSBE_THEEB (Q8DIP0  ), PSBE_THEVL (P12238  ), 
PSBE_TOBAC (P69384  ), PSBE_TRICV (P49473  ), PSBE_TRIEI (Q10YT0  ), 
PSBE_TRIV2 (Q3MC09  ), PSBE_TUPAK (Q3ZJ22  ), PSBE_VITVI (Q0ZJ03  ), 
PSBE_WHEAT (P69386  ), PSBE_ZYGCR (Q32RJ5  ), PSBF_ACOCL (Q7J1C5  ), 
PSBF_ADICA (Q85FK6  ), PSBF_AGARO (Q6EYW3  ), PSBF_AGRST (A1EA24  ), 
PSBF_ALLTE (Q67HC1  ), PSBF_AMBTC (P60248  ), PSBF_ANACO (Q67HN7  ), 
PSBF_ANTAG (P60249  ), PSBF_ARATH (P62095  ), PSBF_ARIMA (Q6EYV9  ), 
PSBF_ASACA (Q7J1C2  ), PSBF_ASPOF (Q67HB3  ), PSBF_ATRBE (P60250  ), 
PSBF_BETVU (P46613  ), PSBF_BIGNA (Q06J12  ), PSBF_BOWSE (Q71L83  ), 
PSBF_BUTUM (Q67HR9  ), PSBF_CABCA (Q7J1C1  ), PSBF_CALFG (Q7HKX7  ), 
PSBF_CALFL (Q7J1B9  ), PSBF_CALSE (Q7H8E7  ), PSBF_CANWI (Q6EYV1  ), 
PSBF_CEDDE (Q71L79  ), PSBF_CERDE (Q7J1B8  ), PSBF_CERJA (Q7J1B7  ), 
PSBF_CHAGL (P60251  ), PSBF_CHAVU (Q1ACI8  ), PSBF_CHLMO (P46305  ), 
PSBF_CHLRE (Q08363  ), PSBF_CHLVU (P56310  ), PSBF_CITSI (Q09MG2  ), 
PSBF_COECR (Q67HH3  ), PSBF_COFAR (A0A351  ), PSBF_CONAR (Q7H8E5  ), 
PSBF_CORMA (Q6EYU4  ), PSBF_CRETR (Q7H8A5  ), PSBF_CROS5 (B1WVR8  ), 
PSBF_CUCSA (Q4VZH6  ), PSBF_CUNLA (Q6EYU0  ), PSBF_CUSEU (Q8MAW5  ), 
PSBF_CUSGR (Q7H823  ), PSBF_CUSJA (Q7H834  ), PSBF_CUSPE (Q7H825  ), 
PSBF_CYACA (Q9TM21  ), PSBF_CYAM1 (Q85FQ3  ), PSBF_CYAP4 (B8HVD8  ), 
PSBF_CYAPA (P19153  ), PSBF_CYCRE (Q71L71  ), PSBF_DAUCA (Q0G9U6  ), 
PSBF_DIOBU (Q7J1B5  ), PSBF_DRIGR (Q06GY1  ), PSBF_DRIWI (Q7J1B3  ), 
PSBF_EMIHU (Q4G381  ), PSBF_ENSVE (Q67HM5  ), PSBF_EPHSI (Q8HRZ6  ), 
PSBF_EUCGG (Q49KY3  ), PSBF_EUGGR (P05334  ), PSBF_EUOAL (Q6EYT6  ), 
PSBF_GINBI (Q7J1B1  ), PSBF_GLOC7 (B7KH61  ), PSBF_GLOVI (Q7NMA9  ), 
PSBF_GNEGN (Q9GFC3  ), PSBF_GOSBA (A0ZZ51  ), PSBF_GOSHI (Q2L918  ), 
PSBF_GRATL (Q6B8K5  ), PSBF_GUITH (O78465  ), PSBF_GUNCH (Q7HIV1  ), 
PSBF_HELAN (Q1KXU3  ), PSBF_HORVU (P60126  ), PSBF_HOUCO (Q6EYS6  ), 
PSBF_HUPLU (Q5SD42  ), PSBF_HYDCA (Q7HIV0  ), PSBF_HYDMC (Q6EYS3  ), 
PSBF_ILLPA (Q7J1A9  ), PSBF_IPOAL (Q7H8J8  ), PSBF_IPOAQ (Q7H8K9  ), 
PSBF_IPOBA (Q7H8K0  ), PSBF_IPOCC (Q7H8L6  ), PSBF_IPOOB (Q7H8I8  ), 
PSBF_IPOQU (Q7H8L3  ), PSBF_IPOSE (Q7H8K7  ), PSBF_IPOWR (Q7H8L1  ), 
PSBF_JASNU (Q06RB6  ), PSBF_LACFR (Q7J1A7  ), PSBF_LACSA (Q332W2  ), 
PSBF_LEOCS (Q67H93  ), PSBF_LILSU (Q7HIU8  ), PSBF_LIRTU (Q7J1A5  ), 
PSBF_LOTJA (Q9BBR6  ), PSBF_MAGST (Q7HIU6  ), PSBF_MAIRA (Q67HA1  ), 
PSBF_MAIZE (P69523  ), PSBF_MARPO (P06853  ), PSBF_MESCR (P69524  ), 
PSBF_MESVI (Q9MUQ1  ), PSBF_METGY (Q71L59  ), PSBF_MICAN (B0JLV0  ), 
PSBF_MONCA (Q7H828  ), PSBF_MORIN (Q09X01  ), PSBF_MUIMA (Q67H97  ), 
PSBF_NAREL (Q67H89  ), PSBF_NELLU (Q6EYS0  ), PSBF_NEPOL (Q9TKY2  ), 
PSBF_NICGU (Q2UVD8  ), PSBF_NICSY (Q7HML6  ), PSBF_NICTO (Q7HML5  ), 
PSBF_NOSP7 (B2J6T1  ), PSBF_NOSS1 (Q8YQI1  ), PSBF_NYMAL (Q6EW37  ), 
PSBF_NYMOD (Q7IW40  ), PSBF_OENBE (P62097  ), PSBF_OENEH (P62098  ), 
PSBF_OLTVI (Q20EW3  ), PSBF_ORYNI (Q6ENF7  ), PSBF_ORYSA (P0C399  ), 
PSBF_ORYSI (P0C400  ), PSBF_ORYSJ (P0C401  ), PSBF_OSTTA (Q0P3N7  ), 
PSBF_PANGI (Q68RZ0  ), PSBF_PEA  (P62096  ), PSBF_PELHO (Q06FL0  ), 
PSBF_PHAAO (Q3BAM4  ), PSBF_PHATC (A0T0A4  ), PSBF_PHOTN (Q67HD7  ), 
PSBF_PHYAM (Q6EYR0  ), PSBF_PHYPA (Q6YXL8  ), PSBF_PINKO (Q85X32  ), 
PSBF_PINTH (P41616  ), PSBF_PIPCE (Q06GP4  ), PSBF_POPAL (Q14FE1  ), 
PSBF_POPDE (P62099  ), PSBF_PORPU (P51390  ), PSBF_PROM0 (A3PB20  ), 
PSBF_PROM2 (A8G2V9  ), PSBF_PROM3 (A2CCQ1  ), PSBF_PROM4 (A9BDU5  ), 
PSBF_PROM5 (A2BUS9  ), PSBF_PROM9 (Q31CN4  ), PSBF_PROMA (Q7VDN9  ), 
PSBF_PROMM (Q7V4Q1  ), PSBF_PROMP (Q7V2Z9  ), PSBF_PROMS (A2BP98  ), 
PSBF_PSINU (Q8WI05  ), PSBF_PYRYE (Q1XD97  ), PSBF_RIPO1 (B7K625  ), 
PSBF_SACHY (Q6L384  ), PSBF_SACOF (Q6ENU8  ), PSBF_SAGLA (Q7HIU1  ), 
PSBF_SARHE (Q6EYP8  ), PSBF_SAUCE (Q7J1A3  ), PSBF_SCHCH (Q7HIT9  ), 
PSBF_SCIVE (Q7HIT7  ), PSBF_SECCE (P60127  ), PSBF_SISMO (Q67HD3  ), 
PSBF_SOLBU (Q2MIH1  ), PSBF_SOLLC (Q3SC83  ), PSBF_SOLTU (Q2VEG2  ), 
PSBF_SORBI (A1E9U0  ), PSBF_SOYBN (Q2PMR8  ), PSBF_SPAWA (Q7HIT5  ), 
PSBF_SPIOL (P60128  ), PSBF_STAER (Q71L52  ), PSBF_STAPU (Q32RX6  ), 
PSBF_STEPS (Q6EYP2  ), PSBF_STIHE (Q06SC5  ), PSBF_SYNE7 (Q8KPP2  ), 
PSBF_SYNJA (Q2JS35  ), PSBF_SYNJB (Q2JLE9  ), PSBF_SYNP2 (Q8RSW2  ), 
PSBF_SYNP6 (Q5N555  ), PSBF_SYNPX (Q7U9Q0  ), PSBF_SYNS9 (Q3B0C7  ), 
PSBF_SYNSC (Q3AN57  ), PSBF_SYNY3 (P09191  ), PSBF_TAXBR (Q6EYN1  ), 
PSBF_TETOB (Q1KVX3  ), PSBF_THAPS (A0T0U1  ), PSBF_THEEB (Q8DIN9  ), 
PSBF_THEVL (P12239  ), PSBF_THUPL (Q6EYM7  ), PSBF_TOBAC (P60124  ), 
PSBF_TRICV (P49474  ), PSBF_TRIEI (Q10YS9  ), PSBF_TRIV2 (Q3MC10  ), 
PSBF_TROAR (Q7J1A2  ), PSBF_TUPAK (Q3ZJ21  ), PSBF_TYPAN (Q67HJ7  ), 
PSBF_VITVI (Q0ZJ04  ), PSBF_WELMI (Q6YLT4  ), PSBF_WHEAT (P60125  ), 
PSBF_YUCGL (Q67H85  ), PSBF_ZAMFU (Q7IW43  ), PSBF_ZYGCR (Q32RJ6  )
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
19 sequences

PSBE_GLOVI (Q7NMB0  ), PSBE_PROM0 (A3PB19  ), PSBE_PROM1 (A2C0D1  ), 
PSBE_PROM2 (A8G2V8  ), PSBE_PROM3 (A2CCQ0  ), PSBE_PROM4 (A9BDU4  ), 
PSBE_PROM5 (A2BUS8  ), PSBE_PROM9 (Q31CN5  ), PSBE_PROMA (Q7VDP0  ), 
PSBE_PROMM (Q7V4Q2  ), PSBE_PROMP (Q7V300  ), PSBE_PROMS (A2BP97  ), 
PSBE_PROMT (Q46H81  ), PSBE_SYNPW (A5GIB0  ), PSBE_SYNPX (Q7U9P9  ), 
PSBE_SYNR3 (A5GQF4  ), PSBE_SYNS3 (Q0IDJ7  ), PSBE_SYNS9 (Q3B0C6  ), 
PSBE_SYNSC (Q3AN56  )
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
1 sequence

PSBF_CAPAN (Q03367  )

		
PDB
[Detailed view]
69 PDB

1IZL; 1S5L; 1W5C; 2AXT; 3A0B; 3A0H; 3JCU; 3KZI; 3WU2; 4FBY; 4IL6; 4IXQ; 4IXR; 4PBU; 4PJ0; 4RVY; 4TNH; 4TNI; 4TNJ; 4TNK; 4UB6; 4UB8; 4V62; 4V82; 4YUU; 5B5E; 5B66; 5E79; 5E7C; 5GTH; 5GTI; 5H2F; 5KAF; 5KAI; 5MDX; 5MX2; 5TIS; 5V2C; 5WS5; 5WS6; 5XNL; 5XNM; 5ZZN; 6DHE; 6DHF; 6DHG; 6DHH; 6DHO; 6DHP; 6JLJ; 6JLK; 6JLL; 6JLM; 6JLN; 6JLO; 6JLP; 6KAC; 6KAD; 6KAF; 6W1O; 6W1P; 6W1Q; 6W1R; 6W1T; 6W1U; 6W1V; 6WJ6; 6YP7; 7CZL
» more

View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission