PROSITE logo

PROSITE entry PS00537


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] CYTOCHROME_B559
Accession [info] PS00537
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1991 CREATED;
01-DEC-2004 DATA UPDATE;
08-NOV-2023 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00464

Name and characterization of the entry

Description [info] Cytochrome b559 subunits heme-binding site signature.
Pattern [info]
[LIV]-x-[ST]-[LIVF]-R-[FYW]-x(2)-[IVL]-H-[STGAV]-[LIV]-[STGA]-[IV]-P.

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2023_05 which contains 570'420 sequence entries.


Total number of hits 300 in 300 different sequences
Number of true positive hits 300 in 300 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 19
Number of 'partial' sequences 1
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 94.04 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] heme at position 9
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
300 sequences

PSBE_ACAM1 (B0C6T2), PSBE_ACOCL (Q3V518), PSBE_ADICA (Q85FK5), 
PSBE_AGRST (A1EA25), PSBE_AMBTC (Q70XY9), PSBE_ANTAG (Q85C42), 
PSBE_ARATH (P56779), PSBE_ATRBE (P59702), PSBE_BETVU (P69382), 
PSBE_BIGNA (Q06J11), PSBE_CALFG (Q7YJV8), PSBE_CHAGL (Q8M9W8), 
PSBE_CHAVU (Q1ACI7), PSBE_CHLRE (P48268), PSBE_CHLVU (P56309), 
PSBE_CITSI (Q09MG1), PSBE_COFAR (A0A352), PSBE_CROS5 (B1WVS0), 
PSBE_CUCSA (Q4VZH5), PSBE_CUSGR (Q8MAV7), PSBE_CUSRE (A7M969), 
PSBE_CYACA (Q9TM20), PSBE_CYAM1 (Q85FQ2), PSBE_CYAP4 (B8HVD7), 
PSBE_CYAPA (P19152), PSBE_DAUCA (Q0G9U5), PSBE_DRIGR (Q06GY0), 
PSBE_EMIHU (Q4G380), PSBE_EUCGG (Q49KY2), PSBE_EUGGR (P05333), 
PSBE_GINBI (Q9THZ3), PSBE_GLOC7 (B7KH62), PSBE_GOSBA (A0ZZ52), 
PSBE_GOSHI (Q2L925), PSBE_GRATL (Q6B8K4), PSBE_GUITH (O78466), 
PSBE_HELAN (Q1KXU2), PSBE_HORVU (P69390), PSBE_HUPLU (Q5SD43), 
PSBE_JASNU (Q06RB5), PSBE_LACSA (Q332W1), PSBE_LIRTU (Q0G9K2), 
PSBE_LOTJA (Q9BBR5), PSBE_MAIZE (P69388), PSBE_MARPO (P06851), 
PSBE_MESCR (P36442), PSBE_MESVI (Q9MUQ0), PSBE_MICAN (B0JLV1), 
PSBE_MORIN (Q09X00), PSBE_NEOYE (Q1XD96), PSBE_NEPOL (Q9TKY1), 
PSBE_NICSY (Q3C1L3), PSBE_NICTO (Q76IC3), PSBE_NOSP7 (B2J6T0), 
PSBE_NOSS1 (Q8YQI2), PSBE_NYMAL (Q6EW36), PSBE_OENBE (P05170), 
PSBE_OENEH (Q9MTK5), PSBE_OLTVI (Q20EW2), PSBE_ORYNI (Q6ENF6), 
PSBE_ORYSA (P0C368), PSBE_ORYSI (P0C369), PSBE_ORYSJ (P0C370), 
PSBE_OSTTA (Q0P3N6), PSBE_PANGI (Q68RY9), PSBE_PEA(P13554), 
PSBE_PELHO (Q06FK9), PSBE_PHAAO (Q3BAM3), PSBE_PHATC (A0T0A3), 
PSBE_PHYPA (Q6YXL9), PSBE_PINKO (P59703), PSBE_PINTH (P41615), 
PSBE_PIPCE (Q06GP3), PSBE_POPAL (Q14FE0), PSBE_POPDE (P69385), 
PSBE_PORPU (P51391), PSBE_PSINU (Q8WI04), PSBE_RIPO1 (B7K626), 
PSBE_SACHY (Q6L383), PSBE_SACOF (Q6ENU7), PSBE_SECCE (P69387), 
PSBE_SOLBU (Q2MIH0), PSBE_SOLLC (Q2MI83), PSBE_SOLTU (Q2VEG1), 
PSBE_SORBI (A1E9U1), PSBE_SOYBN (Q2PMR7), PSBE_SPIOL (P69383), 
PSBE_STAPU (Q32RX7), PSBE_STIHE (Q06SG1), PSBE_SYNE7 (Q8KPP3), 
PSBE_SYNJA (Q2JS34), PSBE_SYNJB (Q2JLF0), PSBE_SYNP2 (Q8RSW3), 
PSBE_SYNP6 (Q5N556), PSBE_SYNY3 (P09190), PSBE_TETOB (Q1KVR5), 
PSBE_THAPS (A0T0U2), PSBE_THEVB (Q8DIP0), PSBE_THEVL (P12238), 
PSBE_TOBAC (P69384), PSBE_TRICV (P49473), PSBE_TRIEI (Q10YT0), 
PSBE_TRIV2 (Q3MC09), PSBE_TUPAK (Q3ZJ22), PSBE_VITVI (Q0ZJ03), 
PSBE_WHEAT (P69386), PSBE_ZYGCR (Q32RJ5), PSBF_ACOCL (Q7J1C5), 
PSBF_ADICA (Q85FK6), PSBF_AGARO (Q6EYW3), PSBF_AGRST (A1EA24), 
PSBF_ALLTE (Q67HC1), PSBF_AMBTC (P60248), PSBF_ANACO (Q67HN7), 
PSBF_ANTAG (P60249), PSBF_ARATH (P62095), PSBF_ARIMA (Q6EYV9), 
PSBF_ASACA (Q7J1C2), PSBF_ASPOF (Q67HB3), PSBF_ATRBE (P60250), 
PSBF_BETVU (P46613), PSBF_BIGNA (Q06J12), PSBF_BOWSE (Q71L83), 
PSBF_BUTUM (Q67HR9), PSBF_CABCA (Q7J1C1), PSBF_CALFG (Q7HKX7), 
PSBF_CALFL (Q7J1B9), PSBF_CALSE (Q7H8E7), PSBF_CANWI (Q6EYV1), 
PSBF_CEDDE (Q71L79), PSBF_CERDE (Q7J1B8), PSBF_CERJA (Q7J1B7), 
PSBF_CHAGL (P60251), PSBF_CHAVU (Q1ACI8), PSBF_CHLMO (P46305), 
PSBF_CHLRE (Q08363), PSBF_CHLVU (P56310), PSBF_CITSI (Q09MG2), 
PSBF_COECR (Q67HH3), PSBF_COFAR (A0A351), PSBF_CONAR (Q7H8E5), 
PSBF_CORMA (Q6EYU4), PSBF_CRETR (Q7H8A5), PSBF_CROS5 (B1WVR8), 
PSBF_CUCSA (Q4VZH6), PSBF_CUNLA (Q6EYU0), PSBF_CUSEU (Q8MAW5), 
PSBF_CUSGR (Q7H823), PSBF_CUSJA (Q7H834), PSBF_CUSPE (Q7H825), 
PSBF_CYACA (Q9TM21), PSBF_CYAM1 (Q85FQ3), PSBF_CYAP4 (B8HVD8), 
PSBF_CYAPA (P19153), PSBF_CYCRE (Q71L71), PSBF_DAUCA (Q0G9U6), 
PSBF_DIOBU (Q7J1B5), PSBF_DRIGR (Q06GY1), PSBF_DRIWI (Q7J1B3), 
PSBF_EMIHU (Q4G381), PSBF_ENSVE (Q67HM5), PSBF_EPHSI (Q8HRZ6), 
PSBF_EUCGG (Q49KY3), PSBF_EUGGR (P05334), PSBF_EUOAL (Q6EYT6), 
PSBF_GINBI (Q7J1B1), PSBF_GLOC7 (B7KH61), PSBF_GLOVI (Q7NMA9), 
PSBF_GNEGN (Q9GFC3), PSBF_GOSBA (A0ZZ51), PSBF_GOSHI (Q2L918), 
PSBF_GRATL (Q6B8K5), PSBF_GUITH (O78465), PSBF_GUNCH (Q7HIV1), 
PSBF_HELAN (Q1KXU3), PSBF_HORVU (P60126), PSBF_HOUCO (Q6EYS6), 
PSBF_HUPLU (Q5SD42), PSBF_HYDCA (Q7HIV0), PSBF_HYDMC (Q6EYS3), 
PSBF_ILLPA (Q7J1A9), PSBF_IPOAL (Q7H8J8), PSBF_IPOAQ (Q7H8K9), 
PSBF_IPOBA (Q7H8K0), PSBF_IPOCC (Q7H8L6), PSBF_IPOOB (Q7H8I8), 
PSBF_IPOQU (Q7H8L3), PSBF_IPOSE (Q7H8K7), PSBF_IPOWR (Q7H8L1), 
PSBF_JASNU (Q06RB6), PSBF_LACFR (Q7J1A7), PSBF_LACSA (Q332W2), 
PSBF_LEOCS (Q67H93), PSBF_LILSU (Q7HIU8), PSBF_LIRTU (Q7J1A5), 
PSBF_LOTJA (Q9BBR6), PSBF_MAGST (Q7HIU6), PSBF_MAIRA (Q67HA1), 
PSBF_MAIZE (P69523), PSBF_MARPO (P06853), PSBF_MESCR (P69524), 
PSBF_MESVI (Q9MUQ1), PSBF_METGY (Q71L59), PSBF_MICAN (B0JLV0), 
PSBF_MONCA (Q7H828), PSBF_MORIN (Q09X01), PSBF_MUIMA (Q67H97), 
PSBF_NAREL (Q67H89), PSBF_NELLU (Q6EYS0), PSBF_NEOYE (Q1XD97), 
PSBF_NEPOL (Q9TKY2), PSBF_NICGU (Q2UVD8), PSBF_NICSY (Q7HML6), 
PSBF_NICTO (Q7HML5), PSBF_NOSP7 (B2J6T1), PSBF_NOSS1 (Q8YQI1), 
PSBF_NYMAL (Q6EW37), PSBF_NYMOD (Q7IW40), PSBF_OENBE (P62097), 
PSBF_OENEH (P62098), PSBF_OLTVI (Q20EW3), PSBF_ORYNI (Q6ENF7), 
PSBF_ORYSA (P0C399), PSBF_ORYSI (P0C400), PSBF_ORYSJ (P0C401), 
PSBF_OSTTA (Q0P3N7), PSBF_PANGI (Q68RZ0), PSBF_PARMW (Q7U9Q0), 
PSBF_PEA(P62096), PSBF_PELHO (Q06FL0), PSBF_PHAAO (Q3BAM4), 
PSBF_PHATC (A0T0A4), PSBF_PHOTN (Q67HD7), PSBF_PHYAM (Q6EYR0), 
PSBF_PHYPA (Q6YXL8), PSBF_PINKO (Q85X32), PSBF_PINTH (P41616), 
PSBF_PIPCE (Q06GP4), PSBF_POPAL (Q14FE1), PSBF_POPDE (P62099), 
PSBF_PORPU (P51390), PSBF_PROM0 (A3PB20), PSBF_PROM2 (A8G2V9), 
PSBF_PROM3 (A2CCQ1), PSBF_PROM4 (A9BDU5), PSBF_PROM5 (A2BUS9), 
PSBF_PROM9 (Q31CN4), PSBF_PROMA (Q7VDN9), PSBF_PROMM (Q7V4Q1), 
PSBF_PROMP (Q7V2Z9), PSBF_PROMS (A2BP98), PSBF_PSINU (Q8WI05), 
PSBF_RIPO1 (B7K625), PSBF_SACHY (Q6L384), PSBF_SACOF (Q6ENU8), 
PSBF_SAGLA (Q7HIU1), PSBF_SARHE (Q6EYP8), PSBF_SAUCE (Q7J1A3), 
PSBF_SCHCH (Q7HIT9), PSBF_SCIVE (Q7HIT7), PSBF_SECCE (P60127), 
PSBF_SISMO (Q67HD3), PSBF_SOLBU (Q2MIH1), PSBF_SOLLC (Q3SC83), 
PSBF_SOLTU (Q2VEG2), PSBF_SORBI (A1E9U0), PSBF_SOYBN (Q2PMR8), 
PSBF_SPAWA (Q7HIT5), PSBF_SPIOL (P60128), PSBF_STAER (Q71L52), 
PSBF_STAPU (Q32RX6), PSBF_STEPS (Q6EYP2), PSBF_STIHE (Q06SC5), 
PSBF_SYNE7 (Q8KPP2), PSBF_SYNJA (Q2JS35), PSBF_SYNJB (Q2JLE9), 
PSBF_SYNP2 (Q8RSW2), PSBF_SYNP6 (Q5N555), PSBF_SYNS9 (Q3B0C7), 
PSBF_SYNSC (Q3AN57), PSBF_SYNY3 (P09191), PSBF_TAXBR (Q6EYN1), 
PSBF_TETOB (Q1KVX3), PSBF_THAPS (A0T0U1), PSBF_THEVB (Q8DIN9), 
PSBF_THEVL (P12239), PSBF_THUPL (Q6EYM7), PSBF_TOBAC (P60124), 
PSBF_TRICV (P49474), PSBF_TRIEI (Q10YS9), PSBF_TRIV2 (Q3MC10), 
PSBF_TROAR (Q7J1A2), PSBF_TUPAK (Q3ZJ21), PSBF_TYPAN (Q67HJ7), 
PSBF_VITVI (Q0ZJ04), PSBF_WELMI (Q6YLT4), PSBF_WHEAT (P60125), 
PSBF_YUCGL (Q67H85), PSBF_ZAMFU (Q7IW43), PSBF_ZYGCR (Q32RJ6)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
19 sequences

PSBE_GLOVI (Q7NMB0), PSBE_PARMW (Q7U9P9), PSBE_PROM0 (A3PB19), 
PSBE_PROM1 (A2C0D1), PSBE_PROM2 (A8G2V8), PSBE_PROM3 (A2CCQ0), 
PSBE_PROM4 (A9BDU4), PSBE_PROM5 (A2BUS8), PSBE_PROM9 (Q31CN5), 
PSBE_PROMA (Q7VDP0), PSBE_PROMM (Q7V4Q2), PSBE_PROMP (Q7V300), 
PSBE_PROMS (A2BP97), PSBE_PROMT (Q46H81), PSBE_SYNPW (A5GIB0), 
PSBE_SYNR3 (A5GQF4), PSBE_SYNS3 (Q0IDJ7), PSBE_SYNS9 (Q3B0C6), 
PSBE_SYNSC (Q3AN56)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
1 sequence

PSBF_CAPAN (Q03367)

		
PDB
[Detailed view]
106 PDB

1IZL; 1S5L; 1W5C; 2AXT; 3A0B; 3A0H; 3JCU; 3KZI; 3WU2; 4FBY; 4IL6; 4IXQ; 4IXR; 4PBU; 4PJ0; 4RVY; 4TNH; 4TNI; 4TNJ; 4TNK; 4UB6; 4UB8; 4V62; 4V82; 4YUU; 5B5E; 5B66; 5E79; 5E7C; 5GTH; 5GTI; 5H2F; 5KAF; 5KAI; 5MDX; 5MX2; 5TIS; 5V2C; 5WS5; 5WS6; 5XNL; 5XNM; 5ZZN; 6DHE; 6DHF; 6DHG; 6DHH; 6DHO; 6DHP; 6JLJ; 6JLK; 6JLL; 6JLM; 6JLN; 6JLO; 6JLP; 6KAC; 6KAD; 6KAF; 6W1O; 6W1P; 6W1Q; 6W1R; 6W1T; 6W1U; 6W1V; 6WJ6; 6YP7; 7CJI; 7CJJ; 7COU; 7CZL; 7D1T; 7D1U; 7DXA; 7DXH; 7EDA; 7N8O; 7NHO; 7NHP; 7NHQ; 7OUI; 7RCV; 7RF1; 7RF2; 7RF3; 7RF4; 7RF5; 7RF6; 7RF7; 7RF8; 7YQ2; 7YQ7; 8EZ5; 8F4C; 8F4D; 8F4E; 8F4F; 8F4G; 8F4H; 8F4I; 8F4J; 8F4K; 8GN0; 8GN1; 8GN2
» more