PROSITE logo

PROSITE entry PS00692


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] NIFH_FRXC_2
Accession [info] PS00692
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-JUN-1992 CREATED;
01-DEC-2001 DATA UPDATE;
27-MAR-2024 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00580

Name and characterization of the entry

Description [info] NifH/frxC family signature 2.
Pattern [info]
D-x-L-G-D-V-V-C-G-G-F-[AGSP]-x-P.

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2024_02 which contains 571'282 sequence entries.


Total number of hits 226 in 226 different sequences
Number of true positive hits 226 in 226 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 4
Number of 'partial' sequences 3
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 98.26 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Archaea, Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] iron_sulfur at position 8
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
226 sequences

BCHL_BRASB (A5EQ80), BCHL_BRASO (A4YNP4), BCHL_CERS1 (A3PL19), 
BCHL_CERS4 (Q9RFD6), BCHL_CERS5 (A4WR94), BCHL_CERSK (B9KK27), 
BCHL_CHLAA (Q9F6X3), BCHL_CHLAD (B8G943), BCHL_CHLCH (Q3APL1), 
BCHL_CHLL2 (B3EGV3), BCHL_CHLL3 (Q3B6C6), BCHL_CHLP8 (B3QQZ4), 
BCHL_CHLPB (B3ENS3), BCHL_CHLPD (A1BIZ7), BCHL_CHLPM (A4SCU6), 
BCHL_CHLSY (B9LKM2), BCHL_CHLT3 (B3QZE1), BCHL_CHLTE (Q9F714), 
BCHL_DINSH (A8LQ30), BCHL_HALHL (A1WXI6), BCHL_HELMI (B0TBM6), 
BCHL_HELMO (Q9ZGF0), BCHL_JANSC (Q28W37), BCHL_METC4 (B7KVV7), 
BCHL_METEP (A9W9E2), BCHL_METPB (B1ZBP2), BCHL_METRJ (B1LSF9), 
BCHL_METS4 (B0UDK8), BCHL_METSB (B8EPX5), BCHL_PELPB (B4SC79), 
BCHL_PROA2 (B4S591), BCHL_RHOCA (P0CY53), BCHL_RHOCB (D5ANS3), 
BCHL_RHOCS (B6ITW5), BCHL_RHOP2 (Q2ISY9), BCHL_RHOP5 (Q07RY2), 
BCHL_RHOPA (Q6N9K0), BCHL_RHOPB (Q219Q8), BCHL_RHOPS (Q132N5), 
BCHL_RHORT (Q2RWS1), BCHL_RHORU (Q9L8J5), BCHL_ROSCS (A7NJG1), 
BCHL_ROSDO (Q16DS2), BCHL_ROSS1 (A5UUJ4), BCHL_RUBGI (Q9JPA5), 
BCHX_CERS4 (Q02431), BCHX_RHOCB (P26177), CHLL_ACAM1 (B0C7T2), 
CHLL_ADICA (Q85FG5), CHLL_ANGEV (A2T392), CHLL_AUXPR (Q6VQA9), 
CHLL_CHAGL (Q8LU58), CHLL_CHAVU (Q1ACE0), CHLL_CHLAT (Q19V52), 
CHLL_CHLRE (Q00469), CHLL_CHLVU (P56291), CHLL_CYAP4 (B8HUQ3), 
CHLL_CYAPA (P48110), CHLL_GLOVI (Q7NI14), CHLL_LARDC (Q695L6), 
CHLL_LEPBY (Q00237), CHLL_MARPO (P06267), CHLL_MESVI (Q9MUM2), 
CHLL_MICAN (B0JVB1), CHLL_NEOYE (Q1XDV0), CHLL_NEPOL (Q9T399), 
CHLL_NOSP7 (B2IUL7), CHLL_NOSS1 (Q8YM62), CHLL_OLTVI (Q20EX9), 
CHLL_PARMW (Q7U5I2), CHLL_PHYPA (Q6YXQ7), CHLL_PICAB (O47041), 
CHLL_PICP2 (Q53450), CHLL_PINCO (P26181), CHLL_PINKO (Q85WT6), 
CHLL_PINTH (P41645), CHLL_PLETE (A6YGA4), CHLL_POLAC (P36439), 
CHLL_PORPU (P51187), CHLL_PROM0 (A3PBR7), CHLL_PROM1 (A2C0Z9), 
CHLL_PROM2 (A8G3Q8), CHLL_PROM3 (A2C7T4), CHLL_PROM4 (A9BEG6), 
CHLL_PROM5 (A2BVK5), CHLL_PROM9 (Q31BZ1), CHLL_PROMA (Q7VD39), 
CHLL_PROMM (Q7V6E7), CHLL_PROMP (Q7V2D7), CHLL_PROMS (A2BQ24), 
CHLL_PROMT (Q46GN6), CHLL_RIPO1 (B7JYK3), CHLL_STAPU (Q32RZ7), 
CHLL_STIHE (Q06SC7), CHLL_SYNE7 (P54207), CHLL_SYNJA (Q2JS74), 
CHLL_SYNJB (Q2JMP3), CHLL_SYNP6 (Q5N5U1), CHLL_SYNPW (A5GJI1), 
CHLL_SYNR3 (A5GUB0), CHLL_SYNS3 (Q0I8P4), CHLL_SYNS9 (Q3AWT4), 
CHLL_SYNSC (Q3ALL9), CHLL_SYNY3 (P28373), CHLL_TETOB (Q1KVR9), 
CHLL_THEVB (Q8DGH0), CHLL_TRIEI (Q115L1), CHLL_TRIV2 (Q3MAN6), 
CHLL_ZYGCR (Q32RK7), NIFH1_AZOC5 (P26251), NIFH1_AZOCH (P26248), 
NIFH1_AZOVI (P00459), NIFH1_CLOPA (P00456), NIFH1_MASLA (Q47917), 
NIFH1_METBA (P54799), NIFH1_METIV (P51602), NIFH1_METTH (O27602), 
NIFH1_METTL (P25767), NIFH1_METTM (Q50785), NIFH1_NOSS1 (P00457), 
NIFH1_PAEDU (Q9AKT8), NIFH1_RHOCA (P0CY95), NIFH1_RHOCB (D5ANI3), 
NIFH1_TRIV2 (P0A3S1), NIFH2_AZOC5 (P26252), NIFH2_AZOCH (P06118), 
NIFH2_AZOVI (P15335), NIFH2_CLOPA (P09552), NIFH2_MASLA (Q47921), 
NIFH2_METBA (P54800), NIFH2_METIV (P08624), NIFH2_METTH (O26739), 
NIFH2_METTL (P08625), NIFH2_NOSS1 (O30577), NIFH2_PAEDU (Q9AKT4), 
NIFH2_RHOCA (Q07942), NIFH2_TRIV2 (Q44484), NIFH3_AZOVI (P16269), 
NIFH3_CLOPA (P09553), NIFH4_CLOPA (P22548), NIFH5_CLOPA (P09554), 
NIFH6_CLOPA (P09555), NIFH_ACIF2 (B7JA99), NIFH_ACIF5 (B5ER76), 
NIFH_ACIFR (P06661), NIFH_ALCFA (Q44044), NIFH_ALKMQ (A6TTY3), 
NIFH_ANASL (P33178), NIFH_AZOBR (P17303), NIFH_AZOPC (B6YRI6), 
NIFH_BRADU (P06117), NIFH_BRASP (P00463), NIFH_CERS1 (A3PLS9), 
NIFH_CERS4 (Q3J0H1), NIFH_CERSP (O31183), NIFH_CHLCH (Q3AR70), 
NIFH_CHLL2 (B3EH88), NIFH_CHLL3 (Q3B2P6), NIFH_CHLP8 (B3QQ12), 
NIFH_CHLPB (B3EL81), NIFH_CHLPD (A1BEH0), NIFH_CHLPM (A4SFU6), 
NIFH_CHLTE (Q8KC92), NIFH_CLOAB (Q97ME5), NIFH_CROS5 (O07641), 
NIFH_CYAP4 (B8HWE3), NIFH_DECAR (Q47G67), NIFH_DEHM1 (Q3Z7C7), 
NIFH_DESAH (C0QKK8), NIFH_DESAL (B8FAC4), NIFH_DESAP (B1I0Y8), 
NIFH_DESMC (Q09158), NIFH_DESRM (A4J8C2), NIFH_FRAAL (P08925), 
NIFH_FRACC (Q2J4F8), NIFH_FRASE (Q47922), NIFH_FRASN (A8L2C4), 
NIFH_FRASP (P46034), NIFH_GLOC7 (B7KG76), NIFH_GLUDA (Q9ZIE4), 
NIFH_HERSE (P77873), NIFH_KLEP3 (B5XPH2), NIFH_KLEPN (P00458), 
NIFH_LEPBY (Q00240), NIFH_MAGMM (A0L6X0), NIFH_MARSD (C6BX34), 
NIFH_MEGGA (P71156), NIFH_METAR (Q0W443), NIFH_METHJ (Q2FUB7), 
NIFH_METJA (Q58289), NIFH_METMA (Q8PYY0), NIFH_METMI (P0CW56), 
NIFH_METMJ (A3CWW3), NIFH_METMP (P0CW57), NIFH_METNO (B8ITG7), 
NIFH_METS4 (B0UAK2), NIFH_METVO (P06119), NIFH_NOSCO (P26250), 
NIFH_NOSS6 (Q51296), NIFH_PECAS (Q6D2Y8), NIFH_PELPB (B4SC59), 
NIFH_PROA2 (B4S9H5), NIFH_RHIET (P00462), NIFH_RHILO (Q98AP7), 
NIFH_RHILT (P00461), NIFH_RHIME (P00460), NIFH_RHOP2 (Q2J1I1), 
NIFH_RHOPS (Q13C78), NIFH_RHORU (P22921), NIFH_RIPO1 (Q55028), 
NIFH_ROSCS (A7NR80), NIFH_ROSS1 (A5USK5), NIFH_RUMCE (Q59270), 
NIFH_SINFN (P19068), NIFH_SOLM1 (C4XRK2), NIFH_STUS1 (A4VJ70), 
NIFH_SYNFM (A0LH11), NIFH_SYNJA (Q2JTL7), NIFH_SYNJB (Q2JP78), 
NIFH_TERTT (C5BTB0), NIFH_TOLAT (C4LAS5), NIFH_TRIAZ (P0A3S2), 
NIFH_TRIEI (O34106), NIFH_TRITH (P26254), NIFH_WOLSU (Q7M8U8), 
NIFH_ZYMMO (Q5NLG3)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
4 sequences

BCHL_ACIRU (Q9WXB7), CHLL_ANTAG (Q85A82), CHLL_CYCTA (A6H5Q2), 
CHLL_HUPLU (Q5SCY9)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
3 sequences

NIFH_ENTAG (P26249), NIFH_NOSSN (P52336), NIFH_RHILE (P20623)

		
PDB
[Detailed view]
45 PDB

1CP2; 1FP6; 1G1M; 1G5P; 1M1Y; 1M34; 1N2C; 1NIP; 1XD8; 1XD9; 2AFH; 2AFI; 2NIP; 2YNM; 3FWY; 4WZA; 4WZB; 6N4J; 6N4K; 6N4L; 6N4M; 6UYK; 7T4H; 7TNE; 7TPN; 7TPO; 7TPV; 7TPW; 7TPX; 7TPY; 7TPZ; 7TQ0; 7TQ9; 7TQC; 7TQE; 7TQF; 7TQH; 7TQI; 7TQJ; 7TQK; 7UT8; 7UT9; 7UTA; 8DFC; 8DFD
» more