PROSITE logo

PROSITE entry PS00746


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
View entry auxiliary file in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] NIFH_FRXC_1
Accession [info] PS00746
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1992 CREATED;
01-NOV-1995 DATA UPDATE;
29-MAY-2024 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00580

Name and characterization of the entry

Description [info] NifH/frxC family signature 1.
Pattern [info]
E-x-G-G-P-x(2)-[GA]-x-G-C-[AG]-G.

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2024_03 which contains 571'609 sequence entries.


Total number of hits 231 in 231 different sequences
Number of true positive hits 231 in 231 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 1
Number of 'partial' sequences 3
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 99.57 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Archaea, Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] iron_sulfur at position 10
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
231 sequences

BCHL_BRASB (A5EQ80), BCHL_BRASO (A4YNP4), BCHL_CERS1 (A3PL19), 
BCHL_CERS4 (Q9RFD6), BCHL_CERS5 (A4WR94), BCHL_CERSK (B9KK27), 
BCHL_CHLAA (Q9F6X3), BCHL_CHLAD (B8G943), BCHL_CHLCH (Q3APL1), 
BCHL_CHLL2 (B3EGV3), BCHL_CHLL3 (Q3B6C6), BCHL_CHLP8 (B3QQZ4), 
BCHL_CHLPB (B3ENS3), BCHL_CHLPD (A1BIZ7), BCHL_CHLPM (A4SCU6), 
BCHL_CHLSY (B9LKM2), BCHL_CHLT3 (B3QZE1), BCHL_CHLTE (Q9F714), 
BCHL_DINSH (A8LQ30), BCHL_HALHL (A1WXI6), BCHL_HELMI (B0TBM6), 
BCHL_HELMO (Q9ZGF0), BCHL_JANSC (Q28W37), BCHL_METC4 (B7KVV7), 
BCHL_METEP (A9W9E2), BCHL_METPB (B1ZBP2), BCHL_METRJ (B1LSF9), 
BCHL_METS4 (B0UDK8), BCHL_METSB (B8EPX5), BCHL_PELPB (B4SC79), 
BCHL_PROA2 (B4S591), BCHL_RHOCA (P0CY53), BCHL_RHOCB (D5ANS3), 
BCHL_RHOCS (B6ITW5), BCHL_RHOP2 (Q2ISY9), BCHL_RHOP5 (Q07RY2), 
BCHL_RHOPA (Q6N9K0), BCHL_RHOPB (Q219Q8), BCHL_RHOPS (Q132N5), 
BCHL_RHORT (Q2RWS1), BCHL_RHORU (Q9L8J5), BCHL_ROSCS (A7NJG1), 
BCHL_ROSDO (Q16DS2), BCHL_ROSS1 (A5UUJ4), BCHL_RUBGI (Q9JPA5), 
BCHX_CERS4 (Q02431), BCHX_RHOCB (P26177), CFBC_METAC (Q8TJZ9), 
CFBC_METBF (Q46FL1), CHLL_ACAM1 (B0C7T2), CHLL_ADICA (Q85FG5), 
CHLL_ANGEV (A2T392), CHLL_ANTAG (Q85A82), CHLL_AUXPR (Q6VQA9), 
CHLL_CHAGL (Q8LU58), CHLL_CHAVU (Q1ACE0), CHLL_CHLAT (Q19V52), 
CHLL_CHLRE (Q00469), CHLL_CHLVU (P56291), CHLL_CYAP4 (B8HUQ3), 
CHLL_CYAPA (P48110), CHLL_CYCTA (A6H5Q2), CHLL_GLOVI (Q7NI14), 
CHLL_HUPLU (Q5SCY9), CHLL_LARDC (Q695L6), CHLL_LEPBY (Q00237), 
CHLL_MARPO (P06267), CHLL_MESVI (Q9MUM2), CHLL_MICAN (B0JVB1), 
CHLL_NEOYE (Q1XDV0), CHLL_NEPOL (Q9T399), CHLL_NOSP7 (B2IUL7), 
CHLL_NOSS1 (Q8YM62), CHLL_OLTVI (Q20EX9), CHLL_PARMW (Q7U5I2), 
CHLL_PHYPA (Q6YXQ7), CHLL_PICAB (O47041), CHLL_PICP2 (Q53450), 
CHLL_PINCO (P26181), CHLL_PINKO (Q85WT6), CHLL_PINTH (P41645), 
CHLL_PLETE (A6YGA4), CHLL_POLAC (P36439), CHLL_PORPU (P51187), 
CHLL_PROM0 (A3PBR7), CHLL_PROM1 (A2C0Z9), CHLL_PROM2 (A8G3Q8), 
CHLL_PROM3 (A2C7T4), CHLL_PROM4 (A9BEG6), CHLL_PROM5 (A2BVK5), 
CHLL_PROM9 (Q31BZ1), CHLL_PROMA (Q7VD39), CHLL_PROMM (Q7V6E7), 
CHLL_PROMP (Q7V2D7), CHLL_PROMS (A2BQ24), CHLL_PROMT (Q46GN6), 
CHLL_RIPO1 (B7JYK3), CHLL_STAPU (Q32RZ7), CHLL_STIHE (Q06SC7), 
CHLL_SYNE7 (P54207), CHLL_SYNJA (Q2JS74), CHLL_SYNJB (Q2JMP3), 
CHLL_SYNP6 (Q5N5U1), CHLL_SYNPW (A5GJI1), CHLL_SYNR3 (A5GUB0), 
CHLL_SYNS3 (Q0I8P4), CHLL_SYNS9 (Q3AWT4), CHLL_SYNSC (Q3ALL9), 
CHLL_SYNY3 (P28373), CHLL_TETOB (Q1KVR9), CHLL_THEVB (Q8DGH0), 
CHLL_TRIEI (Q115L1), CHLL_TRIV2 (Q3MAN6), CHLL_ZYGCR (Q32RK7), 
NIFH1_AZOC5 (P26251), NIFH1_AZOCH (P26248), NIFH1_AZOVI (P00459), 
NIFH1_CLOPA (P00456), NIFH1_MASLA (Q47917), NIFH1_METBA (P54799), 
NIFH1_METIV (P51602), NIFH1_METTH (O27602), NIFH1_METTL (P25767), 
NIFH1_METTM (Q50785), NIFH1_NOSS1 (P00457), NIFH1_PAEDU (Q9AKT8), 
NIFH1_RHOCA (P0CY95), NIFH1_RHOCB (D5ANI3), NIFH1_TRIV2 (P0A3S1), 
NIFH2_AZOC5 (P26252), NIFH2_AZOCH (P06118), NIFH2_AZOVI (P15335), 
NIFH2_CLOPA (P09552), NIFH2_MASLA (Q47921), NIFH2_METBA (P54800), 
NIFH2_METIV (P08624), NIFH2_METTH (O26739), NIFH2_METTL (P08625), 
NIFH2_NOSS1 (O30577), NIFH2_PAEDU (Q9AKT4), NIFH2_RHOCA (Q07942), 
NIFH2_TRIV2 (Q44484), NIFH3_AZOVI (P16269), NIFH3_CLOPA (P09553), 
NIFH4_CLOPA (P22548), NIFH5_CLOPA (P09554), NIFH6_CLOPA (P09555), 
NIFH_ACIF2 (B7JA99), NIFH_ACIF5 (B5ER76), NIFH_ACIFR (P06661), 
NIFH_ALCFA (Q44044), NIFH_ALKMQ (A6TTY3), NIFH_ANASL (P33178), 
NIFH_AZOBR (P17303), NIFH_AZOPC (B6YRI6), NIFH_BRADU (P06117), 
NIFH_BRASP (P00463), NIFH_CERS1 (A3PLS9), NIFH_CERS4 (Q3J0H1), 
NIFH_CERSP (O31183), NIFH_CHLCH (Q3AR70), NIFH_CHLL2 (B3EH88), 
NIFH_CHLL3 (Q3B2P6), NIFH_CHLP8 (B3QQ12), NIFH_CHLPB (B3EL81), 
NIFH_CHLPD (A1BEH0), NIFH_CHLPM (A4SFU6), NIFH_CHLTE (Q8KC92), 
NIFH_CLOAB (Q97ME5), NIFH_CROS5 (O07641), NIFH_CYAP4 (B8HWE3), 
NIFH_DECAR (Q47G67), NIFH_DEHM1 (Q3Z7C7), NIFH_DESAH (C0QKK8), 
NIFH_DESAL (B8FAC4), NIFH_DESAP (B1I0Y8), NIFH_DESMC (Q09158), 
NIFH_DESRM (A4J8C2), NIFH_FRAAL (P08925), NIFH_FRACC (Q2J4F8), 
NIFH_FRASE (Q47922), NIFH_FRASN (A8L2C4), NIFH_FRASP (P46034), 
NIFH_GLOC7 (B7KG76), NIFH_GLUDA (Q9ZIE4), NIFH_HERSE (P77873), 
NIFH_KLEP3 (B5XPH2), NIFH_KLEPN (P00458), NIFH_LEPBY (Q00240), 
NIFH_MAGMM (A0L6X0), NIFH_MARSD (C6BX34), NIFH_MEGGA (P71156), 
NIFH_METAR (Q0W443), NIFH_METHJ (Q2FUB7), NIFH_METJA (Q58289), 
NIFH_METMA (Q8PYY0), NIFH_METMI (P0CW56), NIFH_METMJ (A3CWW3), 
NIFH_METMP (P0CW57), NIFH_METNO (B8ITG7), NIFH_METS4 (B0UAK2), 
NIFH_METVO (P06119), NIFH_NOSCO (P26250), NIFH_NOSS6 (Q51296), 
NIFH_PECAS (Q6D2Y8), NIFH_PELPB (B4SC59), NIFH_PROA2 (B4S9H5), 
NIFH_RHIET (P00462), NIFH_RHILO (Q98AP7), NIFH_RHILT (P00461), 
NIFH_RHIME (P00460), NIFH_RHOP2 (Q2J1I1), NIFH_RHOPS (Q13C78), 
NIFH_RHORU (P22921), NIFH_RIPO1 (Q55028), NIFH_ROSCS (A7NR80), 
NIFH_ROSS1 (A5USK5), NIFH_RUMCE (Q59270), NIFH_SINFN (P19068), 
NIFH_SOLM1 (C4XRK2), NIFH_STUS1 (A4VJ70), NIFH_SYNFM (A0LH11), 
NIFH_SYNJA (Q2JTL7), NIFH_SYNJB (Q2JP78), NIFH_TERTT (C5BTB0), 
NIFH_TOLAT (C4LAS5), NIFH_TRIAZ (P0A3S2), NIFH_TRIEI (O34106), 
NIFH_TRITH (P26254), NIFH_WOLSU (Q7M8U8), NIFH_ZYMMO (Q5NLG3)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
1 sequence

BCHL_ACIRU (Q9WXB7)

		
UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
3 sequences

NIFH_ENTAG (P26249), NIFH_NOSSN (P52336), NIFH_RHILE (P20623)

		
PDB
[Detailed view]
52 PDB

1CP2; 1DE0; 1FP6; 1G1M; 1G20; 1G21; 1G5P; 1M1Y; 1M34; 1N2C; 1NIP; 1RW4; 1XCP; 1XD8; 1XD9; 1XDB; 2AFH; 2AFI; 2C8V; 2NIP; 2YNM; 3FWY; 4WZA; 4WZB; 6N4J; 6N4K; 6N4L; 6N4M; 6UYK; 7T4H; 7TNE; 7TPN; 7TPO; 7TPV; 7TPW; 7TPX; 7TPY; 7TPZ; 7TQ0; 7TQ9; 7TQC; 7TQE; 7TQF; 7TQH; 7TQI; 7TQJ; 7TQK; 7UT8; 7UT9; 7UTA; 8DFC; 8DFD
» more