PROSITE logo

PROSITE entry PS00775


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
View entry auxiliary file in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] GLYCOSYL_HYDROL_F3
Accession [info] PS00775
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1992 CREATED;
01-APR-2006 DATA UPDATE;
29-MAY-2024 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00621

Name and characterization of the entry

Description [info] Glycosyl hydrolases family 3 active site.
Pattern [info]
[LIVM](2)-[KR]-x-[EQKRD]-x(4)-G-[LIVMFTC]-[LIVT]-[LIVMF]-[ST]-D-x(2)-
[SGADNIT].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2024_03 which contains 571'609 sequence entries.


Total number of hits 159 in 159 different sequences
Number of true positive hits 157 in 157 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 2 in 2 different sequences
Number of false negative sequences 87
Number of 'partial' sequences 3
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 98.74 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 64.34 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] active_site at position 11
Version [info] 2

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
157 sequences

APY_BIFBA  (F6C6C1), APY_BIFLN  (E7CY69), BGH3A_BACO1 (A7LXS8), 
BGL1_ASPAC (P48825), BGL1_SACFI (P22506), BGL2_SACFI (P22507), 
BGLA_ARTBC (D4AN50), BGLA_ASPCL (A1CR85), BGLA_ASPFC (B0XPE1), 
BGLA_ASPFN (B8NRX2), BGLA_ASPFU (Q4WJJ3), BGLA_ASPKW (P87076), 
BGLA_ASPNC (A2RAL4), BGLA_ASPOR (Q2UUD6), BGLA_ASPTE (D0VKF5), 
BGLA_ASPTN (Q0CTD7), BGLA_EMENI (Q5B5S8), BGLA_NEOFI (A1D451), 
BGLB_ACET2 (P14002), BGLB_EMENI (Q5BFG8), BGLF_ASPFC (B0Y7Q8), 
BGLF_ASPFN (B8NP65), BGLF_ASPFU (Q4WMU3), BGLF_ASPOR (Q2UN12), 
BGLF_ASPTN (Q0CI67), BGLF_EMENI (Q5B6C6), BGLF_NEOFI (A1DMR8), 
BGLI_ASPCL (A1CA51), BGLI_ASPFC (B0Y3M6), BGLI_ASPFN (B8NDE2), 
BGLI_ASPFU (Q4WU49), BGLI_ASPNC (A2R989), BGLI_ASPOR (Q2U8Y5), 
BGLI_ASPTN (Q0CAF5), BGLI_EMENI (Q5BB53), BGLI_NEOFI (A1DFA8), 
BGLJ_EMENI (Q5AV15), BGLK_ASPFC (B0YBJ3), BGLK_ASPFU (Q4WA69), 
BGLK_EMENI (Q5BA18), BGLS_BUTFI (P16084), BGLS_KLUMA (P07337), 
BGLS_RHIRD (P27034), BGLS_RUMAL (P15885), BGLS_SCHPO (Q9P6J6), 
BGLS_WICAO (P06835), BGLX_DICCH (Q46684), BGLX_ECOLI (P33363), 
BGLX_SALTY (Q56078), HEXA_PSEO7 (P48823), NAG3_CELFI (Q7WUL3), 
NAGZ_ACTP2 (A3N1B7), NAGZ_ACTP7 (B3GXZ7), NAGZ_ACTPJ (B0BQ51), 
NAGZ_AROAE (Q5P081), NAGZ_BACSU (P40406), NAGZ_BORA1 (Q2KXM7), 
NAGZ_BORBR (Q7WH65), NAGZ_BORPA (Q7W9J5), NAGZ_BORPE (Q7VWV8), 
NAGZ_CHRVO (Q7NWB7), NAGZ_CROS8 (A7MFT1), NAGZ_ECO24 (A7ZKL1), 
NAGZ_ECO27 (B7UPC3), NAGZ_ECO45 (B7MJ94), NAGZ_ECO55 (B7LG40), 
NAGZ_ECO57 (P58067), NAGZ_ECO5E (B5YVX6), NAGZ_ECO7I (B7NKH2), 
NAGZ_ECO81 (B7MTN7), NAGZ_ECO8A (B7LX41), NAGZ_ECOBW (C4ZS47), 
NAGZ_ECODH (B1XA17), NAGZ_ECOHS (A7ZZ65), NAGZ_ECOK1 (A1AA01), 
NAGZ_ECOL6 (Q8FIN2), NAGZ_ECOLC (B1IUF8), NAGZ_ECOLI (P75949), 
NAGZ_ECOLU (B7NAY5), NAGZ_ECOSE (B6I9I5), NAGZ_ECOSM (B1LI37), 
NAGZ_ECOUT (Q1RD47), NAGZ_ERWT9 (B2VDM3), NAGZ_ESCF3 (B7LT32), 
NAGZ_GLAP5 (B8F5N0), NAGZ_HAEDU (Q7VNI8), NAGZ_HAEI8 (Q4QLU8), 
NAGZ_HAEIE (A5UDA9), NAGZ_HAEIN (P44955), NAGZ_IDILO (Q5QUZ5), 
NAGZ_KLEP3 (B5XXG4), NAGZ_MANSM (Q65VK7), NAGZ_METFK (Q1H075), 
NAGZ_NEIG1 (Q5FA94), NAGZ_NEIG2 (B4RQ67), NAGZ_NEIM0 (A9M1Z4), 
NAGZ_NEIMA (Q9JVT3), NAGZ_NEIMB (Q9K0Q4), NAGZ_NEIMF (A1KSD9), 
NAGZ_NITEU (Q82SJ8), NAGZ_NITMU (Q2Y863), NAGZ_PECAS (Q6D674), 
NAGZ_PECCP (C6DKR8), NAGZ_PHOLL (Q7N397), NAGZ_PHOPR (Q6LJ30), 
NAGZ_PROMH (B4EVE7), NAGZ_PSEA8 (B7UYS5), NAGZ_PSEAB (Q02PG9), 
NAGZ_PSEAE (Q9HZK0), NAGZ_PSYIN (A1SW90), NAGZ_SALA4 (B5F8E5), 
NAGZ_SALCH (Q57QE6), NAGZ_SALDC (B5FK98), NAGZ_SALEP (B5QXC7), 
NAGZ_SALG2 (B5RB93), NAGZ_SALHS (B4TFI4), NAGZ_SALNS (B4T3P6), 
NAGZ_SALPA (Q5PGT0), NAGZ_SALPB (A9N5J6), NAGZ_SALSV (B4TTH9), 
NAGZ_SALTI (Q8Z7I6), NAGZ_SALTY (Q8ZQ06), NAGZ_SHEFN (Q080R9), 
NAGZ_SHEON (Q8EEW2), NAGZ_SHESA (A0KXK3), NAGZ_SHESM (Q0HJG7), 
NAGZ_SHESR (Q0HVQ8), NAGZ_SHIB3 (B2U513), NAGZ_SHIBS (Q31ZG4), 
NAGZ_SHIDS (Q32EW7), NAGZ_SHIFL (Q7UCW4), NAGZ_SHISS (Q3Z310), 
NAGZ_STRM5 (B4SRK3), NAGZ_STRMK (B2FPW9), NAGZ_TOLAT (C4LEY6), 
NAGZ_VIBC3 (A5F8Y1), NAGZ_VIBCH (Q9KU37), NAGZ_VIBCM (C3LSU7), 
NAGZ_VIBFU (P96157), NAGZ_XANAC (Q8PMU1), NAGZ_XANC8 (Q4USG7), 
NAGZ_XANCB (B0RX17), NAGZ_XANCP (Q8PB42), NAGZ_XANE5 (Q3BVU6), 
NAGZ_XANOM (Q2P4L0), NAGZ_XANOR (Q5H1Q0), NAGZ_XYLF2 (B2I6G9), 
NAGZ_XYLFA (Q9PAZ0), NAGZ_XYLFM (B0U3L0), NAGZ_XYLFT (Q87BR5), 
NAGZ_YERE8 (A1JME4), NAGZ_YERP3 (A7FH41), NAGZ_YERPB (B2K731), 
NAGZ_YERPE (Q8ZFS3), NAGZ_YERPS (Q669N5), NAGZ_YERPY (B1JI47), 
PLH24_FORAG (T2KMH0)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
87 sequences

BGH3B_BACO1 (A7LXU3), BGLC_ASPFN (B8NGU6), BGLC_ASPOR (Q2UFP8), 
BGLC_EMENI (Q5BCC6), BGLD_ASPFN (B8NJF4), BGLD_ASPNC (A2QPK4), 
BGLD_ASPOR (Q2UNR0), BGLD_EMENI (Q5AUW5), BGLE_ASPCL (A1CMH6), 
BGLE_ASPFC (B0YD91), BGLE_ASPFU (Q4WD56), BGLE_ASPOR (Q2UTX5), 
BGLE_EMENI (Q5AYH8), BGLE_NEOFI (A1DLJ5), BGLG_ASPFN (B8NMR5), 
BGLG_ASPOR (Q2U325), BGLG_ASPTN (Q0CUC1), BGLG_EMENI (Q5B0F4), 
BGLG_NEOFI (A1DC16), BGLH_ASPCL (A1CUR8), BGLH_ASPFC (B0XM94), 
BGLH_ASPFN (B8NPL7), BGLH_ASPFU (Q4WL79), BGLH_ASPOR (Q2U9M7), 
BGLH_EMENI (Q5B6C7), BGLH_NEOFI (A1DPG0), BGLJ_ASPFC (B0Y8M8), 
BGLJ_ASPFU (Q4WLY1), BGLJ_NEOFI (A1DNN8), BGLL_ASPFC (B0YB65), 
BGLL_ASPFU (Q4WGT3), BGLL_ASPTN (Q0CEF3), BGLL_EMENI (Q5B9F2), 
BGLL_NEOFI (A1DCV5), BGLM_ASPFC (B0XPB8), BGLM_ASPFN (B8N5S6), 
BGLM_ASPFU (Q4WR62), BGLM_ASPNC (A5ABF5), BGLM_ASPOR (Q2UDK7), 
BGLM_ASPTN (Q0C7L4), BGLM_EMENI (Q5AWD4), BGLM_NEOFI (A1D122), 
BGLN_EMENI (Q5B681), BGLO_EMENI (Q5BG51), BXL1_ARATH (Q9FGY1), 
BXL2_ARATH (Q94KD8), BXL3_ARATH (Q9LXD6), BXL4_ARATH (Q9FLG1), 
BXL5_ARATH (Q9LJN4), BXL6_ARATH (Q9LXA8), BXL7_ARATH (Q9SGZ5), 
BXLB_ASPCL (A1CCL9), BXLB_ASPFC (B0Y0I4), BXLB_ASPFN (B8NYD8), 
BXLB_ASPFU (Q4WFI6), BXLB_ASPOR (Q2TYT2), BXLB_ASPTN (Q0CB82), 
BXLB_EMENI (Q5ATH9), GLUA_DICDI (Q23892), NAGZ_ACTSZ (A6VKU4), 
NAGZ_ALKEH (Q0A911), NAGZ_EDWI9 (C5BFM6), NAGZ_HISS1 (Q0I414), 
NAGZ_HISS2 (B0UTC6), NAGZ_HYDCU (Q31G32), NAGZ_METCA (Q606N2), 
NAGZ_NITEC (Q0AF74), NAGZ_NITOC (Q3J953), NAGZ_PASMU (Q9CPH0), 
NAGZ_THIDA (Q3SKU2), NAGZ_THISH (B8GSD2), XYL1_MEDSV (A5JTQ2), 
XYL2_MEDSV (A5JTQ3), XYL3A_XYLR2 (D5EY15), XYND_ASPAC (C0STH4), 
XYND_ASPAW (Q4AEG8), XYND_ASPCL (A1CND4), XYND_ASPFC (B0XP71), 
XYND_ASPFN (B8MYV0), XYND_ASPFU (Q4WRB0), XYND_ASPJA (B6EY09), 
XYND_ASPNC (A2QA27), XYND_ASPNG (O00089), XYND_ASPOR (Q2UR38), 
XYND_ASPTN (Q0CMH8), XYND_EMENI (Q5BAS1), XYND_NEOFI (A1DJS5)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
3 sequences

BGL3_ASPWE (P29090), BGLS_SCHCO (P29091), XYL1_MEDSA (P86450)

		
UniProtKB/Swiss-Prot
False positive sequences
2 sequences

LOLB_HAEDU (Q7VL53), YFMJ_BACSU (O34812)

		
PDB
[Detailed view]
32 PDB

1TR9; 1Y65; 2OXN; 3BMX; 3GS6; 3GSM; 3NVD; 4GVF; 4GVG; 4GVH; 4HZM; 4IIB; 4IIC; 4IID; 4IIE; 4IIF; 4IIG; 4IIH; 5FJI; 5FJJ; 5G1M; 5G2M; 5G3R; 5G5K; 5G5U; 5G6T; 5LY7; 6JTI; 6JTJ; 6JTK; 6JTL; 7MS2
» more