PROSITE logo

PROSITE entry PS00775


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] GLYCOSYL_HYDROL_F3
Accession [info] PS00775
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-DEC-1992 CREATED;
01-APR-2006 DATA UPDATE;
08-NOV-2023 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00621

Name and characterization of the entry

Description [info] Glycosyl hydrolases family 3 active site.
Pattern [info]
[LIVM](2)-[KR]-x-[EQKRD]-x(4)-G-[LIVMFTC]-[LIVT]-[LIVMF]-[ST]-D-x(2)-
[SGADNIT].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2023_05 which contains 570'420 sequence entries.


Total number of hits 159 in 159 different sequences
Number of true positive hits 157 in 157 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 2 in 2 different sequences
Number of false negative sequences 87
Number of 'partial' sequences 3
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 98.74 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 64.34 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] active_site at position 11
Version [info] 2

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
157 sequences

APY_BIFBA  (F6C6C1), APY_BIFLN  (E7CY69), BGH3A_BACO1 (A7LXS8), 
BGL1_ASPAC (P48825), BGL1_SACFI (P22506), BGL2_SACFI (P22507), 
BGLA_ARTBC (D4AN50), BGLA_ASPCL (A1CR85), BGLA_ASPFC (B0XPE1), 
BGLA_ASPFN (B8NRX2), BGLA_ASPFU (Q4WJJ3), BGLA_ASPKW (P87076), 
BGLA_ASPNC (A2RAL4), BGLA_ASPOR (Q2UUD6), BGLA_ASPTE (D0VKF5), 
BGLA_ASPTN (Q0CTD7), BGLA_EMENI (Q5B5S8), BGLA_NEOFI (A1D451), 
BGLB_ACET2 (P14002), BGLB_EMENI (Q5BFG8), BGLF_ASPFC (B0Y7Q8), 
BGLF_ASPFN (B8NP65), BGLF_ASPFU (Q4WMU3), BGLF_ASPOR (Q2UN12), 
BGLF_ASPTN (Q0CI67), BGLF_EMENI (Q5B6C6), BGLF_NEOFI (A1DMR8), 
BGLI_ASPCL (A1CA51), BGLI_ASPFC (B0Y3M6), BGLI_ASPFN (B8NDE2), 
BGLI_ASPFU (Q4WU49), BGLI_ASPNC (A2R989), BGLI_ASPOR (Q2U8Y5), 
BGLI_ASPTN (Q0CAF5), BGLI_EMENI (Q5BB53), BGLI_NEOFI (A1DFA8), 
BGLJ_EMENI (Q5AV15), BGLK_ASPFC (B0YBJ3), BGLK_ASPFU (Q4WA69), 
BGLK_EMENI (Q5BA18), BGLS_BUTFI (P16084), BGLS_KLUMA (P07337), 
BGLS_RHIRD (P27034), BGLS_RUMAL (P15885), BGLS_SCHPO (Q9P6J6), 
BGLS_WICAO (P06835), BGLX_DICCH (Q46684), BGLX_ECOLI (P33363), 
BGLX_SALTY (Q56078), HEXA_PSEO7 (P48823), NAG3_CELFI (Q7WUL3), 
NAGZ_ACTP2 (A3N1B7), NAGZ_ACTP7 (B3GXZ7), NAGZ_ACTPJ (B0BQ51), 
NAGZ_AROAE (Q5P081), NAGZ_BACSU (P40406), NAGZ_BORA1 (Q2KXM7), 
NAGZ_BORBR (Q7WH65), NAGZ_BORPA (Q7W9J5), NAGZ_BORPE (Q7VWV8), 
NAGZ_CHRVO (Q7NWB7), NAGZ_CROS8 (A7MFT1), NAGZ_ECO24 (A7ZKL1), 
NAGZ_ECO27 (B7UPC3), NAGZ_ECO45 (B7MJ94), NAGZ_ECO55 (B7LG40), 
NAGZ_ECO57 (P58067), NAGZ_ECO5E (B5YVX6), NAGZ_ECO7I (B7NKH2), 
NAGZ_ECO81 (B7MTN7), NAGZ_ECO8A (B7LX41), NAGZ_ECOBW (C4ZS47), 
NAGZ_ECODH (B1XA17), NAGZ_ECOHS (A7ZZ65), NAGZ_ECOK1 (A1AA01), 
NAGZ_ECOL6 (Q8FIN2), NAGZ_ECOLC (B1IUF8), NAGZ_ECOLI (P75949), 
NAGZ_ECOLU (B7NAY5), NAGZ_ECOSE (B6I9I5), NAGZ_ECOSM (B1LI37), 
NAGZ_ECOUT (Q1RD47), NAGZ_ERWT9 (B2VDM3), NAGZ_ESCF3 (B7LT32), 
NAGZ_GLAP5 (B8F5N0), NAGZ_HAEDU (Q7VNI8), NAGZ_HAEI8 (Q4QLU8), 
NAGZ_HAEIE (A5UDA9), NAGZ_HAEIN (P44955), NAGZ_IDILO (Q5QUZ5), 
NAGZ_KLEP3 (B5XXG4), NAGZ_MANSM (Q65VK7), NAGZ_METFK (Q1H075), 
NAGZ_NEIG1 (Q5FA94), NAGZ_NEIG2 (B4RQ67), NAGZ_NEIM0 (A9M1Z4), 
NAGZ_NEIMA (Q9JVT3), NAGZ_NEIMB (Q9K0Q4), NAGZ_NEIMF (A1KSD9), 
NAGZ_NITEU (Q82SJ8), NAGZ_NITMU (Q2Y863), NAGZ_PECAS (Q6D674), 
NAGZ_PECCP (C6DKR8), NAGZ_PHOLL (Q7N397), NAGZ_PHOPR (Q6LJ30), 
NAGZ_PROMH (B4EVE7), NAGZ_PSEA8 (B7UYS5), NAGZ_PSEAB (Q02PG9), 
NAGZ_PSEAE (Q9HZK0), NAGZ_PSYIN (A1SW90), NAGZ_SALA4 (B5F8E5), 
NAGZ_SALCH (Q57QE6), NAGZ_SALDC (B5FK98), NAGZ_SALEP (B5QXC7), 
NAGZ_SALG2 (B5RB93), NAGZ_SALHS (B4TFI4), NAGZ_SALNS (B4T3P6), 
NAGZ_SALPA (Q5PGT0), NAGZ_SALPB (A9N5J6), NAGZ_SALSV (B4TTH9), 
NAGZ_SALTI (Q8Z7I6), NAGZ_SALTY (Q8ZQ06), NAGZ_SHEFN (Q080R9), 
NAGZ_SHEON (Q8EEW2), NAGZ_SHESA (A0KXK3), NAGZ_SHESM (Q0HJG7), 
NAGZ_SHESR (Q0HVQ8), NAGZ_SHIB3 (B2U513), NAGZ_SHIBS (Q31ZG4), 
NAGZ_SHIDS (Q32EW7), NAGZ_SHIFL (Q7UCW4), NAGZ_SHISS (Q3Z310), 
NAGZ_STRM5 (B4SRK3), NAGZ_STRMK (B2FPW9), NAGZ_TOLAT (C4LEY6), 
NAGZ_VIBC3 (A5F8Y1), NAGZ_VIBCH (Q9KU37), NAGZ_VIBCM (C3LSU7), 
NAGZ_VIBFU (P96157), NAGZ_XANAC (Q8PMU1), NAGZ_XANC5 (Q3BVU6), 
NAGZ_XANC8 (Q4USG7), NAGZ_XANCB (B0RX17), NAGZ_XANCP (Q8PB42), 
NAGZ_XANOM (Q2P4L0), NAGZ_XANOR (Q5H1Q0), NAGZ_XYLF2 (B2I6G9), 
NAGZ_XYLFA (Q9PAZ0), NAGZ_XYLFM (B0U3L0), NAGZ_XYLFT (Q87BR5), 
NAGZ_YERE8 (A1JME4), NAGZ_YERP3 (A7FH41), NAGZ_YERPB (B2K731), 
NAGZ_YERPE (Q8ZFS3), NAGZ_YERPS (Q669N5), NAGZ_YERPY (B1JI47), 
PLH24_FORAG (T2KMH0)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
87 sequences

BGH3B_BACO1 (A7LXU3), BGLC_ASPFN (B8NGU6), BGLC_ASPOR (Q2UFP8), 
BGLC_EMENI (Q5BCC6), BGLD_ASPFN (B8NJF4), BGLD_ASPNC (A2QPK4), 
BGLD_ASPOR (Q2UNR0), BGLD_EMENI (Q5AUW5), BGLE_ASPCL (A1CMH6), 
BGLE_ASPFC (B0YD91), BGLE_ASPFU (Q4WD56), BGLE_ASPOR (Q2UTX5), 
BGLE_EMENI (Q5AYH8), BGLE_NEOFI (A1DLJ5), BGLG_ASPFN (B8NMR5), 
BGLG_ASPOR (Q2U325), BGLG_ASPTN (Q0CUC1), BGLG_EMENI (Q5B0F4), 
BGLG_NEOFI (A1DC16), BGLH_ASPCL (A1CUR8), BGLH_ASPFC (B0XM94), 
BGLH_ASPFN (B8NPL7), BGLH_ASPFU (Q4WL79), BGLH_ASPOR (Q2U9M7), 
BGLH_EMENI (Q5B6C7), BGLH_NEOFI (A1DPG0), BGLJ_ASPFC (B0Y8M8), 
BGLJ_ASPFU (Q4WLY1), BGLJ_NEOFI (A1DNN8), BGLL_ASPFC (B0YB65), 
BGLL_ASPFU (Q4WGT3), BGLL_ASPTN (Q0CEF3), BGLL_EMENI (Q5B9F2), 
BGLL_NEOFI (A1DCV5), BGLM_ASPFC (B0XPB8), BGLM_ASPFN (B8N5S6), 
BGLM_ASPFU (Q4WR62), BGLM_ASPNC (A5ABF5), BGLM_ASPOR (Q2UDK7), 
BGLM_ASPTN (Q0C7L4), BGLM_EMENI (Q5AWD4), BGLM_NEOFI (A1D122), 
BGLN_EMENI (Q5B681), BGLO_EMENI (Q5BG51), BXL1_ARATH (Q9FGY1), 
BXL2_ARATH (Q94KD8), BXL3_ARATH (Q9LXD6), BXL4_ARATH (Q9FLG1), 
BXL5_ARATH (Q9LJN4), BXL6_ARATH (Q9LXA8), BXL7_ARATH (Q9SGZ5), 
BXLB_ASPCL (A1CCL9), BXLB_ASPFC (B0Y0I4), BXLB_ASPFN (B8NYD8), 
BXLB_ASPFU (Q4WFI6), BXLB_ASPOR (Q2TYT2), BXLB_ASPTN (Q0CB82), 
BXLB_EMENI (Q5ATH9), GLUA_DICDI (Q23892), NAGZ_ACTSZ (A6VKU4), 
NAGZ_ALKEH (Q0A911), NAGZ_EDWI9 (C5BFM6), NAGZ_HISS1 (Q0I414), 
NAGZ_HISS2 (B0UTC6), NAGZ_HYDCU (Q31G32), NAGZ_METCA (Q606N2), 
NAGZ_NITEC (Q0AF74), NAGZ_NITOC (Q3J953), NAGZ_PASMU (Q9CPH0), 
NAGZ_THIDA (Q3SKU2), NAGZ_THISH (B8GSD2), XYL1_MEDSV (A5JTQ2), 
XYL2_MEDSV (A5JTQ3), XYL3A_PRER2 (D5EY15), XYND_ASPAC (C0STH4), 
XYND_ASPAW (Q4AEG8), XYND_ASPCL (A1CND4), XYND_ASPFC (B0XP71), 
XYND_ASPFN (B8MYV0), XYND_ASPFU (Q4WRB0), XYND_ASPJA (B6EY09), 
XYND_ASPNC (A2QA27), XYND_ASPNG (O00089), XYND_ASPOR (Q2UR38), 
XYND_ASPTN (Q0CMH8), XYND_EMENI (Q5BAS1), XYND_NEOFI (A1DJS5)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
3 sequences

BGL3_ASPWE (P29090), BGLS_SCHCO (P29091), XYL1_MEDSA (P86450)

		
UniProtKB/Swiss-Prot
False positive sequences
2 sequences

LOLB_HAEDU (Q7VL53), YFMJ_BACSU (O34812)

		
PDB
[Detailed view]
32 PDB

1TR9; 1Y65; 2OXN; 3BMX; 3GS6; 3GSM; 3NVD; 4GVF; 4GVG; 4GVH; 4HZM; 4IIB; 4IIC; 4IID; 4IIE; 4IIF; 4IIG; 4IIH; 5FJI; 5FJJ; 5G1M; 5G2M; 5G3R; 5G5K; 5G5U; 5G6T; 5LY7; 6JTI; 6JTJ; 6JTK; 6JTL; 7MS2
» more