PROSITE logo

PROSITE entry PS01144


View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission
General information about the entry

Entry name [info] RIBOSOMAL_L31E
Accession [info] PS01144
Entry type [info] PATTERN
Date [info] 01-NOV-1995 CREATED;
01-DEC-2004 DATA UPDATE;
27-MAR-2024 INFO UPDATE.
PROSITE Doc. [info] PDOC00881

Name and characterization of the entry

Description [info] Ribosomal protein L31e signature.
Pattern [info]
[VI]-[KRWVI]-[LIV]-[DSAG]-x(2)-[LIV]-[NS]-x-[AKQEHFYLCT]-x-W-x-[KRQE]-
[GS].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2024_02 which contains 571'282 sequence entries.


Total number of hits 68 in 68 different sequences
Number of true positive hits 68 in 68 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 0
Number of false negative sequences 19
Number of 'partial' sequences 0
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 78.16 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Archaea, Eukaryotes
Maximum number of repetitions [info] 1
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
68 sequences

RL311_ARATH (Q9SLL7), RL312_ARATH (Q9STR1), RL313_ARATH (P51420), 
RL31A_YEAST (P0C2H8), RL31B_CANAL (A0A1D8PHF5), RL31B_YEAST (P0C2H9), 
RL31_AEDAE (Q9GN74), RL31_AERPE (Q9YD25), RL31_ARCFU (O28213), 
RL31_BOVIN (Q56JX3), RL31_CAEEL (Q9U332), RL31_CANGA (Q6FWF4), 
RL31_CHLRE (P45841), RL31_CYAPA (Q9XGL4), RL31_DICDI (Q54XB5), 
RL31_DROME (Q9V597), RL31_DROVI (O18602), RL31_EREGS (Q757D7), 
RL31_HALMA (P18138), RL31_HALS3 (B0R7X8), RL31_HALSA (Q9HMN0), 
RL31_HALWD (Q18EU7), RL31_HELVI (Q9GP16), RL31_HUMAN (P62899), 
RL31_ICTPU (Q90YT7), RL31_MARMO (Q1KSC7), RL31_META3 (A6UT96), 
RL31_METAC (Q8TIN3), RL31_METB6 (A7I9I7), RL31_METHJ (Q2FS98), 
RL31_METJA (P54009), RL31_METKA (Q8TUY4), RL31_METLZ (A2STI8), 
RL31_METM5 (A4G0C8), RL31_METM6 (A9A8N0), RL31_METM7 (A6VI49), 
RL31_METMA (Q8PYQ4), RL31_METMP (Q6M155), RL31_METPE (B8GEU5), 
RL31_METTH (O27649), RL31_METVS (A6UR55), RL31_MOUSE (P62900), 
RL31_NATPD (Q3ITD6), RL31_NICGU (P46290), RL31_PANGI (Q9MAV7), 
RL31_PAROL (Q9IA76), RL31_PERFR (Q9M573), RL31_PICMA (O65071), 
RL31_PICTO (Q6L2L1), RL31_PIG(P62901), RL31_PONAB (Q5RBR9), 
RL31_PYRAB (Q9UYI7), RL31_PYRAE (Q8ZTU2), RL31_PYRCJ (A3MX75), 
RL31_PYRFU (Q8U3S7), RL31_PYRHO (P58189), RL31_PYRIL (A1RRQ3), 
RL31_PYRNV (B1YAD6), RL31_RABIT (G1SHG0), RL31_RAT(P62902), 
RL31_SCHPO (Q9URX6), RL31_SPOFR (Q7KF90), RL31_STAMF (A3DNH4), 
RL31_THEAC (Q9HM17), RL31_THEKO (Q5JGT5), RL31_THEON (B6YWY3), 
RL31_THEVO (Q97CU1), RL31_XENLA (Q6NUH0)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
19 sequences

RL31_DESA1 (B8D5Q6), RL31_ENCCU (Q8SSC8), RL31_HALLT (B9LUU9), 
RL31_HYPBU (A2BN56), RL31_IGNH4 (A8A968), RL31_METAR (Q0W5H1), 
RL31_METMJ (A3CWZ5), RL31_PYRAR (A4WL96), RL31_SACS2 (P58190), 
RL31_SULAC (P38618), RL31_SULIA (C3MZB2), RL31_SULIK (C4KIJ0), 
RL31_SULIL (C3MR77), RL31_SULIM (C3MXG6), RL31_SULIN (C3NGA2), 
RL31_SULIY (C3N7D2), RL31_SULTO (Q971I2), RL31_TETTS (Q22DH9), 
RL31_THEGJ (C5A7H3)
» more

PDB
[Detailed view]
413 PDB

1FFK; 1JJ2; 1K73; 1K8A; 1K9M; 1KC8; 1KD1; 1KQS; 1M1K; 1M90; 1N8R; 1NJI; 1Q7Y; 1Q81; 1Q82; 1Q86; 1QVF; 1QVG; 1S72; 1VQ4; 1VQ5; 1VQ6; 1VQ7; 1VQ8; 1VQ9; 1VQK; 1VQL; 1VQM; 1VQN; 1VQO; 1VQP; 1W2B; 1YHQ; 1YI2; 1YIJ; 1YIT; 1YJ9; 1YJN; 1YJW; 2OTJ; 2OTL; 2QA4; 2QEX; 2WW9; 2WWA; 2WWB; 3CC2; 3CC4; 3CC7; 3CCE; 3CCJ; 3CCL; 3CCM; 3CCQ; 3CCR; 3CCS; 3CCU; 3CCV; 3CD6; 3CMA; 3CME; 3CPW; 3CXC; 3G4S; 3G6E; 3G71; 3I55; 3I56; 3J6X; 3J6Y; 3J77; 3J78; 3J7O; 3J7P; 3J7Q; 3J7R; 3JAG; 3JAH; 3JAI; 3JCT; 3OW2; 4ADX; 4U3M; 4U3N; 4U3U; 4U4N; 4U4O; 4U4Q; 4U4R; 4U4U; 4U4Y; 4U4Z; 4U50; 4U51; 4U52; 4U53; 4U55; 4U56; 4U6F; 4UG0; 4V4B; 4V6I; 4V6U; 4V6W; 4V6X; 4V7F; 4V7R; 4V88; 4V8T; 4V8Y; 4V8Z; 4V91; 4V9F; 5AJ0; 5APN; 5APO; 5DAT; 5DC3; 5DGE; 5DGF; 5DGV; 5FCI; 5FCJ; 5GAK; 5H4P; 5I4L; 5JCS; 5JUO; 5JUP; 5JUS; 5JUT; 5JUU; 5LKS; 5LYB; 5LZS; 5LZT; 5LZU; 5LZV; 5LZW; 5LZX; 5LZY; 5LZZ; 5M1J; 5MC6; 5MEI; 5NDG; 5NDV; 5NDW; 5OBM; 5ON6; 5T2C; 5T62; 5T6R; 5TBW; 5TGA; 5TGM; 6D90; 6D9J; 6ELZ; 6EM5; 6FT6; 6FTG; 6FTI; 6FTJ; 6GQ1; 6GQB; 6GQV; 6GZ3; 6HCF; 6HCJ; 6HCM; 6HCQ; 6HD7; 6HHQ; 6I7O; 6IP5; 6IP6; 6IP8; 6LQM; 6LSR; 6LSS; 6LU8; 6M62; 6MTB; 6MTC; 6MTD; 6MTE; 6N8J; 6N8K; 6N8L; 6N8M; 6N8N; 6N8O; 6OIG; 6OLE; 6OLF; 6OLG; 6OLI; 6OLZ; 6OM0; 6OM7; 6P5I; 6P5J; 6P5K; 6P5N; 6Q8Y; 6QIK; 6QT0; 6QTZ; 6QZP; 6R5Q; 6R6G; 6R6P; 6R7Q; 6R84; 6R86; 6R87; 6RI5; 6RZZ; 6S05; 6S47; 6SGC; 6SKF; 6SKG; 6SNT; 6SV4; 6SWA; 6T4Q; 6T59; 6T7I; 6T7T; 6T83; 6TB3; 6TH6; 6TNU; 6WOO; 6XA1; 6XIQ; 6XIR; 6XU6; 6XU7; 6XU8; 6Y0G; 6Y2L; 6Y57; 6Y6X; 6YLG; 6YLH; 6YLX; 6YLY; 6Z6J; 6Z6K; 6Z6L; 6Z6M; 6Z6N; 6ZM7; 6ZME; 6ZMI; 6ZMO; 6ZVK; 7A01; 7AZY; 7B7D; 7BHP; 7BT6; 7BTB; 7CPU; 7CPV; 7F5S; 7LS1; 7LS2; 7MDZ; 7MPI; 7MPJ; 7N8B; 7NAC; 7NAD; 7NAF; 7NFX; 7NRC; 7NRD; 7NWG; 7NWI; 7O7Y; 7O7Z; 7O80; 7O81; 7OBR; 7OF1; 7OH3; 7OHQ; 7OHR; 7OHV; 7OW7; 7OYC; 7OYD; 7PZY; 7Q08; 7Q0F; 7Q0P; 7Q0R; 7QWQ; 7QWR; 7QWS; 7R72; 7R7A; 7TM3; 7TOO; 7TOP; 7TOQ; 7TOR; 7TUT; 7U0H; 7UCJ; 7UCK; 7UG6; 7UOO; 7UQB; 7UQZ; 7V08; 7XNX; 7XNY; 7Z34; 7ZJW; 7ZJX; 7ZPQ; 7ZRS; 7ZS5; 7ZUW; 7ZUX; 7ZW0; 8A3D; 8AAF; 8AGT; 8AGU; 8AGV; 8AGW; 8AGX; 8AGZ; 8B5L; 8B6C; 8BHF; 8BIP; 8BJQ; 8BPO; 8BQD; 8BQX; 8BTK; 8CCS; 8CDL; 8CDR; 8CEH; 8CF5; 8CG8; 8CGN; 8CIV; 8CKU; 8CMJ; 8ESQ; 8ESR; 8ETC; 8ETG; 8ETI; 8ETJ; 8EUB; 8EUG; 8EUI; 8EVP; 8EVQ; 8EVR; 8EVS; 8EVT; 8EWB; 8EWC; 8FKV; 8FKW; 8FKX; 8FKY; 8FKZ; 8FL2; 8FL3; 8FL4; 8FL7; 8FL9; 8FLA; 8FLB; 8FLC; 8FLD; 8FLE; 8FLF; 8G5Y; 8G5Z; 8G60; 8G61; 8G6J; 8GLP; 8HFR; 8IDT; 8IDY; 8IE3; 8INE; 8INF; 8INK; 8IPD; 8IPX; 8IPY; 8IR1; 8IR3; 8JDJ; 8JDK; 8JDL; 8JDM; 8P2K
» more