Entry: PS00307

General information about the entry

Entry name [info] LECTIN_LEGUME_BETA
Accession [info] PS00307
Entry type [info] PATTERN
Date [info] APR-1990 (CREATED); JUL-1998 (DATA UPDATE); MAR-2016 (INFO UPDATE).
PROSITE Doc. [info] PDOC00278

Name and characterization of the entry

Description [info] Legume lectins beta-chain signature.
Pattern [info]
[LIV]-[STAG]-V-[DEQV]-[FLI]-D-[ST].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2016_04 which contains 550'960 sequence entries.


Total number of hits 259 in 259 different sequences
Number of true positive hits 91 in 91 different sequences
Number of 'unknown' hits 1
Number of false positive hits 167 in 167 different sequences
Number of false negative sequences 33
Number of 'partial' sequences 9
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 35.27 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 73.39 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] manganese at position 4
Site [info] manganese_calcium at position 6
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
91 sequences

ARC1_PHAVU (P19329), ARC2_PHAVU (P19330), ARC4_PHAVU (Q43629), 
BGA16_ARATH (Q8GX69), CONA_CANBR (P55915), CONA_CANCT (P81461), 
CONA_CANEN (P02866), CONA_CANGL (P14894), CONA_CANLI (P81460), 
CONA_CANRO (P81364), FRIL_LABPU (Q9ZTA9), LCB1_ROBPS (Q41159), 
LCB2_ROBPS (Q42372), LCB3_ROBPS (Q41160), LCS1_ROBPS (Q41162), 
LCS2_ROBPS (Q41161), LEA1_PHAVU (P02873), LEA2_PHAVU (Q41114), 
LEC1_CLAKE (Q39528), LEC1_CRAMO (P83721), LEC1_CYTSE (P22970), 
LEC1_LABAL (P23558), LEC1_MEDTR (Q01806), LEC1_PSOTE (O24313), 
LEC1_ULEEU (P22972), LEC1_VIGUC (P05045), LEC2_CLAKE (Q39529), 
LEC2_CYTSC (P29257), LEC2_CYTSE (P22971), LEC2_MEDTR (Q01807), 
LEC2_ULEEU (P22973), LEC4_GRISI (P24146), LEC5_VIGUC (P19588), 
LECA2_LABPU (B3EWQ9), LECA_CANBN (P58906), LECA_CRAFL (P81517), 
LECA_CYMRO (P86184), LECA_DIOGR (P08902), LECA_DIOGU (P81637), 
LECA_DIORO (P58908), LECA_DIOSC (B3EWJ2), LECA_DIOVI (P58907), 
LECA_DIOVO (P58909), LECA_DIOWI (P86624), LECA_LABPU (P38662), 
LECA_SPAPA (P86352), LECB_LATOC (P04122), LECB_SPAPA (P86353), 
LECB_STYJP (P93538), LECC1_ARAHY (Q70DJ5), LECG_ARAHY (P02872), 
LECR_CLAKE (Q39527), LECS_STYJP (P93535), LECS_VATGU (P86893), 
LECS_VATMA (P81371), LEC_BAUPU  (P16030), LEC_ERYCG  (P83410), 
LEC_ERYCO  (P16404), LEC_LATSP  (P16349), LEC_LENCC  (Q93WH6), 
LEC_LENCO  (Q93X49), LEC_LENCT  (Q8VXF2), LEC_LENCU  (P02870), 
LEC_LEUMI  (P42088), LEC_LOTTE  (P19664), LEC_ONOVI  (P02874), 
LEC_PEA   (P02867), LEC_PHALU  (P16300), LEC_SOYBN  (P05046), 
LEC_VACFA  (P84849), LEC_VICFA  (P02871), LEC_VICVI  (P56625), 
LK110_ARATH (Q3E884), LRK12_ARATH (Q7FK82), LRK16_ARATH (Q9M1G3), 
LRK17_ARATH (Q9LSS0), LRK19_ARATH (Q9LSR8), LRK22_ARATH (Q9FIF0), 
LRK32_ARATH (Q9ZW11), LRK43_ARATH (O81292), LRK51_ARATH (O04534), 
LRK59_ARATH (Q9SZD5), LRK81_ARATH (Q9LFH9), LRK82_ARATH (Q9LYX1), 
LRKS1_ARATH (Q9M9E0), LRKS5_ARATH (Q9FG33), LRKS6_ARATH (Q9FHX3), 
PHAE_PHAVU (P05088), PHAL_PHAVU (P05087), PHAM_PHAVU (P15231), 
YOUB_SCHPO (O74793)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
33 sequences

AR5A_PHAVU (Q42460), AR5B_PHAVU (Q41116), LEC2_CYMRO (P86795), 
LECN_PEA  (P16270), LECR_PEA  (Q40987), LK111_ARATH (Q9FJI4), 
LRK11_ARATH (Q9M3E5), LRK13_ARATH (Q9M3D8), LRK14_ARATH (Q9M3D7), 
LRK15_ARATH (Q9M1G4), LRK18_ARATH (Q9LSR9), LRK21_ARATH (Q9FIF1), 
LRK31_ARATH (Q9ZW09), LRK41_ARATH (O80939), LRK42_ARATH (Q9M345), 
LRK44_ARATH (O81291), LRK52_ARATH (O04533), LRK53_ARATH (O22834), 
LRK54_ARATH (O22833), LRK55_ARATH (Q96285), LRK56_ARATH (Q9LEA3), 
LRK57_ARATH (Q9ZR79), LRK58_ARATH (Q9M1Z9), LRK61_ARATH (Q9SR87), 
LRK62_ARATH (Q9M021), LRK63_ARATH (Q9M020), LRK64_ARATH (Q66GN2), 
LRK71_ARATH (Q9S9U1), LRK72_ARATH (O49445), LRK91_ARATH (Q9LXA5), 
LRK92_ARATH (Q9LSL5), LRKS4_ARATH (Q9M2S4), LRKS7_ARATH (Q9FHG4)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
9 sequences

LEAH_PHAVU (P81870), LEC3_ULEEU (P23032), LEC_CROJU  (P16352), 
LEC_CROPI  (P16351), LEC_DELRE  (P83511), LEC_MACAX  (P02875), 
LG29_VIGUS (P83955), LG31_VIGUS (P83956), PVAP_PHAVU (P84869)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Unknown' sequences
1 sequence

RNJ_SINM2  (M4MR97)

		
UniProtKB/Swiss-Prot
False positive sequences
167 sequences

3DHQ_PODAN (Q86ZM3), A92_SSV1  (P0C6K8), ACKA_TREDE (Q73P66), 
AMO_ARATH  (Q8H1H9), AROB_BORBR (Q7WR84), AROB_BORPA (Q7W2B6), 
AROB_BORPE (Q7VT93), BGALA_NEOFI (A1D1Z9), BGL21_ORYSJ (Q60DY1), 
BI1_ORYSJ  (Q9MBD8), BIN3D_ARATH (Q6NPC9), CARP3_CANAL (P0CY29), 
CARP3_CANAW (C4YNQ5), CARP3_CANAX (P0CY28), CDHR1_DANRE (Q6B3P0), 
CLPC_CHLMU (Q9PKA8), CLPC_CHLTR (O84288), CNOT1_DANRE (A1A5H6), 
CNOT1_HUMAN (A5YKK6), CNOT1_MOUSE (Q6ZQ08), CNOT1_XENTR (A0JP85), 
COAX_DEIRA (Q9RX54), COBG_PSEDE (P21637), COXX_HALS3 (B0R3W4), 
COXX_HALSA (Q9HRJ8), DPO1_RICCN (Q92GB7), DPO1_RICFE (Q9RAA9), 
DPO1_RICHE (Q9RLB6), EGLN_MOUSE (Q63961), ENV_FRSFL  (P03394), 
EPIP1_EPING (P83340), ERA_STRGC  (O24756), ERA_STRMU  (P37214), 
EXU2_DROPS (Q24617), EXU_DROME  (P28750), EXU_DROVI  (Q24747), 
FCGRN_MOUSE (Q61559), FCGRN_RAT  (P13599), FMN2_HUMAN (Q9NZ56), 
GATC_POPTR (B9INH0), GDL13_ARATH (Q38894), GEFV_DICDI (Q55FD8), 
HEXB_FELCA (P49614), HIS7_LEGPA (Q5X5X1), HIS7_LEGPH (Q5ZW89), 
HIS7_LEGPL (Q5WX93), I5P2_HUMAN (P32019), IFFO1_HUMAN (Q0D2I5), 
IFFO1_MOUSE (Q8BXL9), IFFO2_HUMAN (Q5TF58), IFFO2_MOUSE (Q8R2V2), 
ITPR3_BOVIN (Q8WN95), ITPR3_HUMAN (Q14573), ITPR3_MOUSE (P70227), 
ITPR3_RAT  (Q63269), K1C40_BOVIN (A7YWM2), K1C40_HUMAN (Q6A162), 
K1C40_MOUSE (Q6IFX3), KEX2_YEAST (P13134), KI16B_HUMAN (Q96L93), 
KI16B_MOUSE (B1AVY7), LEU3_XYLFA (Q9PAX3), LEU3_XYLFT (Q87BQ1), 
LIPLL_LISMO (Q8Y489), LIPL_BACHD (Q9K6A7), LIPL_GEOKA (Q5KUD7), 
LRP2_HUMAN (P98164), MAK5_VANPO (A7TEG8), MIAA_SALAI (A8M7W9), 
MIAA_SALTO (A4X4W1), MRAZ_MYCGA (Q7NB78), MTP_MESAU  (P55158), 
NADK_NITEU (Q82UK6), NCPR_SALTR (P19618), NHAK_BACP2 (A8FHE3), 
NPY2R_BOVIN (P79113), NPY2R_CAVPO (Q9Z2D5), NPY2R_HUMAN (P49146), 
NPY2R_MACMU (Q9GK74), NPY2R_MOUSE (P97295), NPY2R_PANTR (Q5IS62), 
NPY2R_PIG  (O02836), NUSB_COREF (Q8FT35), NUSB_CORGL (Q8NQ33), 
PANB_VEREI (A1WDW4), POL1_TRSVB (Q88893), PRMA_CLOAB (P45558), 
PUR4_CAEEL (Q19311), PUS10_AERPE (Q9YEN2), RDRP_SHMV  (P89202), 
RECA_LACAC (Q5FL82), RECA_LACHE (Q02348), RECA_LACJO (P62216), 
RECA_RHOBA (Q7UJJ0), RECA_RUMA7 (P49985), RECA_STRCT (P41055), 
RIMM_CELJU (B3PDH6), RSMA_GEOMG (Q39W34), RTC5_PARBD (C1G788), 
RUVB_ANADF (A7H910), SAS6_CAEBR (Q60P76), SECY_CHLMU (Q9PJN1), 
SECY_CHLPN (Q9Z7S5), SGOL1_HUMAN (Q5FBB7), SIN1_HUMAN (Q9BPZ7), 
SIN1_PONAB (Q5RDV5), SMC_BORPD  (A9II65), SRP_DROME  (P52172), 
STCE_EMENI (Q00674), STE20_YARLI (Q6C3D7), SWT1_HUMAN (Q5T5J6), 
SYA_SCHPO  (O13914), SYG_BDEBA  (Q6MNT9), SYG_BIFLO  (Q8G7W9), 
SYG_BOMMO  (Q04451), SYG_CAEEL  (Q10039), SYG_CLOAB  (Q97EB8), 
SYG_CLOPE  (Q8XHL9), SYG_COREF  (Q8FNG6), SYG_CORGL  (Q8NNC6), 
SYG_DEIRA  (Q9RSR5), SYG_LEIXX  (Q6AHF7), SYG_MESFL  (Q6F1J8), 
SYG_MYCBO  (P67033), SYG_MYCPA  (Q73Y21), SYG_MYCPE  (Q8EW64), 
SYG_MYCTO  (P9WFV6), SYG_MYCTU  (P9WFV7), SYG_NOCFA  (Q5YZT7), 
SYG_PROAC  (Q6A964), SYG_STRAW  (Q82BR9), SYG_STRCO  (Q9L2H9), 
SYH_MYCPA  (P60917), SYI_CLOPE  (Q8XHE4), SYM_META3  (A6UUN1), 
SYR_CLOAB  (Q97K78), SYR_CLOPE  (Q8XJU2), SYR_LACSS  (Q38VQ9), 
SYV_COREF  (Q8FN65), SYV_CORGL  (Q8NN37), SYV_CORJK  (Q4JWU8), 
SYV_NOCFA  (Q5Z048), T2BB_BACIU (P33562), TBCD1_HUMAN (Q86TI0), 
TDCD_ECO57 (Q8XAF1), TDCD_ECOL6 (P59244), THTPA_RAT  (Q8CGV7), 
TOF1_PICST (A3LR41), TPC1_HUMAN (Q9ULQ1), TPC1_MOUSE (Q9EQJ0), 
TPC1_RAT  (Q9WTN5), TRH_DROME  (Q24119), TRPC_HALSA (Q9HSC1), 
UL148_HCMVM (F5H8Q3), UREG_SPOPA (Q9RP19), VAM6_SCHPO (O13955), 
Y076_OSHVF (Q6R7F3), Y256_BUCBP (Q89AL2), Y765_SPHAL (Q1GV37), 
Y942_METJA (Q58352), YDGH_BACSU (P96706), YHJV_ECOLI (P37660), 
YIDF_SCHPO (Q9UTC4), YL581_MIMIV (Q5UR55), YR406_MIMIV (Q5UQK2), 
ZBT26_HUMAN (Q9HCK0), ZN287_MOUSE (Q9EQB9)
» more

PDB
[Detailed view]
212 PDB

1APN; 1AVB; 1AX0; 1AX1; 1AX2; 1AXY; 1AXZ; 1AZD; 1BJQ; 1BQP; 1BXH; 1BZW; 1C57; 1CES; 1CIW; 1CJP; 1CN1; 1CON; 1CQ9; 1CR7; 1CVN; 1DHK; 1DQ0; 1DQ1; 1DQ2; 1DQ4; 1DQ5; 1DQ6; 1ENQ; 1ENR; 1ENS; 1FAT; 1FNY; 1FNZ; 1FX5; 1FYU; 1G7Y; 1G8W; 1G9F; 1GIC; 1GKB; 1GSL; 1GZ9; 1GZC; 1H9P; 1H9W; 1HKD; 1HQW; 1I3H; 1JBC; 1JN2; 1JOJ; 1JUI; 1JW6; 1JXN; 1JYC; 1JYI; 1LEC; 1LED; 1LEM; 1LEN; 1LES; 1LGB; 1LGC; 1LOA; 1LOB; 1LOC; 1LOD; 1LOE; 1LOF; 1LOG; 1LTE; 1LU1; 1LU2; 1LUL; 1MVQ; 1N47; 1NLS; 1NXD; 1OFS; 1ONA; 1QDC; 1QDO; 1QF3; 1QGL; 1QMO; 1QNW; 1QNY; 1RIN; 1RIR; 1RIT; 1SBD; 1SBE; 1SBF; 1SCR; 1SCS; 1SFY; 1TEI; 1V6I; 1V6J; 1V6K; 1V6L; 1V6M; 1V6N; 1V6O; 1VAL; 1VAM; 1VIW; 1VLN; 1WBF; 1WBL; 1WUV; 1XQN; 2A7A; 2B7Y; 2BQP; 2CNA; 2CTV; 2CWM; 2CY6; 2CYF; 2D3P; 2D3R; 2D3S; 2D7F; 2DH1; 2DTW; 2DTY; 2DU0; 2DU1; 2DV9; 2DVA; 2DVB; 2DVD; 2DVF; 2DVG; 2E51; 2E53; 2E7Q; 2E7T; 2EF6; 2EIG; 2ENR; 2FMD; 2G4I; 2GDF; 2JDZ; 2JE7; 2JE9; 2JEC; 2LAL; 2LTN; 2OVU; 2OW4; 2P2K; 2P34; 2P37; 2PEL; 2SBA; 2TEP; 2UU8; 2YZ4; 2ZBJ; 2ZMK; 2ZML; 2ZMN; 3CNA; 3D4K; 3ENR; 3IPV; 3JU9; 3N35; 3N36; 3N3H; 3NWK; 3QLQ; 3RRD; 3RS6; 3SH3; 3SNM; 3UJO; 3UJQ; 3UK9; 3UL2; 3WCR; 3WCS; 3WOG; 4CZS; 4D69; 4DPN; 4H55; 4I30; 4M3C; 4MYE; 4NOT; 4P14; 4P9W; 4P9X; 4P9Y; 4PCR; 4PF5; 4TYS; 4TZD; 4U2A; 4U36; 4WV8; 4XTM; 4XTP; 4XXA; 4Z8B; 5BYN; 5CNA
» more

View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission