Entry: PS00522

General information about the entry

Entry name [info] DNA_POLYMERASE_X
Accession [info] PS00522
Entry type [info] PATTERN
Date [info] DEC-1991 (CREATED); NOV-1995 (DATA UPDATE); MAR-2015 (INFO UPDATE).
PROSITE Doc. [info] PDOC00452

Name and characterization of the entry

Description [info] DNA polymerase family X signature.
Pattern [info]
G-[SG]-[LFY]-x-R-[GE]-x(3)-[SGCL]-x-D-[LIVM]-D-[LIVMFY](3)-x(2)-[SAP].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2015_05 which contains 548'454 sequence entries.


Total number of hits 29 in 29 different sequences
Number of true positive hits 29 in 29 different sequences
Number of 'unknown' hits
Number of false positive hits
Number of false negative sequences 1
Number of 'partial' sequences 0
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 100.00 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 96.67 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria), Eukaryotic viruses
Maximum number of repetitions [info] 1
Site [info] primer_binding at position 5
Site [info] primer_binding at position 10
Site [info] primer_binding at position 12
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
29 sequences

DPO4_SCHPO (Q09693), DPO4_YEAST (P25615), DPOLB_BOVIN (Q27958), 
DPOLB_DANRE (Q6DRD3), DPOLB_HUMAN (P06746), DPOLB_MOUSE (Q8K409), 
DPOLB_RAT  (P06766), DPOLB_XENLA (O57383), DPOLL_HUMAN (Q9UGP5), 
DPOLL_MACFA (Q4R380), DPOLL_MOUSE (Q9QXE2), DPOLL_RAT  (Q5RKI3), 
DPOLM_HUMAN (Q9NP87), DPOLM_MOUSE (Q9JIW4), DPOLX_ASFB7 (P42494), 
DPOLX_ASFK5 (P0C986), DPOLX_ASFM2 (P0C984), DPOLX_ASFP4 (P0C983), 
DPOLX_ASFWA (P0C985), DPOLX_MIMIV (Q7T6Y4), TDT_AMBME  (O57486), 
TDT_BOVIN  (P06526), TDT_CHICK  (P36195), TDT_EULMA  (A4PCD4), 
TDT_HUMAN  (P04053), TDT_MONDO  (O02789), TDT_MOUSE  (P09838), 
TDT_ONCMY  (Q92089), TDT_XENLA  (P42118)
» More

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
1 sequence

POLX_BACSU (P94544)

		
PDB
[Detailed view]
300 PDB

1BPB; 1BPD; 1BPE; 1BPX; 1BPY; 1BPZ; 1HUO; 1HUZ; 1JAJ; 1JMS; 1JN3; 1JQR; 1KDH; 1KEJ; 1MQ2; 1MQ3; 1NOM; 1RPL; 1RZT; 1TV9; 1TVA; 1XSL; 1XSN; 1XSP; 1ZJM; 1ZJN; 1ZQA; 1ZQB; 1ZQC; 1ZQD; 1ZQE; 1ZQF; 1ZQG; 1ZQH; 1ZQI; 1ZQJ; 1ZQK; 1ZQL; 1ZQM; 1ZQN; 1ZQO; 1ZQP; 1ZQQ; 1ZQR; 1ZQS; 1ZQT; 1ZQU; 1ZQV; 1ZQW; 1ZQX; 1ZQY; 1ZQZ; 2BCQ; 2BCR; 2BCS; 2BCU; 2BCV; 2BPC; 2BPF; 2BPG; 2FMP; 2FMQ; 2FMS; 2GWS; 2I9G; 2IHM; 2ISO; 2ISP; 2M2T; 2M2U; 2M2V; 2M2W; 2P66; 2PFN; 2PFO; 2PFP; 2PFQ; 2PXI; 2VAN; 3C2K; 3C2L; 3C2M; 3C5F; 3C5G; 3GDX; 3HW8; 3HWT; 3HX0; 3ISB; 3ISC; 3ISD; 3JPN; 3JPO; 3JPP; 3JPQ; 3JPR; 3JPS; 3JPT; 3K75; 3LK9; 3LQC; 3MBY; 3MDA; 3MDC; 3MGH; 3MGI; 3OGU; 3PML; 3PMN; 3PNC; 3RH4; 3RH5; 3RH6; 3RJE; 3RJF; 3RJG; 3RJH; 3RJI; 3RJJ; 3RJK; 3TFR; 3TFS; 3UPQ; 3UQ0; 3UQ2; 3UXN; 3UXO; 3UXP; 3V72; 3V7J; 3V7K; 3V7L; 4DO9; 4DOA; 4DOB; 4DOC; 4F5N; 4F5O; 4F5P; 4F5Q; 4F5R; 4FO6; 4GXI; 4GXJ; 4GXK; 4I27; 4I28; 4I29; 4I2A; 4I2B; 4I2C; 4I2D; 4I2E; 4I2F; 4I2G; 4I2H; 4I2I; 4I2J; 4IQT; 4IQU; 4IQV; 4IQW; 4JWM; 4JWN; 4K4G; 4K4H; 4K4I; 4KLD; 4KLE; 4KLF; 4KLG; 4KLH; 4KLI; 4KLJ; 4KLL; 4KLM; 4KLO; 4KLQ; 4KLS; 4KLT; 4KLU; 4LVS; 4LZD; 4LZG; 4M04; 4M0A; 4M2Y; 4M47; 4M9G; 4M9H; 4M9J; 4M9L; 4M9N; 4MF2; 4MF8; 4MFA; 4MFC; 4MFF; 4NLK; 4NLN; 4NLZ; 4NM1; 4NM2; 4NXZ; 4NY8; 4O5C; 4O5E; 4O5K; 4O9M; 4P2H; 4PGQ; 4PGX; 4PHA; 4PHD; 4PPX; 4R63; 4R64; 4R65; 4R66; 4TUP; 4TUQ; 4TUR; 4TUS; 4UAW; 4UAY; 4UAZ; 4UB1; 4UB2; 4UB3; 4UB4; 4UB5; 4UBB; 4UBC; 7ICE; 7ICF; 7ICG; 7ICH; 7ICI; 7ICJ; 7ICK; 7ICL; 7ICM; 7ICN; 7ICO; 7ICP; 7ICQ; 7ICR; 7ICS; 7ICT; 7ICU; 7ICV; 8ICA; 8ICB; 8ICC; 8ICE; 8ICF; 8ICG; 8ICH; 8ICI; 8ICJ; 8ICK; 8ICL; 8ICM; 8ICN; 8ICO; 8ICP; 8ICQ; 8ICR; 8ICS; 8ICT; 8ICU; 8ICV; 8ICW; 8ICX; 8ICY; 8ICZ; 9ICA; 9ICB; 9ICC; 9ICE; 9ICF; 9ICG; 9ICH; 9ICI; 9ICJ; 9ICK; 9ICL; 9ICM; 9ICN; 9ICO; 9ICP; 9ICQ; 9ICR; 9ICS; 9ICT; 9ICU; 9ICV; 9ICW; 9ICX; 9ICY
» More

View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission