Entry: PS00634

General information about the entry

Entry name [info] RIBOSOMAL_L30
Accession [info] PS00634
Entry type [info] PATTERN
Date [info] JUN-1992 (CREATED); DEC-2004 (DATA UPDATE); MAR-2016 (INFO UPDATE).
PROSITE Doc. [info] PDOC00551

Name and characterization of the entry

Description [info] Ribosomal protein L30 signature.
Pattern [info]
[IVTAS]-[LIVM]-x(2)-[LF]-x-[LI]-x-[KRHQEG]-x(2)-[STNQH]-x-[IVTR]-x(10)-
[LMSN]-[LIV]-x(2)-[LIVA]-x(2)-[LMFY]-[IVT].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2016_04 which contains 550'960 sequence entries.


Total number of hits 328 in 328 different sequences
Number of true positive hits 325 in 325 different sequences
Number of 'unknown' hits 0
Number of false positive hits 3 in 3 different sequences
Number of false negative sequences 435
Number of 'partial' sequences 5
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 99.09 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 42.76 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Archaea, Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
325 sequences

RL30_ACTP2 (A3N375), RL30_ACTP7 (B3GZ29), RL30_ACTPJ (B0BSU9), 
RL30_ACTSZ (A6VLK6), RL30_AERHH (A0KF39), RL30_AERS4 (A4SSY8), 
RL30_ALKOO (A8MLF8), RL30_ALTMD (B4RT46), RL30_AQUAE (O67562), 
RL30_ARCFU (O28375), RL30_ARTAT (A1R8S8), RL30_ARTCA (B8HCY9), 
RL30_ARTS2 (A0JZ67), RL30_AZOSB (A1KB09), RL30_BACAA (C3P9S3), 
RL30_BACAC (C3LJA0), RL30_BACAH (A0R8J8), RL30_BACAN (Q81VR2), 
RL30_BACC0 (B7JKD7), RL30_BACC1 (Q73F78), RL30_BACC3 (C1ET57), 
RL30_BACC4 (B7HJ66), RL30_BACC7 (B7HQW2), RL30_BACCQ (B9IZL2), 
RL30_BACCR (Q81J24), RL30_BACCZ (Q63H72), RL30_BACHD (Q9Z9J6), 
RL30_BACHK (Q6HPP0), RL30_BACLD (Q65P89), RL30_BACMF (A7Z0Q6), 
RL30_BACP2 (A8F9A3), RL30_BACSK (Q5WLP4), RL30_BACSU (P19947), 
RL30_BACWK (A9VP95), RL30_BARBK (A1USR2), RL30_BAUCH (Q1LTC0), 
RL30_BDEBA (Q6MJ30), RL30_BLOFL (Q7VQD0), RL30_BORA1 (Q2L263), 
RL30_BORBR (Q7WRA5), RL30_BORPA (Q7W2D7), RL30_BORPD (A9IHS8), 
RL30_BORPE (Q7VTB3), RL30_BREBN (C0ZIJ8), RL30_BUCAK (P46184), 
RL30_CHLAA (A9WH84), RL30_CHLAD (B8G6Q7), RL30_CHLSY (B9LJF0), 
RL30_CHRSD (Q1R0F7), RL30_CITK8 (A8AQJ6), RL30_CLOCE (B8I7Z7), 
RL30_COLP3 (Q488Z5), RL30_CORU7 (B1VEX3), RL30_CROS8 (A7MPG8), 
RL30_CYTH3 (Q11QD0), RL30_DESAP (B1I1L7), RL30_DESMR (C4XLZ1), 
RL30_DESRM (A4J129), RL30_ECO24 (A7ZSJ1), RL30_ECO27 (B7UK26), 
RL30_ECO45 (B7MCR7), RL30_ECO55 (B7LI03), RL30_ECO57 (P0AG53), 
RL30_ECO5E (B5YTM3), RL30_ECO7I (B7NLM1), RL30_ECO81 (B7N0U2), 
RL30_ECO8A (B7M107), RL30_ECOBW (C4ZUF7), RL30_ECODH (B1X6F4), 
RL30_ECOHS (A8A5A7), RL30_ECOL5 (Q0TCF9), RL30_ECOL6 (P0AG52), 
RL30_ECOLC (B1IPZ7), RL30_ECOLI (P0AG51), RL30_ECOLU (B7NDS3), 
RL30_ECOSE (B6I216), RL30_ECOSM (B1LHB6), RL30_ECOUT (Q1R629), 
RL30_EDWI9 (C5BGK7), RL30_ENT38 (A4WFB0), RL30_ENTFA (Q839E6), 
RL30_ERWT9 (B2VK78), RL30_ESCF3 (B7LRR8), RL30_EXISA (C4KZM8), 
RL30_GEOKA (Q5L3S1), RL30_GEOSE (P02431), RL30_GEOSW (C5D3T5), 
RL30_GEOTN (A4IJK6), RL30_GLUOX (Q5FU01), RL30_GRAFK (A0M580), 
RL30_HAEI8 (Q4QMA3), RL30_HAEIE (A5UDS9), RL30_HAEIG (A5UHU9), 
RL30_HAEIN (P44366), RL30_HAEPS (B8F6Q3), RL30_HAES1 (Q0I144), 
RL30_HALMA (P14121), RL30_HELMI (B0TC74), RL30_HERA2 (A9B429), 
RL30_HISS2 (B0UX32), RL30_IDILO (Q5QXW3), RL30_KINRD (A6W5V6), 
RL30_KLEP3 (B5XNB1), RL30_KLEP7 (A6TEV4), RL30_KOCRD (B2GJ10), 
RL30_LACLA (Q9CDY1), RL30_LACLM (A2RNN5), RL30_LACLS (Q02W43), 
RL30_LEPBJ (Q04PV6), RL30_LEPBL (Q055C6), RL30_LEPIC (Q72NH9), 
RL30_LEPIN (Q9XD18), RL30_LISIN (Q7ANU8), RL30_LISMC (C1KZG2), 
RL30_LISMF (Q71WG4), RL30_LISMH (B8DB26), RL30_LISMO (Q927M5), 
RL30_LISW6 (A0ALV0), RL30_LYSSC (B1HMW2), RL30_MANSM (Q65QX3), 
RL30_MARMS (A6W374), RL30_META3 (A6UWV9), RL30_METAC (Q8TRS6), 
RL30_METAR (Q0W1W7), RL30_METB6 (A7I5R0), RL30_METBF (Q46GB6), 
RL30_METHJ (Q2FSG4), RL30_METJA (P54046), RL30_METLZ (A2SPM3), 
RL30_METM5 (A4FVT8), RL30_METM7 (A6VH06), RL30_METMA (Q8PV29), 
RL30_METMJ (A3CT18), RL30_METMP (Q6LXD2), RL30_METPP (A2SLD9), 
RL30_METS3 (A5UL67), RL30_METST (Q2NFX8), RL30_METTH (O26132), 
RL30_METTP (A0B9U9), RL30_METVA (P14035), RL30_METVS (A6UQ65), 
RL30_MICLC (C5CC45), RL30_MICLU (P33104), RL30_MYCA1 (A0QKZ4), 
RL30_MYCA9 (B1MGC4), RL30_MYCBO (P66182), RL30_MYCBP (A1KGK3), 
RL30_MYCBT (C1AL56), RL30_MYCGI (A4TED3), RL30_MYCLB (B8ZSA1), 
RL30_MYCLE (O33001), RL30_MYCMM (B2HCT9), RL30_MYCPA (Q73S91), 
RL30_MYCS2 (A0QSG7), RL30_MYCSJ (A3PVE3), RL30_MYCSK (A1UBQ6), 
RL30_MYCSS (Q1BD87), RL30_MYCTA (A5U0A8), RL30_MYCTO (P9WHA2), 
RL30_MYCTU (P9WHA3), RL30_MYCUA (A0PM83), RL30_MYCVP (A1T4S4), 
RL30_NATTJ (B2A4F7), RL30_PARD8 (A6LEH3), RL30_PASMU (Q9CL48), 
RL30_PECAS (Q6CZY8), RL30_PHOLL (Q7MYG9), RL30_PORG3 (B2RLX4), 
RL30_PORGI (Q7MTN1), RL30_PROMH (B4F1K2), RL30_PSEA6 (Q15X55), 
RL30_PSEHT (Q3IJK3), RL30_PSYA2 (Q4FUD8), RL30_PSYIN (A1T0C4), 
RL30_PYRAB (Q9V1V6), RL30_PYRFU (Q9HH78), RL30_PYRHO (O59440), 
RL30_RENSM (A9WSU0), RL30_RHOE4 (C0ZW44), RL30_RHOJR (Q0S3F8), 
RL30_RHOOB (C1B030), RL30_ROSCS (A7NR45), RL30_ROSS1 (A5USH1), 
RL30_SACEN (A4FPK7), RL30_SALA4 (B5F7S7), RL30_SALAR (A9MN67), 
RL30_SALCH (Q57J50), RL30_SALDC (B5FJJ6), RL30_SALEP (B5R1F9), 
RL30_SALG2 (B5RH33), RL30_SALHS (B4TJZ1), RL30_SALNS (B4SUS2), 
RL30_SALPA (Q5PK02), RL30_SALPB (A9MSY0), RL30_SALPC (C0PZW5), 
RL30_SALPK (B5BGW8), RL30_SALSV (B4TXC4), RL30_SALTI (P0A2A8), 
RL30_SALTY (P0A2A7), RL30_SERP5 (A8GKH9), RL30_SHEAM (A1S236), 
RL30_SHEB2 (B8EBI7), RL30_SHEB5 (A3DA54), RL30_SHEB8 (A6WHU6), 
RL30_SHEB9 (A9KWC0), RL30_SHEDO (Q12SU1), RL30_SHEFN (Q089N6), 
RL30_SHEHH (B0TLZ4), RL30_SHELP (A3Q9A0), RL30_SHEON (Q8EK52), 
RL30_SHEPA (A8GYZ4), RL30_SHEPC (A4YBW5), RL30_SHEPW (B8CNF1), 
RL30_SHESA (A0KRP2), RL30_SHESM (Q0HNR9), RL30_SHESR (Q0I087), 
RL30_SHESW (A1RED2), RL30_SHEWM (B1KMW5), RL30_SHIB3 (B2U2S0), 
RL30_SHIBS (Q31VX4), RL30_SHIDS (Q32B49), RL30_SHIF8 (Q0T000), 
RL30_SHIFL (P0AG54), RL30_SHISS (Q3YWV7), RL30_SODGM (Q2NQP0), 
RL30_SORC5 (A9FGF3), RL30_STRA1 (Q3K3V1), RL30_STRA3 (Q8E7S3), 
RL30_STRA5 (Q8E2B6), RL30_STRAW (Q82DM8), RL30_STRCO (P46789), 
RL30_STRE4 (C0MBI1), RL30_STREM (B4U518), RL30_STRGC (A8AZK7), 
RL30_STRMU (Q8DS30), RL30_STRP1 (Q9A1V6), RL30_STRP2 (Q04ML8), 
RL30_STRP3 (P0DE36), RL30_STRP4 (B5E6H3), RL30_STRP6 (Q5XEB7), 
RL30_STRP7 (C1CAN0), RL30_STRP8 (Q7CNP2), RL30_STRPB (Q1JE41), 
RL30_STRPC (Q1JNZ9), RL30_STRPD (Q1JJ44), RL30_STRPF (Q1J8Z5), 
RL30_STRPG (A2RC32), RL30_STRPI (B1I8L6), RL30_STRPJ (B8ZKP8), 
RL30_STRPM (Q48VT1), RL30_STRPN (Q97SU4), RL30_STRPQ (P0DE37), 
RL30_STRPS (B2IS58), RL30_STRPZ (B5XJ54), RL30_STRR6 (Q8CWV1), 
RL30_STRS2 (A4VYR0), RL30_STRS7 (C0ME23), RL30_STRSV (A3CK82), 
RL30_STRSY (A4VSH1), RL30_STRT1 (Q5LXS9), RL30_STRT2 (Q5M2D1), 
RL30_STRTD (Q03IG9), RL30_STRU0 (B9DSW8), RL30_STRZJ (C1CC24), 
RL30_STRZP (C1CIB5), RL30_STRZT (C1CPA6), RL30_THEAB (B7IHW4), 
RL30_THEKO (Q5JJG9), RL30_THEM4 (A6LLN1), RL30_THEMA (Q9X1J1), 
RL30_THENN (B9K8A4), RL30_THEP1 (A5IMA1), RL30_THESQ (B1LBM2), 
RL30_THET2 (Q72I22), RL30_THET8 (Q5SHQ6), RL30_THETH (P74909), 
RL30_TREDE (Q73PL4), RL30_TREPS (B2S2F4), RL30_VIBC3 (A5F562), 
RL30_VIBCB (A7MWH6), RL30_VIBCH (Q9KP02), RL30_VIBCM (C3LRP0), 
RL30_VIBPA (Q87SZ5), RL30_VIBVU (Q8DE58), RL30_VIBVY (Q7MPH0), 
RL30_WIGBR (Q8D1Z4), RL30_YERE8 (A1JS10), RL30_YERP3 (A7FNL6), 
RL30_YERPA (Q1C2W5), RL30_YERPB (B2K519), RL30_YERPE (Q7CFT2), 
RL30_YERPN (Q1CCW2), RL30_YERPS (Q664T9), RL30_YERPY (B1JIX9), 
RL72_ARATH (P60040), RL73_ARATH (P60039), RL74_ARATH (Q9LHP1), 
RL7A_SCHPO (P17937), RL7A_YEAST (P05737), RL7B_SCHPO (P25457), 
RL7B_YEAST (Q12213), RL7C_SCHPO (O60143), RL7L_HUMAN (Q6DKI1), 
RL7L_MOUSE (Q9D8M4), RL7L_PONAB (Q5RAH8), RL7_ASHGO  (Q755A7), 
RL7_BOVIN  (Q58DT1), RL7_CAEEL  (O01802), RL7_CANGA  (Q6FSN6), 
RL7_CHICK  (Q5ZJ56), RL7_DICDI  (P11874), RL7_DROME  (P32100), 
RL7_HUMAN  (P18124), RL7_MACFA  (Q4R506), RL7_MOUSE  (P14148), 
RL7_PONAB  (Q5R9R4), RL7_RAT   (P05426), RL7_YARLI  (Q6C603), 
RLP7_ASHGO (Q75ET5), RLP7_CANGA (Q6FS36), RLP7_CYBJA (P32101), 
RLP7_DEBHA (Q6BIF5), RLP7_KLULA (P32102), RLP7_YEAST (P40693), 
RM33_YEAST (P20084)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
435 sequences

RL30_ACHLI (A9NEF1), RL30_ACIAC (A1TJT5), RL30_ACIAD (Q6F7T0), 
RL30_ACIB3 (B7GW20), RL30_ACIB5 (B7IA21), RL30_ACIBC (B2HZ90), 
RL30_ACIBS (B0VQT6), RL30_ACIBT (A3M966), RL30_ACIBY (B0V6W3), 
RL30_ACIC1 (A0LRN8), RL30_ACICJ (A5FZU7), RL30_ACIET (B9MBV5), 
RL30_ACIF2 (B7J485), RL30_ACIF5 (B5ELZ7), RL30_ACISJ (A1W326), 
RL30_AERPE (Q9YF96), RL30_AGARV (C4ZBT6), RL30_AGRFC (P68995), 
RL30_AGRVS (B9JVQ5), RL30_ALCBS (Q0VSI5), RL30_ALISL (B6EPU3), 
RL30_ALKEH (Q0ABF7), RL30_ALKMQ (A6TWG4), RL30_AMOA5 (B3EUK5), 
RL30_ANAD2 (B8J878), RL30_ANADE (Q2IJ67), RL30_ANADF (A7HBN6), 
RL30_ANASK (B4UBB7), RL30_AROAE (Q5P314), RL30_AYWBP (Q2NIX2), 
RL30_AZOC5 (A8IAP5), RL30_AZOVD (C1DKN1), RL30_BACC2 (B7IT37), 
RL30_BACCN (A7GK38), RL30_BACFN (Q5L8C7), RL30_BACFR (Q64NM6), 
RL30_BACTN (Q8A494), RL30_BACV8 (A6KYH7), RL30_BARHE (Q6G2Y3), 
RL30_BARQU (Q6FZE0), RL30_BART1 (A9IW03), RL30_BEII9 (B2IK80), 
RL30_BEUC1 (C5C0H3), RL30_BIFAA (A1A087), RL30_BIFLD (B3DQD2), 
RL30_BIFLO (Q8G401), RL30_BIFLS (B7GNC2), RL30_BORAP (Q0SN11), 
RL30_BORBP (Q661C4), RL30_BORBU (O51449), RL30_BORHD (B2S0J9), 
RL30_BRADU (Q89JA2), RL30_BRAHW (C0QW13), RL30_BRASB (A5ELK9), 
RL30_BRASO (A4YSL0), RL30_BRUA1 (B2S661), RL30_BRUA2 (Q2YRT4), 
RL30_BRUAB (Q57CS6), RL30_BRUC2 (A9M5N2), RL30_BRUMB (C0RJI3), 
RL30_BRUME (Q8YHM2), RL30_BRUO2 (A5VQY8), RL30_BRUSI (B0CH14), 
RL30_BRUSU (Q8G089), RL30_BUCA5 (B8D9S9), RL30_BUCAI (P57573), 
RL30_BUCAP (Q8K967), RL30_BUCAT (B8D831), RL30_BUCBP (Q89A83), 
RL30_BUCCC (Q057C2), RL30_BURA4 (B1YRP7), RL30_BURCA (Q1BRW6), 
RL30_BURCC (B1JU40), RL30_BURCH (A0K3P3), RL30_BURCJ (B4E5D8), 
RL30_BURCM (Q0BJ28), RL30_BURL3 (Q39KE9), RL30_BURM1 (A9ADL1), 
RL30_BURM7 (A3MRX2), RL30_BURM9 (A2S7J4), RL30_BURMA (Q62GM3), 
RL30_BURMS (A1V885), RL30_BURP0 (A3P095), RL30_BURP1 (Q3JMT1), 
RL30_BURP6 (A3NEG1), RL30_BURP8 (B2JI47), RL30_BURPP (B2T733), 
RL30_BURPS (Q63Q29), RL30_BURTA (Q2SU45), RL30_BURVG (A4JAQ8), 
RL30_BURXL (Q13TI8), RL30_CALMQ (A8MDN0), RL30_CARHZ (Q3A9T4), 
RL30_CAUCN (B8H4F2), RL30_CAUCR (Q9A8T5), RL30_CAUSK (B0T2E0), 
RL30_CENSY (A0RUE6), RL30_CHESB (Q11HS0), RL30_CHLCH (Q3APJ1), 
RL30_CHLL2 (B3EGX2), RL30_CHLL7 (Q3B6E4), RL30_CHLP8 (B3QR89), 
RL30_CHLPB (B3EP43), RL30_CHLPD (A1BJ16), RL30_CHLPM (A4SCS7), 
RL30_CHLT3 (B3QYE2), RL30_CHLTE (Q8KAI9), RL30_CHRVO (Q7NQH0), 
RL30_CLAM3 (A5CU96), RL30_CLAMS (B0RB56), RL30_CLOAB (Q97EJ6), 
RL30_CLOB1 (A7FQ39), RL30_CLOB6 (C3KVN3), RL30_CLOB8 (A6LPS9), 
RL30_CLOBA (B2UYC8), RL30_CLOBB (B2TIJ3), RL30_CLOBH (A5I7I8), 
RL30_CLOBJ (C1FMT3), RL30_CLOBK (B1IGD6), RL30_CLOBL (A7GJ56), 
RL30_CLOBM (B1KSK7), RL30_CLOK1 (B9DYC7), RL30_CLOK5 (A5N4R5), 
RL30_CLONN (A0PXW4), RL30_CLOP1 (Q0TMR4), RL30_CLOPE (Q8XHU1), 
RL30_CLOPH (A9KJH6), RL30_CLOPS (Q0SQG2), RL30_CLOTH (A3DJJ0), 
RL30_CORA7 (C3PL27), RL30_CORDI (Q6NJ84), RL30_COREF (Q8FS51), 
RL30_CORGB (A4QBL5), RL30_CORGL (Q8NSX3), RL30_CORJK (Q4JT87), 
RL30_CORK4 (C4LL08), RL30_COXB1 (B6J5F0), RL30_COXB2 (B6J245), 
RL30_COXBN (A9KD13), RL30_COXBR (A9NAY8), RL30_COXBU (Q83EQ8), 
RL30_CUPMC (Q1LI55), RL30_CUPNH (Q0K637), RL30_CUPPJ (Q46WG2), 
RL30_CUPTR (B3R7F0), RL30_DECAR (Q47J85), RL30_DEHM1 (Q3Z963), 
RL30_DEHMB (A5FRW2), RL30_DEHMC (Q3ZZQ6), RL30_DEIDV (C1CXE8), 
RL30_DEIGD (Q1IX90), RL30_DEIRA (Q9RSL0), RL30_DELAS (A9BRW9), 
RL30_DESAA (B8FER7), RL30_DESAD (C6C1A3), RL30_DESAG (Q30Z60), 
RL30_DESAH (C0Q9V5), RL30_DESDA (B8IYK9), RL30_DESHD (B8G1Y4), 
RL30_DESHY (Q250L4), RL30_DESK1 (B8D5U9), RL30_DESOH (A8ZV75), 
RL30_DESPS (Q6AP52), RL30_DESVH (Q72CG2), RL30_DESVM (B8DNK1), 
RL30_DESVV (A1VE98), RL30_DICNV (A5EXA0), RL30_DINSH (A8LM75), 
RL30_ERYLH (Q2N9C9), RL30_EXIS2 (B1YGW8), RL30_FERNB (A7HM34), 
RL30_FINM2 (B0RZS7), RL30_FLAJ1 (A5FN03), RL30_FLAPJ (A6GZ81), 
RL30_FRAAA (Q0RRQ3), RL30_FRAP2 (B0U0X1), RL30_FRASC (Q2JFF8), 
RL30_FRASN (A8LB14), RL30_FRAT1 (Q14JA2), RL30_FRATF (A7N9U3), 
RL30_FRATH (Q2A5F2), RL30_FRATM (B2SDW7), RL30_FRATN (A0Q4K1), 
RL30_FRATO (Q0BNQ9), RL30_FRATT (Q5NHV0), RL30_FRATW (A4IZR6), 
RL30_FUSNN (Q8RIH4), RL30_GEOBB (B5EFR8), RL30_GEODF (B9M6G0), 
RL30_GEOLS (B3E848), RL30_GEOMG (Q39XY8), RL30_GEOSL (Q749A5), 
RL30_GEOSM (C6E4N9), RL30_GEOUR (A5GAW0), RL30_GRABC (Q0BUN2), 
RL30_HAEDU (Q7VKF1), RL30_HAHCH (Q2S930), RL30_HALHL (A1WVA4), 
RL30_HALS3 (B0R677), RL30_HALSA (Q9HPB3), RL30_HALWD (Q18GH0), 
RL30_HAMD5 (C4K7A0), RL30_HERAR (A4G9S0), RL30_HYDS0 (B4U762), 
RL30_HYPBU (A2BME0), RL30_HYPNA (Q0BYD2), RL30_IGNH4 (A8ABZ9), 
RL30_JANMA (A6T3I6), RL30_JANSC (Q28UT6), RL30_KORCO (B1L787), 
RL30_KORVE (Q1ISA4), RL30_KOSOT (C5CGI4), RL30_LACAC (Q5FM73), 
RL30_LACBA (Q03PX5), RL30_LACC3 (Q035A1), RL30_LACCB (B3WAK0), 
RL30_LACDA (Q1GBK0), RL30_LACDB (Q04BZ7), RL30_LACF3 (B2GDV1), 
RL30_LACGA (Q046A8), RL30_LACH4 (A8YXM3), RL30_LACJO (Q74L72), 
RL30_LACPL (Q88XW8), RL30_LACRD (A5VLI7), RL30_LACRJ (B2G8W0), 
RL30_LACS1 (Q1WSA8), RL30_LACSS (Q38US9), RL30_LARHH (C1DAT5), 
RL30_LEGPA (Q5X841), RL30_LEGPH (Q5ZYM5), RL30_LEGPL (Q5WZJ4), 
RL30_LEIXX (Q6AD12), RL30_LEPBA (B0SA29), RL30_LEPBP (B0SSG0), 
RL30_LEPCP (B1Y8B9), RL30_LEUCK (B1MVZ7), RL30_LEUMM (Q03ZM8), 
RL30_MACCJ (B9E9K9), RL30_MAGMM (A0L5Z1), RL30_MARHV (A1TYL5), 
RL30_MARMM (Q0ANR8), RL30_METBU (Q12ZT0), RL30_METC4 (B7L0T2), 
RL30_METCA (Q605D0), RL30_METEP (A9W4S2), RL30_METFK (Q1H4L9), 
RL30_METKA (Q8TZA7), RL30_METNO (B8ISA3), RL30_METPB (B1Z775), 
RL30_METRJ (B1LWQ8), RL30_METS4 (B0UHV1), RL30_METS5 (A4YCY7), 
RL30_MOOTA (Q2RFR5), RL30_MYXXD (Q1D757), RL30_NANEQ (Q74NH9), 
RL30_NATPD (Q3IMW7), RL30_NEIG1 (Q5F5U5), RL30_NEIM0 (A9M3U8), 
RL30_NEIMA (Q9JQT4), RL30_NEIMB (Q7DDS9), RL30_NEIMF (A1KRJ1), 
RL30_NITEC (Q0AIH8), RL30_NITEU (Q82X74), RL30_NITHX (Q1QN12), 
RL30_NITMS (A9A597), RL30_NITMU (Q2YAX9), RL30_NITWN (Q3SSU8), 
RL30_NOCFA (Q5Z1Q4), RL30_NOCSJ (A1SNK0), RL30_NOVAD (Q2G8W2), 
RL30_OCEIH (Q8ETW6), RL30_OCHA4 (A6X0D6), RL30_OENOB (Q04G68), 
RL30_ONYPE (Q6YR04), RL30_PARDP (A1B045), RL30_PARL1 (A7HWS9), 
RL30_PEDPA (Q03ED4), RL30_PELCD (Q3A6M9), RL30_PELPD (A1ALV9), 
RL30_PELTS (A5D5H3), RL30_PEPD6 (Q18CH8), RL30_PERMH (C0QQP1), 
RL30_PETMO (A9BG00), RL30_PHOPR (Q6LV98), RL30_PICTO (Q6L1A6), 
RL30_POLNA (A1VJ33), RL30_POLNS (B1XSR9), RL30_POLSJ (Q12G85), 
RL30_POLSQ (A4SUX9), RL30_PROA2 (B4S5B0), RL30_PROAC (Q6A6P4), 
RL30_PSE14 (Q48D54), RL30_PSEA7 (A6UZK6), RL30_PSEA8 (B7V662), 
RL30_PSEAB (Q02T62), RL30_PSEAE (Q9HWF3), RL30_PSEE4 (Q1IFU8), 
RL30_PSEF5 (Q4K551), RL30_PSEFS (C3K2V8), RL30_PSELT (A8F4S9), 
RL30_PSEMY (A4XZ72), RL30_PSEP1 (A5VXR5), RL30_PSEPF (Q3K606), 
RL30_PSEPG (B0KK85), RL30_PSEPK (Q88QL7), RL30_PSEPW (B1JAJ4), 
RL30_PSESM (Q889V3), RL30_PSEU2 (Q4ZMR2), RL30_PSEU5 (A4VHP8), 
RL30_PSYCK (Q1QDG8), RL30_PSYWF (A5WCK8), RL30_PYRAE (Q8ZXN8), 
RL30_PYRAR (A4WHQ9), RL30_PYRCJ (A3MU87), RL30_PYRIL (A1RU38), 
RL30_PYRNV (B1Y8Q5), RL30_RALPJ (B2UEK1), RL30_RALSO (Q8XV30), 
RL30_RHIE6 (B3PWT9), RL30_RHIEC (Q2K9J8), RL30_RHIL3 (Q1MIC3), 
RL30_RHILO (Q98N39), RL30_RHILW (B5ZYV3), RL30_RHIME (Q92QF2), 
RL30_RHOFT (Q21QP1), RL30_RHOP2 (Q2IXP2), RL30_RHOP5 (Q07KN6), 
RL30_RHOPA (Q6N4V1), RL30_RHOPB (Q211G6), RL30_RHOPS (Q134U7), 
RL30_RHOPT (B3QBW2), RL30_RHORT (Q2RQX8), RL30_RHOS1 (A3PGM9), 
RL30_RHOS4 (Q3J5Q4), RL30_RHOS5 (A4WVJ0), RL30_RHOSK (B9KLA9), 
RL30_RICAE (C3PP89), RL30_RICAH (A8GPD2), RL30_RICB8 (A8GVD2), 
RL30_RICBR (Q1RHN9), RL30_RICCK (A8EZJ8), RL30_RICCN (Q92GY4), 
RL30_RICFE (Q4UMR1), RL30_RICM5 (A8F2C9), RL30_RICPR (Q9ZCS3), 
RL30_RICPU (C4K2G1), RL30_RICRO (B0BUP2), RL30_RICRS (A8GT51), 
RL30_RICTY (Q68W96), RL30_ROSDO (Q16AC6), RL30_RUBXD (Q1AU47), 
RL30_RUEPO (Q5LW40), RL30_RUEST (Q1GK11), RL30_RUTMC (A1AVL8), 
RL30_SACD2 (Q21M40), RL30_SALAI (A8M511), RL30_SALTO (A4XBM8), 
RL30_SINMW (A6U877), RL30_SOLUE (Q01WB0), RL30_SPHAL (Q1GPB7), 
RL30_SPHWW (A5V5Y4), RL30_STAA1 (A7X5D6), RL30_STAA2 (A6U3V7), 
RL30_STAA3 (Q2FEQ7), RL30_STAA8 (P0A0G2), RL30_STAA9 (A5IV16), 
RL30_STAAB (Q2YYL5), RL30_STAAC (Q5HDX6), RL30_STAAE (A6QJ74), 
RL30_STAAM (P0A0F9), RL30_STAAN (P0A0G0), RL30_STAAR (Q6GEK1), 
RL30_STAAS (Q6G789), RL30_STAAT (A8Z339), RL30_STAAW (P0A0G1), 
RL30_STACT (B9DM29), RL30_STAEQ (Q5HM17), RL30_STAES (Q8CRH8), 
RL30_STAHJ (Q4L896), RL30_STAMF (A3DNC8), RL30_STAS1 (Q49ZF0), 
RL30_STRFL (Q2NNB6), RL30_STRGG (B1W3Y9), RL30_STRM5 (B4SKY1), 
RL30_STRMK (B2FQK2), RL30_SULAC (O05642), RL30_SULIA (C3N5U8), 
RL30_SULIK (C4KHH7), RL30_SULIL (C3MQ80), RL30_SULIM (C3MVJ9), 
RL30_SULIN (C3NH88), RL30_SULIY (C3NEG4), RL30_SULSO (Q9UX86), 
RL30_SULSY (B2V7J5), RL30_SULTO (Q975K1), RL30_SYMTH (Q67JW1), 
RL30_SYNAS (Q2LQB9), RL30_SYNFM (A0LIK8), RL30_SYNWW (Q0AUJ8), 
RL30_TERTT (C5BQ79), RL30_THEAC (Q9HIS8), RL30_THEFY (Q47LL1), 
RL30_THEPD (A1RWR5), RL30_THEVO (Q97BV5), RL30_THICR (Q31IW4), 
RL30_THIDA (Q3SLN1), RL30_THISH (B8GV40), RL30_TROWT (Q83G03), 
RL30_VEREI (A1WK98), RL30_VESOH (A5CXM2), RL30_VIBF1 (Q5E896), 
RL30_VIBFM (B5FG27), RL30_XANAC (Q8PNR0), RL30_XANC5 (Q3BWW5), 
RL30_XANC8 (Q4URF7), RL30_XANCB (B0RU64), RL30_XANCP (Q8PC35), 
RL30_XANOM (Q2P003), RL30_XANOP (B2SQS8), RL30_XANOR (Q5GWV3), 
RL30_XANP2 (A7IPQ2), RL30_XYLF2 (B2I8I7), RL30_XYLFA (Q9PE58), 
RL30_XYLFT (Q87E64), RL30_ZYMMO (Q5NQ47), RL71_PARTE (A0CEY2), 
RL72_PARTE (A0BD73), RL7_DEBHA  (Q6BTA4), RL7_ENCCU  (Q8SS93), 
RL7_NEUCR  (Q7SBD5), RL7_TETTH  (P0DJ13), RM30_BOVIN (Q58DV5), 
RM30_MACFA (Q4R6U7), RM30_RAT  (P0C2C1), RM33_SCHPO (O59856)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
'Partial' sequences
5 sequences

RL30_BREDI (Q9R4P8), RL30_BREVE (Q9R4P3), RL30_PSEFA (Q9R4N7), 
RL30_PSEME (Q9R5V9), RL30_PSEPU (Q9R4N6)
» more

UniProtKB/Swiss-Prot
False positive sequences
3 sequences

S38A4_HUMAN (Q969I6), S38A4_PONAB (Q5RE87), YAKA_DICDI (Q54QV3)

		
PDB
[Detailed view]
85 PDB

1BXY; 1FFK; 1JJ2; 1K73; 1K8A; 1K9M; 1KC8; 1KD1; 1KQS; 1M1K; 1M90; 1ML5; 1N8R; 1NJI; 1Q7Y; 1Q81; 1Q82; 1Q86; 1QVF; 1QVG; 1S72; 1VQ4; 1VQ5; 1VQ6; 1VQ7; 1VQ8; 1VQ9; 1VQK; 1VQL; 1VQM; 1VQN; 1VQO; 1VQP; 1W2B; 1YHQ; 1YI2; 1YIJ; 1YIT; 1YJ9; 1YJN; 1YJW; 2J28; 2OTJ; 2OTL; 2QA4; 2QEX; 2RDO; 3BBX; 3CC2; 3CC4; 3CC7; 3CCE; 3CCJ; 3CCL; 3CCM; 3CCQ; 3CCR; 3CCS; 3CCU; 3CCV; 3CD6; 3CMA; 3CME; 3CPW; 3CXC; 3G4S; 3G6E; 3G71; 3I55; 3I56; 3J3V; 3J5L; 3J7Z; 3J8G; 3OW2; 4ADX; 4CSU; 4UY8; 5ADY; 5AKA; 5GAD; 5GAE; 5GAF; 5GAG; 5GAH
» more

View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission