Entry: PS01184

Forthcoming changes to the profile format
General information about the entry

Entry name [info] UBIE_2
Accession [info] PS01184
Entry type [info] PATTERN
Date [info] NOV-1997 (CREATED); DEC-2004 (DATA UPDATE); JAN-2015 (INFO UPDATE).
PROSITE Doc. [info] PDOC00911

Name and characterization of the entry

Description [info] ubiE/COQ5 methyltransferase family signature 2.
Pattern [info]
R-V-[LIVMCT]-[KRQ]-[PVRK]-[GMKD]-[GAS]-x-[LIVMFAT]-x(2)-[LIVMCA]-[ED]-x-
[SGT].

Numerical results [info]

Numerical results for UniProtKB/Swiss-Prot release 2015_03 which contains 547'964 sequence entries.


Total number of hits 356 in 356 different sequences
Number of true positive hits 354 in 354 different sequences
Number of 'unknown' hits
Number of false positive hits 2 in 2 different sequences
Number of false negative sequences 57
Number of 'partial' sequences 0
Precision (true positives / (true positives + false positives)) 99.44 %
Recall (true positives / (true positives + false negatives)) 86.13 %

Comments [info]

Taxonomic range [info] Eukaryotes, Prokaryotes (Bacteria)
Maximum number of repetitions [info] 1
Version [info] 1

Cross-references [info]

UniProtKB/Swiss-Prot
True positive sequences
354 sequences

A41_LEIDO  (P55905), COQ5_ARATH (Q9LVC8), COQ5_BOVIN (Q0P5A2), 
COQ5_CAEEL (P34666), COQ5_CHICK (Q5ZLL5), COQ5_DANRE (Q66L51), 
COQ5_DICDI (Q54VN2), COQ5_DROME (Q9VYF8), COQ5_HUMAN (Q5HYK3), 
COQ5_MOUSE (Q9CXI0), COQ5_ORYSJ (Q5JNC0), COQ5_PONAB (Q5RBK6), 
COQ5_RAT  (Q4G064), COQ5_SCHPO (P87230), COQ5_XENLA (Q4V7R3), 
COQ5_YEAST (P49017), MENG_ARTAT (A1R990), MENG_BACA2 (A7Z627), 
MENG_BACAA (C3P5A0), MENG_BACAC (C3L8S6), MENG_BACAN (Q81SW0), 
MENG_BACC0 (B7JGZ8), MENG_BACC1 (Q73AY2), MENG_BACC2 (B7IP91), 
MENG_BACC3 (C1EN10), MENG_BACC4 (B7HHR7), MENG_BACC7 (B7HL23), 
MENG_BACCN (A7GN50), MENG_BACCQ (B9IVN5), MENG_BACCR (Q81FQ6), 
MENG_BACCZ (Q63DL9), MENG_BACHD (Q9KCC4), MENG_BACHK (Q6HL42), 
MENG_BACLD (Q65I24), MENG_BACP2 (A8FEK9), MENG_BACPE (P94298), 
MENG_BACSU (P31113), MENG_BACTN (Q8A005), MENG_BACWK (A9VMC2), 
MENG_BEUC1 (C5C0T0), MENG_CHLMU (Q9PJW4), MENG_CHLT2 (B0B800), 
MENG_CHLTA (Q3KLS2), MENG_CHLTB (B0BC65), MENG_CHLTR (O84435), 
MENG_CLAMS (B0RCZ0), MENG_CORA7 (C3PKL1), MENG_COREF (Q8FSB3), 
MENG_CORGB (A4QBE5), MENG_CORGL (Q8NT39), MENG_CORK4 (C4LL93), 
MENG_CORU7 (B1VEN4), MENG_FRASN (A8LCA4), MENG_GEOKA (Q5KXU0), 
MENG_GEOSE (O86169), MENG_GEOSW (C5D3E5), MENG_LACJO (Q74LY0), 
MENG_LACLA (P49016), MENG_LACPL (Q88SI6), MENG_LEPIC (Q75FL1), 
MENG_LEPIN (Q8EXJ3), MENG_LISIN (P67056), MENG_LISMC (C1KWN1), 
MENG_LISMF (Q71Y84), MENG_LISMH (B8DBZ5), MENG_LISMO (P67055), 
MENG_LISW6 (A0AK43), MENG_LYSSC (B1HTA6), MENG_MICLU (O66128), 
MENG_MYCA9 (B1MHC3), MENG_MYCBO (P0A639), MENG_MYCBP (A1KG35), 
MENG_MYCBT (C1AKN8), MENG_MYCGI (A4T183), MENG_MYCLE (Q9CBA8), 
MENG_MYCMM (B2HRQ2), MENG_MYCPA (Q73SL8), MENG_MYCS2 (A0QRH1), 
MENG_MYCSJ (A3PUJ1), MENG_MYCSK (A1UAY5), MENG_MYCSS (Q1BE01), 
MENG_MYCTA (A5TZT8), MENG_MYCTO (P9WFR2), MENG_MYCTU (P9WFR3), 
MENG_MYCUA (A0PLV5), MENG_MYCVP (A1T3S1), MENG_NOCFA (Q5YPB0), 
MENG_NOCSJ (A1SE26), MENG_OCEIH (Q8CWG0), MENG_PARUW (Q6MCB5), 
MENG_RENSM (A9WRT1), MENG_RHOBA (P59912), MENG_STAA1 (A7X2H6), 
MENG_STAA2 (A6U1T9), MENG_STAA9 (A5ISZ9), MENG_STAAB (Q2YY85), 
MENG_STAAC (Q5HFV2), MENG_STAAE (A6QH20), MENG_STAAM (P67061), 
MENG_STAAN (P67062), MENG_STAAR (Q6GGU0), MENG_STAAS (Q6G992), 
MENG_STAAT (A8Z450), MENG_STAAW (P67063), MENG_STACT (B9DNV5), 
MENG_STAEQ (Q5HP74), MENG_STAES (Q8CSH9), MENG_STAHJ (Q4L6H3), 
MENG_STAS1 (Q49XS5), MENG_STRAW (Q81ZX2), MENG_STRCO (Q9XAP8), 
MENG_STRGG (B1W525), MENG_SYMTH (Q67LE6), MENG_THEFY (Q47LE2), 
MENG_TROW8 (P67065), MENG_TROWT (P67064), UBIE_ACICJ (A5FZ96), 
UBIE_AGRRK (B9J7S8), UBIE_AGRT5 (Q8UIH5), UBIE_AGRVS (B9JZF4), 
UBIE_AZOVD (C1DHS2), UBIE_BARBK (A1UUE1), UBIE_BARHE (Q6G577), 
UBIE_BARQU (Q6G1I2), UBIE_BART1 (A9ILA7), UBIE_BDEBA (Q6MHQ3), 
UBIE_BLOFL (Q7VRJ1), UBIE_BORA1 (Q2KUG1), UBIE_BORBR (Q7WF12), 
UBIE_BORPA (Q7W3N6), UBIE_BORPE (Q7W0H1), UBIE_BRADU (Q89WD0), 
UBIE_BRUA1 (B2SC50), UBIE_BRUA2 (Q2YJM4), UBIE_BRUAB (Q576Q0), 
UBIE_BRUC2 (A9MCZ2), UBIE_BRUMB (C0RMK3), UBIE_BRUME (Q8YDE4), 
UBIE_BRUSU (Q8FUZ3), UBIE_BURA4 (B1YWF9), UBIE_BURCA (Q1BTN4), 
UBIE_BURCC (B1JYJ6), UBIE_BURCH (A0KAF5), UBIE_BURCJ (B4EBC4), 
UBIE_BURCM (Q0BBY4), UBIE_BURL3 (Q39D13), UBIE_CAMJ8 (A8FKB3), 
UBIE_CAMJE (Q9PIH5), UBIE_CAMJJ (A1VY43), UBIE_CAMJR (Q5HWE7), 
UBIE_CAUCN (B8GVY5), UBIE_CAUCR (Q9A258), UBIE_CAUSK (B0T7D0), 
UBIE_CELJU (B3PH48), UBIE_CHRVO (Q7NZD3), UBIE_CITK8 (A8ACY2), 
UBIE_COXB1 (B6J676), UBIE_COXB2 (B6J3P6), UBIE_COXBN (A9KD75), 
UBIE_COXBR (A9N9F4), UBIE_COXBU (Q83A90), UBIE_CROS8 (A7MQL7), 
UBIE_CUPNH (Q0KEH6), UBIE_CUPPJ (Q475X0), UBIE_CUPTR (B2AH07), 
UBIE_DINSH (A8LNK7), UBIE_ECO24 (A7ZU40), UBIE_ECO27 (B7UNG3), 
UBIE_ECO45 (B7MHC0), UBIE_ECO55 (B7L996), UBIE_ECO57 (P0A888), 
UBIE_ECO5E (B5YY82), UBIE_ECO7I (B7NV33), UBIE_ECO81 (B7N2E1), 
UBIE_ECO8A (B7M638), UBIE_ECOBW (C5A009), UBIE_ECODH (B1XAJ7), 
UBIE_ECOHS (A8A6U0), UBIE_ECOK1 (A1AI22), UBIE_ECOL5 (Q0TAM1), 
UBIE_ECOL6 (Q8FBJ0), UBIE_ECOLC (B1IW72), UBIE_ECOLI (P0A887), 
UBIE_ECOLU (B7NFD6), UBIE_ECOSE (B6I4H5), UBIE_ECOSM (B1LM21), 
UBIE_ECOUT (Q1R477), UBIE_EDWI9 (C5BCA4), UBIE_ENT38 (A4WFY5), 
UBIE_ERWT9 (B2VG41), UBIE_ESCF3 (B7LU01), UBIE_FRAP2 (B0TZP1), 
UBIE_FRATF (A7NAA1), UBIE_FRATH (Q2A524), UBIE_FRATM (B2SFA2), 
UBIE_FRATN (A0Q549), UBIE_FRATO (Q0BNE2), UBIE_FRATW (A4IXH9), 
UBIE_GEODF (B9LZA9), UBIE_GEOSL (Q74EU2), UBIE_HAEDU (P59911), 
UBIE_HAHCH (Q2SN12), UBIE_IDILO (Q5QYG2), UBIE_KLEP3 (B5XYI1), 
UBIE_KLEP7 (A6TGL3), UBIE_LARHH (C1DCV3), UBIE_LEGPA (Q5X0X6), 
UBIE_LEGPC (A5II90), UBIE_LEGPH (Q5ZRH9), UBIE_LEGPL (Q5WSQ8), 
UBIE_MARMS (A6VTA1), UBIE_METNO (B8IJ00), UBIE_NEIG1 (Q5F9R9), 
UBIE_NEIG2 (B4RK11), UBIE_NEIM0 (A9M3A0), UBIE_NEIMA (Q9JV83), 
UBIE_NEIMB (Q9K075), UBIE_NEIMF (A1KT06), UBIE_NITHX (Q1QS47), 
UBIE_NITMU (Q2Y6R0), UBIE_OCHA4 (A6WYI0), UBIE_PARDP (A1BAN1), 
UBIE_PASMU (Q9CKD6), UBIE_PECAS (Q6DAQ7), UBIE_PECCP (C6DI77), 
UBIE_PELCD (Q3A209), UBIE_PHEZH (B4RC42), UBIE_PHOLL (Q7MZ81), 
UBIE_PROMH (B4EWC9), UBIE_PSE14 (Q48PJ4), UBIE_PSEA7 (A6VDI6), 
UBIE_PSEA8 (B7V3F6), UBIE_PSEAB (Q02EV4), UBIE_PSEAE (Q9HUC0), 
UBIE_PSEE4 (Q1I3T0), UBIE_PSEFS (C3K8U4), UBIE_PSEMY (A4XPM7), 
UBIE_PSEP1 (A5WA45), UBIE_PSEPF (Q3KJC5), UBIE_PSEPG (B0KM36), 
UBIE_PSEPK (Q88D17), UBIE_PSEPU (Q9Z439), UBIE_PSEPW (B1J2S8), 
UBIE_PSESM (Q87UZ2), UBIE_PSEU2 (Q4ZZG3), UBIE_PSEU5 (A4VGE5), 
UBIE_PSYIN (A1SRS4), UBIE_RALME (Q1LRG9), UBIE_RALPJ (B2UFG8), 
UBIE_RALSO (Q8Y278), UBIE_RHIE6 (B3PZ92), UBIE_RHIEC (Q2KDB0), 
UBIE_RHIL3 (Q1MME0), UBIE_RHILO (Q98GV1), UBIE_RHILW (B5ZYK8), 
UBIE_RHIME (Q92SK7), UBIE_RHISN (C3MCY6), UBIE_RHOP2 (Q2J2H9), 
UBIE_RHOPA (Q6NDM2), UBIE_RHOPS (Q13EN8), UBIE_RHOPT (B3Q619), 
UBIE_RHOS1 (A3PFL1), UBIE_RHOS4 (Q3IY65), UBIE_RHOS5 (A4WVR7), 
UBIE_RHOSK (B9KQJ8), UBIE_RICAE (C3PLF4), UBIE_RICAH (A8GPI0), 
UBIE_RICB8 (A8GXR2), UBIE_RICBR (Q1RJY5), UBIE_RICCK (A8EZP4), 
UBIE_RICCN (Q92GT5), UBIE_RICFE (Q4UMW4), UBIE_RICM5 (A8F2G9), 
UBIE_RICPR (Q9ZCP3), UBIE_RICPU (C4K2K3), UBIE_RICRO (B0BUT9), 
UBIE_RICRS (A8GT99), UBIE_RICTY (Q68W57), UBIE_ROSDO (Q16DL1), 
UBIE_RUBGI (Q9JPD1), UBIE_RUEST (Q1GC56), UBIE_SACD2 (Q21H69), 
UBIE_SALA4 (B5EZU8), UBIE_SALAR (A9MIY3), UBIE_SALCH (Q57HN8), 
UBIE_SALDC (B5FNW6), UBIE_SALEP (B5QW73), UBIE_SALG2 (B5RFM8), 
UBIE_SALHS (B4TBR3), UBIE_SALNS (B4SZ73), UBIE_SALPA (Q5PKP4), 
UBIE_SALPB (A9MY97), UBIE_SALPC (C0Q3E1), UBIE_SALPK (B5BIX9), 
UBIE_SALSV (B4TNX9), UBIE_SALTI (P0A2K6), UBIE_SALTY (P0A2K5), 
UBIE_SERP5 (A8G8B8), UBIE_SHEAM (A1SAJ8), UBIE_SHEB2 (B8E6B6), 
UBIE_SHEB5 (A3D9F2), UBIE_SHEB8 (A6WIE9), UBIE_SHEB9 (A9KYL8), 
UBIE_SHEDO (Q12S23), UBIE_SHEFN (Q088H8), UBIE_SHEHH (B0TJ16), 
UBIE_SHELP (A3QIE1), UBIE_SHEON (Q8E9R7), UBIE_SHEPA (A8H966), 
UBIE_SHEPC (A4Y2Q5), UBIE_SHEPW (B8CI06), UBIE_SHESA (A0L1M4), 
UBIE_SHESH (A8G0S7), UBIE_SHESM (Q0HEA1), UBIE_SHESR (Q0HZP7), 
UBIE_SHESW (A1RP78), UBIE_SHEWM (B1KR07), UBIE_SHIB3 (B2TVI4), 
UBIE_SHIBS (Q31UF3), UBIE_SHIDS (Q32A11), UBIE_SHIF8 (Q0SZ25), 
UBIE_SHIFL (P0A889), UBIE_SHISS (Q3YVD2), UBIE_SINMW (A6UFF7), 
UBIE_STRM5 (B4SJ34), UBIE_STRMK (B2FUU6), UBIE_TERTT (C5BRL2), 
UBIE_THICR (Q31IM5), UBIE_THIDA (Q3SM81), UBIE_VIBC3 (A5F4E5), 
UBIE_VIBCB (A7MTX1), UBIE_VIBCH (Q9KVQ6), UBIE_VIBCM (C3LPS5), 
UBIE_VIBPA (Q87TH4), UBIE_VIBVU (Q8DDP9), UBIE_VIBVY (Q7MQ33), 
UBIE_XANAC (Q8PPP2), UBIE_XANCP (Q8P558), UBIE_XANOM (Q2NYW4), 
UBIE_XYLF2 (B2IA21), UBIE_XYLFA (Q9PD92), UBIE_XYLFM (B0U6V1), 
UBIE_XYLFT (Q87DI1), UBIE_YERE8 (A1JIF2), UBIE_YERP3 (A7FDE0), 
UBIE_YERPA (Q1CBG0), UBIE_YERPB (B2K0Y4), UBIE_YERPE (Q8D1I3), 
UBIE_YERPG (A9R431), UBIE_YERPN (Q1CNB4), UBIE_YERPP (A4TR39), 
UBIE_YERPS (Q66FT0), UBIE_YERPY (B1JP75), UBIE_ZYMMO (Q9X3X2)
» More

UniProtKB/Swiss-Prot
False negative sequences
57 sequences

MENG_ANAVT (Q3MD91), MENG_ANOFW (B7GHP8), MENG_ARATH (Q3ED65), 
MENG_BACFN (Q5LH04), MENG_BACFR (Q64XV8), MENG_BACSK (Q5WGT4), 
MENG_BACV8 (A6L3D5), MENG_CHLCV (Q81ZV1), MENG_CHLFF (Q253I8), 
MENG_CHLP8 (B3QLI9), MENG_CHLPN (Q9K2B6), MENG_CHLTE (Q8KF69), 
MENG_DEIRA (Q9RRT0), MENG_DESHY (Q24W96), MENG_NOSP7 (B2IUM7), 
MENG_NOSS1 (Q8YLP4), MENG_PORG3 (B2RJE9), MENG_PORGI (Q7MVR7), 
MENG_ROSCS (A7NF26), MENG_ROSS1 (A5UVB2), MENG_SYNE7 (Q31P90), 
MENG_SYNP6 (Q5N4X9), MENG_SYNY3 (P72818), MENG_THEEB (Q8DGE4), 
MENG_THEMA (Q9WZL2), MENG_THET2 (Q72HI4), UBIE_BLOPB (Q491V7), 
UBIE_BRASB (A5E888), UBIE_BRASO (A4YJH0), UBIE_BRUSI (A9WW74), 
UBIE_BURM1 (A9AFC0), UBIE_BURM7 (A3MNT8), UBIE_BURM9 (A2S8L1), 
UBIE_BURMA (Q62MP4), UBIE_BURMS (A1V753), UBIE_BURP0 (A3NRJ4), 
UBIE_BURP1 (Q3JVZ6), UBIE_BURP6 (A3N5U8), UBIE_BURP8 (B2JCU8), 
UBIE_BURPP (B2SX35), UBIE_BURPS (Q63XA0), UBIE_BURTA (Q2T139), 
UBIE_BURVG (A4JHS6), UBIE_BURXL (Q145P0), UBIE_DESPS (Q6ANL3), 
UBIE_FRAT1 (Q14GU4), UBIE_FRATT (Q5NFE1), UBIE_GEOBB (B5EFL1), 
UBIE_GEOSM (C6E4U6), UBIE_GEOUR (A5GA37), UBIE_METCA (Q606J9), 
UBIE_NITEU (Q81ZZ8), UBIE_PSEHT (Q3IJV7), UBIE_PSEOL (Q9Z5E9), 
UBIE_WIGBR (Q8D382), UBIE_WOLPM (Q73HZ4), UBIE_WOLWR (C0R2Q3)
» More

UniProtKB/Swiss-Prot
False positive sequences
2 sequences

RRP8_HUMAN (O43159), RRP8_RAT  (Q5U4F0)

		
PDB
[Detailed view]
2 PDB

4OBW; 4OBX

View entry in original PROSITE format
View entry in raw text format (no links)
Direct ScanProsite submission